Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 33η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 16 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013
1 νικητής τζάκποτ
 • 5
 • 32
 • 33
 • 38
 • 49
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
399.318
Ποσό
τζάκποτ
15.541.392€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 231.175
Σύνολο
- 399.318
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 16 Αυγούστου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 33

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 231.175
Σύνολο
- 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.514.971,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.598.865,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.351.424,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.457,00kr. - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.392,00kr. - - 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
736,00kr. - - 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
331,00kr. - - 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. - - 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
107,00kr. - - 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
107,00kr. - - 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. - - 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 231.175
Σύνολο
- - - 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ 1 3.047,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 5 1.069,00€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 6 664,80€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 22 1.040,60€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 189 4.158,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 276 3.946,80€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 192 2.745,60€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 1.400 12.180,00€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.666 21.328,00€ 231.175
Σύνολο
- 4.757 50.180,20€ 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.139.813.430,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
702.620,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.510,00kr. 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.680,00kr. 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.160,00kr. 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.510,00kr. 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.460,00kr. 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.070,00kr. 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.660,00kr. 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.350,00kr. 231.175
Σύνολο
- 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ 2 6.094,80€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 15 3.207,00€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 9 997,20€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 62 2.932,60€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 480 10.560,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 756 10.810,80€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 719 10.281,70€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 3.875 33.712,50€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 8.453 67.624,00€ 231.175
Σύνολο
- 14.371 146.220,60€ 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 1 15.541.392,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ 1 3.047,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 17 3.634,60€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 30 3.324,00€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 72 3.405,60€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 836 18.392,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 1.329 19.004,70€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 1.080 15.444,00€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 7.137 62.091,90€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 13.623 108.984,00€ 231.175
Σύνολο
- 24.126 15.778.720,20€ 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 231.175
Σύνολο
- - 1.128.797,95kn 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 231.175
Σύνολο
- 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ - - 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ - - 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ - - 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ - - 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ - - 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ - - 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ - - 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ - - 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 231.175
Σύνολο
- - - 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
122.800.305,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.221.125,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.674.985,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.075,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.685,00kr. 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
875,00kr. 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
370,00kr. 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 231.175
Σύνολο
- 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,00€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 231.175
Σύνολο
- 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ 1 3.047,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 6 1.282,80€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 7 775,60€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 29 1.371,70€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 269 5.918,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 453 6.477,90€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 339 4.847,70€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 2.210 19.227,00€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 4.598 36.784,00€ 231.175
Σύνολο
- 7.912 79.732,10€ 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
135.262.951,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.548.031,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.844.976,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.522,00kr. 0 0,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.860,00kr. 2 3.720,00kr. 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
964,00kr. 5 4.820,00kr. 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
411,00kr. 35 14.385,00kr. 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
191,00kr. 300 57.300,00kr. 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
124,00kr. 456 56.544,00kr. 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
124,00kr. 373 46.252,00kr. 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 2.462 184.650,00kr. 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 4.972 343.068,00kr. 231.175
Σύνολο
- 8.605 710.739,00kr. 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.541.392,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
407.660,40€ 2 815.320,80€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
211.983,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.047,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
213,80€ 361
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,80€ 440
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,30€ 1.459
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,00€ 15.110
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 21.298
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 18.511
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 110.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 231.175
Σύνολο
- 399.318

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013
 • 1
 • 3
 • 4
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 61

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.