Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 30η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 12
 • 15
 • 20
 • 30
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
725.408
Ποσό
τζάκποτ
46.154.746€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 432.582
Σύνολο
- 725.408
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Ιουλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 30

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 432.582
Σύνολο
- 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
292.726.121,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.659.588,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
365.485,00kr. 1 365.485,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.455,00kr. 5 72.275,00kr. 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.187,00kr. 77 91.399,00kr. 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
613,00kr. 116 71.108,00kr. 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,00kr. 216 57.240,00kr. 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
117,00kr. 2.814 329.238,00kr. 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
117,00kr. 3.138 367.146,00kr. 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
107,00kr. 5.262 563.034,00kr. 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,00kr. 14.494 855.146,00kr. 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 43.300 2.424.800,00kr. 432.582
Σύνολο
- 69.423 5.196.871,00kr. 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 432.582
Σύνολο
- 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 432.582
Σύνολο
- 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 432.582
Σύνολο
- 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 432.582
Σύνολο
- 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ 1 730.911,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
15.890.850,00Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
627.250,00Ft 2 1.254.500,00Ft 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
50.340,00Ft 17 855.780,00Ft 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
25.390,00Ft 31 787.090,00Ft 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.230,00Ft 68 695.640,00Ft 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.350,00Ft 758 3.297.300,00Ft 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.350,00Ft 760 3.306.000,00Ft 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.965,00Ft 1.146 4.543.890,00Ft 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 3.670 8.037.300,00Ft 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.080,00Ft 10.181 21.176.480,00Ft 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 432.582
Σύνολο
- - - 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
46.154.745,90€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
730.911,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.326,30€ - - 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.262,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,60€ 852
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,60€ 1.314
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 2.795
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 34.392
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 32.388
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 51.668
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 169.329
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 432.582
Σύνολο
- 725.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015
 • 0
 • 3
 • 4
 • 0
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 65
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 596
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.345
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015
 • 8
 • 0
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 551
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.814
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.729
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015
 • 5
 • 4
 • 6
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 102

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.