Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 45η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
1 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 14
 • 17
 • 24
 • 50
 • 8
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
588.252
Ποσό
τζάκποτ
23.425.614€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 394.313
Σύνολο
- 588.252
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 16.769.672 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 45

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 2 1.839.146,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 2 503.090,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 394.313
Σύνολο
- 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
148.183.435,00kr. 1 148.183.435,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.862.308,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.603.629,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.923,00kr. 2 57.846,00kr. 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.801,00kr. 37 66.637,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
789,00kr. 91 71.799,00kr. 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
524,00kr. 147 77.028,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
208,00kr. 1.893 393.744,00kr. 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 2.199 316.656,00kr. 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,00kr. 4.002 452.226,00kr. 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 9.798 970.002,00kr. 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 32.077 1.924.620,00kr. 394.313
Σύνολο
- 50.247 152.513.993,00kr. 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 145.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 0 0,00€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 2 555,80€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 10 1.192,00€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 9 697,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 184 5.152,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 231 4.458,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 397 5.994,70€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 890 11.748,00€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 3.346 27.102,60€ 394.313
Σύνολο
- 5.069 56.900,90€ 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.821.146.680,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
110.744.180,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
30.293.560,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
545.820,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.460,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.350,00kr. 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.330,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.370,00kr. 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.320,00kr. 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.810,00kr. 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.580,00kr. 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
970,00kr. 394.313
Σύνολο
- 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 1 919.573,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 3 13.596,90€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 26 7.225,40€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 33 3.933,60€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 47 3.642,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 752 21.056,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 994 19.184,20€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 1.614 24.371,40€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 4.054 53.512,80€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 13.740 111.294,00€ 394.313
Σύνολο
- 21.264 1.177.389,90€ 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 3 13.596,90€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 15 4.168,50€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 29 3.456,80€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 47 3.642,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 680 19.040,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 1.007 19.435,10€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 1.832 27.663,20€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 3.642 48.074,40€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 14.925 120.892,50€ 394.313
Σύνολο
- 22.180 259.969,90€ 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
176.549.270,89kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.930.446,35kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.895.791,78kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.158,09kn 1 34.158,09kn 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.094,42kn 6 12.566,52kn 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
898,36kn 19 17.068,84kn 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
584,09kn 20 11.681,80kn 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
211,02kn 255 53.810,10kn 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,46kn 523 76.075,58kn 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,80kn 983 111.865,40kn 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,48kn 1.626 161.754,48kn 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,05kn 8.663 528.876,15kn 394.313
Σύνολο
- 12.096 1.007.856,96kn 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 172.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 394.313
Σύνολο
- 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 0 0,00€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 1 277,90€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 3 357,60€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 8 620,00€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 94 2.632,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 81 1.563,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 152 2.295,20€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 393 5.187,60€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 1.418 11.485,80€ 394.313
Σύνολο
- 2.150 24.419,40€ 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
221.512.605,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.695.480,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.378.605,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.855,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.625,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.125,00kr. 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
730,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 394.313
Σύνολο
- 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 218.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 394.313
Σύνολο
- 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.558.375,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.271.310,00Ft 1 1.271.310,00Ft 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
77.950,00Ft 10 779.500,00Ft 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.435,00Ft 29 969.615,00Ft 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.740,00Ft 35 760.900,00Ft 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.855,00Ft 419 3.291.245,00Ft 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.415,00Ft 767 4.153.305,00Ft 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.235,00Ft 1.260 5.336.100,00Ft 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.705,00Ft 2.497 9.251.385,00Ft 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.270,00Ft 12.072 27.403.440,00Ft 394.313
Σύνολο
- 17.090 53.216.800,00Ft 588.252

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
185.555,80zł 5 927.779,00zł 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.175,80zł 41 48.207,80zł 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
504,40zł 59 29.759,60zł 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
327,90zł 101 33.117,90zł 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
118,50zł 1.386 164.241,00zł 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
81,70zł 1.731 141.422,70zł 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
63,90zł 2.859 182.690,10zł 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,90zł 7.422 414.889,80zł 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,30zł 24.962 856.196,60zł 394.313
Σύνολο
- 38.566 2.798.304,50zł 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 1 4.532,30€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 4 1.111,60€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 14 1.668,80€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 14 1.085,00€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 297 8.316,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 357 6.890,10€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 688 10.388,80€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.606 21.199,20€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 5.684 46.040,40€ 394.313
Σύνολο
- 8.665 101.232,20€ 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ 0 0,00€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 10 2.779,00€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 15 1.788,00€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 21 1.627,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 283 7.924,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 356 6.870,80€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 712 10.751,20€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 1.597 21.080,40€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 5.958 48.259,80€ 394.313
Σύνολο
- 8.952 101.080,70€ 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
228.910.413,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.985.884,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.458.047,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.288,00kr. 0 0,00kr. 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
20.529,00kr. 21 431.109,00kr. 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.067,00kr. 34 376.278,00kr. 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.304,00kr. 58 249.632,00kr. 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
273,00kr. 810 221.130,00kr. 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
188,00kr. 1.111 208.868,00kr. 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
147,00kr. 2.054 301.938,00kr. 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
128,00kr. 4.036 516.608,00kr. 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 16.648 1.315.192,00kr. 394.313
Σύνολο
- 24.772 3.620.755,00kr. 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 247.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
598.407.307,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
23.490.494,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.425.717,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
115.777,00Kc 2 231.554,00Kc 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.098,00Kc 7 49.686,00Kc 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.044,00Kc 17 51.748,00Kc 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.979,00Kc 21 41.559,00Kc 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
715,00Kc 403 288.145,00Kc 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
493,00Kc 418 206.074,00Kc 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
385,00Kc 839 323.015,00Kc 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
337,00Kc 1.975 665.575,00Kc 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
206,00Kc 7.157 1.474.342,00Kc 394.313
Σύνολο
- 10.839 3.331.698,00Kc 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 591.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.425.613,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
919.573,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
251.545,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.532,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
277,90€ 543
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 984
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,50€ 1.298
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,00€ 18.551
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 26.045
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 47.705
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,20€ 98.770
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 394.313
Σύνολο
- 588.252

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
 • 1
 • 7
 • 8
 • 3
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 63
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 694
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.910
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
 • 2
 • 0
 • 5
 • 8
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 56
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 546
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.432
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
 • 8
 • 6
 • 8
 • 1
 • 7
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 36
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 459
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.910
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.725
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
 • Pietari
 • 40
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 1.199
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
 • 9
 • 7
 • 4
 • 6
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 116
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017
 • Mandal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.