Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 50η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 8
 • 16
 • 44
 • 50
 • 1
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.106.102
Ποσό
τζάκποτ
73.720.055€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 680.223
Σύνολο
- 1.106.102
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 33.637.128 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 50

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 1 73.720.055,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 1 714.788,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 2 288.318,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 680.223
Σύνολο
- 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
465.980.074,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.556.809,00kr. 1 4.556.809,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
919.044,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.183,00kr. 6 211.098,00kr. 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.263,00kr. 77 174.251,00kr. 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
851,00kr. 163 138.713,00kr. 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
452,00kr. 246 111.192,00kr. 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,00kr. 3.560 612.320,00kr. 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
167,00kr. 4.106 685.702,00kr. 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,00kr. 7.122 833.274,00kr. 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 18.957 1.554.474,00kr. 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 57.817 4.047.190,00kr. 680.223
Σύνολο
- 92.055 12.925.023,00kr. 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 455.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 5 1.751,50€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 17 2.189,60€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 20 1.324,00€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 313 7.199,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 390 8.697,00€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 705 11.068,50€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.827 20.097,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 5.385 50.619,00€ 680.223
Σύνολο
- 8.662 102.945,60€ 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.756.493.220,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
104.294.840,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.034.250,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
804.570,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
51.110,00kr. 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.790,00kr. 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.650,00kr. 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.350,00kr. 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.250,00kr. 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.290,00kr. 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.600,00kr. 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.370,00kr. 680.223
Σύνολο
- 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 2 288.318,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 2 11.028,40€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 18 6.305,40€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 51 6.568,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 93 6.156,60€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 1.318 30.314,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 1.565 34.899,50€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 2.737 42.970,90€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 7.287 80.157,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 22.216 208.830,40€ 680.223
Σύνολο
- 35.289 715.549,20€ 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 17 5.955,10€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 26 3.348,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 59 3.905,80€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 729 16.767,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 703 15.676,90€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.470 23.079,00€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 3.661 40.271,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 9.844 92.533,60€ 680.223
Σύνολο
- 16.509 201.537,20€ 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
553.968.100,06kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.371.269,04kn 1 5.371.269,04kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.083.281,11kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.436,36kn 4 165.745,44kn 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.632,32kn 10 26.323,20kn 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
967,87kn 21 20.325,27kn 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
497,46kn 27 13.431,42kn 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,83kn 586 101.278,38kn 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
167,57kn 442 74.065,94kn 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,98kn 986 116.328,28kn 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,66kn 2.991 247.236,06kn 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,64kn 7.235 511.080,40kn 680.223
Σύνολο
- 12.303 6.647.083,43kn 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 541.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 680.223
Σύνολο
- 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 1 350,30€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 7 901,60€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 10 662,00€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 105 2.415,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 136 3.032,80€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 307 4.819,90€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 737 8.107,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 2.017 18.959,80€ 680.223
Σύνολο
- 3.320 39.248,40€ 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
750.344.835,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.590.030,00kr. 1 13.590.030,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.467.290,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
56.125,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.565,00kr. 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.310,00kr. 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
670,00kr. 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
225,00kr. 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 680.223
Σύνολο
- 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 730.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 680.223
Σύνολο
- 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
46.563.390,00Ft 1 46.563.390,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.781.085,00Ft 0 0,00Ft 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113.145,00Ft 9 1.018.305,00Ft 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.600,00Ft 42 1.747.200,00Ft 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.385,00Ft 54 1.154.790,00Ft 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.430,00Ft 813 6.040.590,00Ft 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.205,00Ft 856 6.167.480,00Ft 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.070,00Ft 1.785 9.049.950,00Ft 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.555,00Ft 4.413 15.688.215,00Ft 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.035,00Ft 12.277 37.260.695,00Ft 680.223
Σύνολο
- 20.250 124.690.615,00Ft 1.106.102

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
335.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
271.567,30zł 2 543.134,60zł 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.622,50zł 52 84.370,00zł 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
596,60zł 63 37.585,80zł 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
306,60zł 131 40.164,60zł 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
106,60zł 1.863 198.595,80zł 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
103,30zł 1.903 196.579,90zł 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
72,80zł 3.691 268.704,80zł 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
51,00zł 10.037 511.887,00zł 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,60zł 28.516 1.243.297,60zł 680.223
Σύνολο
- 46.258 3.124.320,10zł 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 335.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 16 5.604,80€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 45 5.796,00€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 73 4.832,60€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 1.011 23.253,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 742 16.546,60€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.579 24.790,30€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 4.407 48.477,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 12.156 114.266,40€ 680.223
Σύνολο
- 20.029 243.566,70€ 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ 3 16.542,60€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 8 2.802,40€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 20 2.576,00€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 31 2.052,20€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 521 11.983,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 477 10.637,10€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.015 15.935,50€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 2.712 29.832,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 7.504 70.537,60€ 680.223
Σύνολο
- 12.291 162.898,40€ 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
756.979.640,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.339.666,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.480.268,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
450.942,00kr. 1 450.942,00kr. 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.160,00kr. 62 939.920,00kr. 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.260,00kr. 93 768.180,00kr. 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.128,00kr. 161 503.608,00kr. 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
236,00kr. 2.209 521.324,00kr. 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
228,00kr. 2.398 546.744,00kr. 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
161,00kr. 4.773 768.453,00kr. 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
112,00kr. 11.291 1.264.592,00kr. 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
96,00kr. 35.917 3.448.032,00kr. 680.223
Σύνολο
- 56.905 9.211.795,00kr. 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 739.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.884.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.055.567,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.641.458,00Kc 1 3.641.458,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
139.288,00Kc 3 417.864,00Kc 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.848,00Kc 19 168.112,00Kc 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.253,00Kc 46 149.638,00Kc 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.672,00Kc 65 108.680,00Kc 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
580,00Kc 1.153 668.740,00Kc 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
563,00Kc 1.111 625.493,00Kc 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
396,00Kc 2.220 879.120,00Kc 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
277,00Kc 6.014 1.665.878,00Kc 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
237,00Kc 17.259 4.090.383,00Kc 680.223
Σύνολο
- 27.891 12.415.366,00Kc 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.884.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.720.055,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
714.788,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
144.159,10€ 1 144.159,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.514,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
350,30€ 864
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,80€ 1.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,20€ 3.048
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,00€ 45.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,30€ 45.123
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 91.661
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 238.030
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 680.223
Σύνολο
- 1.106.102

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • 9
 • 7
 • 3
 • 6
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 149
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.555
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 15.395
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • 4
 • 5
 • 6
 • 4
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 145
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.335
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 13.362
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • 5
 • 6
 • 2
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 36
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 554
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.913
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.358
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • Istanbul
 • 87
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.378
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • 4
 • 7
 • 5
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 28
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 240
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • Moss
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021
 • 1
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 13.182,40€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 90
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 835
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 1.117

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.