Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 49η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 8
 • 9
 • 30
 • 34
 • 48
 • 5
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.139.614
Ποσό
τζάκποτ
57.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 691.234
Σύνολο
- 1.139.614
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 29.307.282 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 49

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 1 622.779,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 2 251.205,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 691.234
Σύνολο
- 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
360.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.970.250,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
800.746,00kr. 1 800.746,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.242,00kr. 4 128.968,00kr. 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.859,00kr. 77 143.143,00kr. 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
835,00kr. 148 123.580,00kr. 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
381,00kr. 201 76.581,00kr. 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 3.336 467.040,00kr. 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 3.471 485.940,00kr. 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 5.954 744.250,00kr. 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. 17.124 1.061.688,00kr. 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 51.552 3.093.120,00kr. 691.234
Σύνολο
- 81.868 7.125.056,00kr. 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 360.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 0 0,00€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 8 2.296,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 16 2.022,40€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 18 991,80€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 405 7.573,50€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 332 6.208,40€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 591 9.869,70€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.983 16.458,90€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 5.201 41.608,00€ 691.234
Σύνολο
- 8.554 87.028,70€ 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
8.530.500.700,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
91.617.120,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.477.390,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
743.330,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.220,00kr. 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.590,00kr. 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.100,00kr. 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.750,00kr. 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.750,00kr. 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.450,00kr. 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.170,00kr. 691.234
Σύνολο
- 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 8.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 2 251.205,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 0 0,00€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 24 6.888,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 48 6.067,20€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 78 4.297,80€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 1.329 24.852,30€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 1.240 23.188,00€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 2.154 35.971,80€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 7.314 60.706,20€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 19.289 154.312,00€ 691.234
Σύνολο
- 31.478 567.488,50€ 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 1 125.602,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 2 10.105,80€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 15 4.305,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 34 4.297,60€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 68 3.746,80€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 915 17.110,50€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 782 14.623,40€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 1.016 16.967,20€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 4.919 40.827,70€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 11.335 90.680,00€ 691.234
Σύνολο
- 19.087 328.266,60€ 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
428.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.682.623,89kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
944.394,52kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.992,30kn 1 37.992,30kn 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.157,93kn 17 36.684,81kn 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
950,39kn 24 22.809,36kn 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
414,29kn 48 19.885,92kn 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,60kn 802 112.761,20kn 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,60kn 608 85.484,80kn 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,57kn 1.119 140.512,83kn 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,41kn 4.944 308.555,04kn 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,15kn 9.949 598.432,35kn 691.234
Σύνολο
- 17.512 1.363.118,61kn 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 428.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 691.234
Σύνολο
- 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 0 0,00€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 1 287,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 4 505,60€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 7 385,70€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 148 2.767,60€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 114 2.131,80€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 244 4.074,80€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 700 5.810,00€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 1.952 15.616,00€ 691.234
Σύνολο
- 3.170 31.578,50€ 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
586.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.310.935,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.272.790,00kr. 1 1.272.790,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
51.200,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.905,00kr. 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.280,00kr. 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
555,00kr. 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 691.234
Σύνολο
- 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 586.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 691.234
Σύνολο
- 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.569.640,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.632.085,00Ft 1 1.632.085,00Ft 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
92.700,00Ft 13 1.205.100,00Ft 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
40.825,00Ft 25 1.020.625,00Ft 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.795,00Ft 59 1.049.905,00Ft 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.040,00Ft 1.093 6.601.720,00Ft 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.040,00Ft 885 5.345.400,00Ft 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.395,00Ft 1.454 7.844.330,00Ft 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.680,00Ft 5.892 15.790.560,00Ft 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.585,00Ft 14.094 36.432.990,00Ft 691.234
Σύνολο
- 23.516 76.922.715,00Ft 1.139.614

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
260.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.092.103,30zł 2 6.184.206,60zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.357,60zł 2 46.715,20zł 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.326,70zł 30 39.801,00zł 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
584,30zł 71 41.485,30zł 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
254,70zł 112 28.526,40zł 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
86,50zł 1.704 147.396,00zł 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
86,50zł 1.745 150.942,50zł 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
77,20zł 2.973 229.515,60zł 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
38,40zł 8.874 340.761,60zł 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,00zł 25.272 935.064,00zł 691.234
Σύνολο
- 40.785 8.144.414,20zł 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 260.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 1 5.052,90€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 13 3.731,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 25 3.160,00€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 46 2.534,60€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 958 17.914,60€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 839 15.689,30€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 1.355 22.628,50€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 5.394 44.770,20€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 12.465 99.720,00€ 691.234
Σύνολο
- 21.096 215.201,10€ 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ 1 5.052,90€ 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 13 3.731,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 8 1.011,20€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 40 2.204,00€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 594 11.107,80€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 479 8.957,30€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 806 13.460,20€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 3.435 28.510,50€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 7.528 60.224,00€ 691.234
Σύνολο
- 12.904 134.258,90€ 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
588.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.392.273,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.289.197,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
176.433,00kr. 3 529.299,00kr. 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.766,00kr. 53 835.598,00kr. 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.451,00kr. 75 708.825,00kr. 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.790,00kr. 168 468.720,00kr. 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
191,00kr. 2.427 463.557,00kr. 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
191,00kr. 2.490 475.590,00kr. 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
171,00kr. 3.999 683.829,00kr. 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 13.484 1.146.140,00kr. 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
82,00kr. 35.963 2.948.966,00kr. 691.234
Σύνολο
- 58.662 8.260.524,00kr. 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 588.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.476.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.796.807,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.185.909,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
128.166,00Kc 2 256.332,00Kc 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.279,00Kc 26 189.254,00Kc 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.206,00Kc 39 125.034,00Kc 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.397,00Kc 79 110.363,00Kc 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
474,00Kc 1.250 592.500,00Kc 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
474,00Kc 1.181 559.794,00Kc 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
423,00Kc 2.078 878.994,00Kc 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
210,00Kc 6.489 1.362.690,00Kc 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
202,00Kc 18.349 3.706.498,00Kc 691.234
Σύνολο
- 29.493 7.781.459,00Kc 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.476.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.987.225,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
622.779,70€ 1 622.779,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
125.602,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.052,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 58
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,00€ 919
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,40€ 1.623
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,10€ 3.189
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,70€ 49.888
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 45.315
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,70€ 75.212
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 272.165
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 691.234
Σύνολο
- 1.139.614

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 57.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • 3
 • 7
 • 4
 • 1
 • 3
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 133
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.464
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 14.391
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • 2
 • 1
 • 7
 • 2
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • 2
 • 5
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 548
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.528
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.284
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • Reykjavik
 • 36
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.205
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • 1
 • 2
 • 6
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 289
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • Karasjok
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021
 • 8
 • 3
 • 0
 • 5
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 9.430,70€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 78
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 726
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 864

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.