Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 24η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 25
 • 46
 • 47
 • 48
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
346.989
Ποσό
τζάκποτ
19.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 200.909
Σύνολο
- 346.989
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 14 Ιουνίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 24

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 1 202.431,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 200.909
Σύνολο
- 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.290.532,00kr. 1 1.290.532,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
671.091,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.744,00kr. - - 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.800,00kr. - - 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
956,00kr. - - 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
459,00kr. - - 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
191,00kr. - - 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
133,00kr. - - 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
133,00kr. - - 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. - - 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. - - 200.909
Σύνολο
- - - 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 5 1.388,50€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 0 0,00€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 17 1.145,80€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 178 4.539,00€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 241 4.289,80€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 176 3.132,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 1.381 13.395,70€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 2.639 24.278,80€ 200.909
Σύνολο
- 4.637 52.170,40€ 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.044.343.100,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
32.374.900,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.834.950,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
971.230,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
44.410,00kr. 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
23.250,00kr. 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.770,00kr. 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.070,00kr. 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.840,00kr. 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.550,00kr. 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.470,00kr. 200.909
Σύνολο
- 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ 1 105.264,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ 1 6.072,90€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 11 3.054,70€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 16 2.326,40€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 62 4.178,80€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 810 20.655,00€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 992 17.657,60€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 940 16.732,00€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 5.487 53.223,90€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 11.594 106.664,80€ 200.909
Σύνολο
- 19.914 335.830,60€ 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ 3 18.218,70€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 27 7.497,90€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 30 4.362,00€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 113 7.616,20€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 1.171 29.860,50€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 1.502 26.735,60€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 1.321 23.513,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 8.606 83.478,20€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 18.059 166.142,80€ 200.909
Σύνολο
- 30.832 367.425,70€ 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 200.909
Σύνολο
- - 1.100.397,03kn 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 200.909
Σύνολο
- 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ - - 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ - - 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ - - 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ - - 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ - - 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ - - 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ - - 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ - - 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ - - 200.909
Σύνολο
- - - 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.546.675,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
804.270,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.395,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.110,00kr. 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
510,00kr. 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 200.909
Σύνολο
- 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 200.909
Σύνολο
- 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 2 555,40€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 4 581,60€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 14 943,60€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 215 5.482,50€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 298 5.304,40€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 229 4.076,20€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 2.030 19.691,00€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 3.409 31.362,80€ 200.909
Σύνολο
- 6.201 67.997,50€ 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.757.916,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
914.116,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.737,00kr. 0 0,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.411,00kr. 8 19.288,00kr. 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.262,00kr. 5 6.310,00kr. 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
585,00kr. 28 16.380,00kr. 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
221,00kr. 276 60.996,00kr. 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
154,00kr. 416 64.064,00kr. 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,00kr. 359 55.286,00kr. 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 2.327 195.468,00kr. 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 4.625 365.375,00kr. 200.909
Σύνολο
- 8.044 783.167,00kr. 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
202.431,70€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.264,50€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.072,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,70€ 277
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
145,40€ 334
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,40€ 1.020
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.009
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 16.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 15.756
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,70€ 99.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 200.909
Σύνολο
- 346.989

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013
 • 9
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 69

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.