Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 20η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 6
 • 10
 • 13
 • 32
 • 1
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
363.996
Ποσό
τζάκποτ
11.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 211.805
Σύνολο
- 363.996
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 20

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 1 737.902,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 211.805
Σύνολο
- 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.704.156,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.127,00kr. - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.437,00kr. - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
575,00kr. - - 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
316,00kr. - - 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. - - 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. - - 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
87,00kr. - - 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. - - 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. - - 211.805
Σύνολο
- - - 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 4 883,20€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 4 342,00€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 16 718,40€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 195 3.841,50€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 260 3.484,00€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 264 3.088,80€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 1.218 11.449,20€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 2.806 22.167,40€ 211.805
Σύνολο
- 4.767 45.974,50€ 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.834.526.530,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
116.536.890,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
696.060,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.870,00kr. 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.500,00kr. 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.090,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.110,00kr. 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.110,00kr. 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.840,00kr. 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.240,00kr. 211.805
Σύνολο
- 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ 3 13.222,20€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 20 4.416,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 30 2.565,00€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 81 3.636,90€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 858 16.902,60€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 947 12.689,80€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 1.138 13.314,60€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 5.131 48.231,40€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 11.795 93.180,50€ 211.805
Σύνολο
- 20.003 208.159,00€ 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ 1 4.407,40€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 21 4.636,80€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 31 2.650,50€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 127 5.702,30€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 1.383 27.245,10€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 1.573 21.078,20€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 2.004 23.446,80€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 7.837 73.667,80€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 19.421 153.425,90€ 211.805
Σύνολο
- 32.398 316.260,80€ 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 211.805
Σύνολο
- - 1.036.615,13kn 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 211.805
Σύνολο
- 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ - - 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ - - 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ - - 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ - - 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ - - 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ - - 211.805
Σύνολο
- - - 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.560.830,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.210,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.660,00kr. 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
640,00kr. 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
335,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
85,00kr. 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 211.805
Σύνολο
- 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,70€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 211.805
Σύνολο
- 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 9 1.987,20€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 10 855,00€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 28 1.257,20€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 296 5.831,20€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 388 5.199,20€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 477 5.580,90€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 1.843 17.324,20€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 4.026 31.805,40€ 211.805
Σύνολο
- 7.077 69.840,30€ 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.355.699,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.961,00kr. 0 0,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.901,00kr. 9 17.109,00kr. 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
736,00kr. 15 11.040,00kr. 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
386,00kr. 37 14.282,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
169,00kr. 434 73.346,00kr. 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 489 56.235,00kr. 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 589 58.900,00kr. 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 2.253 180.240,00kr. 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 6.002 408.136,00kr. 211.805
Σύνολο
- 9.828 819.288,00kr. 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
737.902,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.407,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
220,80€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
85,50€ 515
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,90€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,70€ 15.287
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 18.908
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,70€ 22.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 93.343
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 211.805
Σύνολο
- 363.996

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Μαΐου 2013
 • 9
 • 1
 • 9
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 55

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.