Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 51η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 3
 • 17
 • 21
 • 35
 • 42
 • 8
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
906.174
Ποσό
τζάκποτ
12.664.043€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 601.610
Σύνολο
- 906.174
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.831.507 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 51

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 1 12.664.043,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 3 675.225,90€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 11 327.682,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 601.610
Σύνολο
- 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
80.046.533,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.434.885,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
189.936,00kr. 0 0,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.223,00kr. 1 26.223,00kr. 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.093,00kr. 68 74.324,00kr. 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
521,00kr. 95 49.495,00kr. 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
487,00kr. 147 71.589,00kr. 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 2.314 451.230,00kr. 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
117,00kr. 2.766 323.622,00kr. 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 4.884 488.400,00kr. 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
93,00kr. 12.134 1.128.462,00kr. 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 39.247 2.197.832,00kr. 601.610
Σύνολο
- 61.656 4.811.177,00kr. 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 2 8.217,60€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 9 1.502,10€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 15 1.156,50€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 16 1.148,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 258 6.708,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 363 5.699,10€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 573 7.678,20€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 1.293 16.033,20€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 4.744 35.580,00€ 601.610
Σύνολο
- 7.273 83.723,50€ 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.857.941.740,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
33.020.790,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.370.380,00kr. 0 0,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
602.800,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
24.480,00kr. 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.310,00kr. 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.530,00kr. 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.810,00kr. 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.300,00kr. 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.960,00kr. 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.810,00kr. 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.100,00kr. 601.610
Σύνολο
- 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 1 4.108,80€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 25 4.172,50€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 55 4.240,50€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 57 4.092,60€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 950 24.700,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 1.119 17.568,30€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 2.103 28.180,20€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 5.037 62.458,80€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 16.629 124.717,50€ 601.610
Σύνολο
- 25.976 274.239,20€ 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 1 29.789,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 1 4.108,80€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 18 3.004,20€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 39 3.006,90€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 26 1.866,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 553 14.378,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 795 12.481,50€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 1.266 16.964,40€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 2.882 35.736,80€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 11.406 85.545,00€ 601.610
Σύνολο
- 16.987 206.881,70€ 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
95.198.903,88kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.691.949,55kn 2 3.383.899,10kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
223.933,91kn 0 0,00kn 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.886,92kn 0 0,00kn 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.254,63kn 32 40.148,16kn 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
579,58kn 49 28.399,42kn 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
539,74kn 24 12.953,76kn 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,45kn 363 70.948,35kn 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
118,02kn 953 112.473,06kn 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,73kn 1.539 155.023,47kn 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
93,21kn 2.134 198.910,14kn 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,38kn 11.814 666.073,32kn 601.610
Σύνολο
- 16.910 4.668.828,78kn 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 601.610
Σύνολο
- 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 1 225.075,30€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 1 4.108,80€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 5 834,50€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 7 539,70€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 8 574,40€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 147 3.822,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 198 3.108,60€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 348 4.663,20€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 704 8.729,60€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 2.701 20.257,50€ 601.610
Σύνολο
- 4.120 271.713,60€ 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
126.783.530,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.253.295,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
298.225,00kr. 4 1.192.900,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.670,00kr. 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
770,00kr. 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
715,00kr. 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 601.610
Σύνολο
- 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 1 225.075,30€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 1 29.789,30€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 601.610
Σύνολο
- 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.621.945,00Ft 0 0,00Ft 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.327.140,00Ft 2 2.654.280,00Ft 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
53.910,00Ft 43 2.318.130,00Ft 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
24.905,00Ft 63 1.569.015,00Ft 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.190,00Ft 44 1.020.360,00Ft 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.400,00Ft 677 5.686.800,00Ft 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.070,00Ft 1.531 7.762.170,00Ft 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.330,00Ft 2.284 9.889.720,00Ft 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.005,00Ft 3.619 14.494.095,00Ft 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.425,00Ft 18.632 45.182.600,00Ft 601.610
Σύνολο
- 26.895 90.577.170,00Ft 906.174

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
567.439,10zł 1 567.439,10zł 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.048,00zł 1 19.048,00zł 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
773,80zł 59 45.654,20zł 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
357,50zł 100 35.750,00zł 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
332,90zł 111 36.951,90zł 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,60zł 1.550 186.930,00zł 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
72,80zł 2.266 164.964,80zł 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
62,20zł 3.801 236.422,20zł 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,50zł 8.227 473.052,50zł 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,80zł 30.330 1.055.484,00zł 601.610
Σύνολο
- 46.446 2.821.696,70zł 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 1 225.075,30€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 2 59.578,60€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 1 4.108,80€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 20 3.338,00€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 62 4.780,20€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 35 2.513,00€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 619 16.094,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 1.023 16.061,10€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 1.785 23.919,00€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 3.196 39.630,40€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 13.377 100.327,50€ 601.610
Σύνολο
- 20.121 495.425,90€ 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ 2 8.217,60€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 19 3.171,10€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 28 2.158,80€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 18 1.292,40€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 372 9.672,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 579 9.090,30€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 877 11.751,80€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 1.955 24.242,00€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 7.540 56.550,00€ 601.610
Σύνολο
- 11.390 126.146,00€ 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
131.047.516,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.205.671,00kr. 1 9.205.671,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.259,00kr. 1 0,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
89.701,00kr. 7 627.907,00kr. 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.842,00kr. 74 728.308,00kr. 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.538,00kr. 114 631.332,00kr. 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.901,00kr. 153 443.853,00kr. 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
269,00kr. 1.890 508.410,00kr. 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
162,00kr. 2.849 461.538,00kr. 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,00kr. 4.613 636.594,00kr. 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
128,00kr. 9.955 1.274.240,00kr. 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 36.561 2.815.197,00kr. 601.610
Σύνολο
- 56.218 17.333.050,00kr. 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 103.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
253.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.646.013,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
747.264,00Kc 1 747.264,00Kc 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.069,00Kc 1 103.069,00Kc 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.186,00Kc 42 175.812,00Kc 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.934,00Kc 33 63.822,00Kc 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.801,00Kc 72 129.672,00Kc 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
652,00Kc 913 595.276,00Kc 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
393,00Kc 1.381 542.733,00Kc 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
336,00Kc 2.135 717.360,00Kc 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
311,00Kc 4.879 1.517.369,00Kc 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
188,00Kc 18.077 3.398.476,00Kc 601.610
Σύνολο
- 27.534 7.990.853,00Kc 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 253.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.664.043,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
225.075,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.789,30€ 2 59.578,60€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.108,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
166,90€ 1.285
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,10€ 2.161
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,80€ 1.989
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,00€ 28.322
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 45.513
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 75.928
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,40€ 149.274
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 601.610
Σύνολο
- 906.174

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • 4
 • 8
 • 7
 • 2
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 130
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.347
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 13.292
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • 8
 • 3
 • 6
 • 7
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 132
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.193
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 12.156
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • 8
 • 4
 • 0
 • 3
 • 2
 • 9
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 19
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 426
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.638
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.206
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • Istanbul
 • 22
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 911
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • 2
 • 8
 • 9
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 227
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021
 • 9
 • 0
 • 8
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 18.082,70€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 94
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 981
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 1.014

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.