Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 19η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 10 Μαΐου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 9
 • 31
 • 33
 • 35
 • 1
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
341.419
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 206.096
Σύνολο
- 341.419
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 10 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 19

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 206.096
Σύνολο
- 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.031,00kr. - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.769,00kr. - - 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
789,00kr. - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
422,00kr. - - 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. - - 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. - - 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. - - 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. - - 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. - - 206.096
Σύνολο
- - - 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 1 4.235,50€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 3 818,70€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 5 596,00€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 18 1.107,00€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 164 3.837,60€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 246 3.936,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 263 4.023,90€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 1.256 12.685,60€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 2.745 22.509,00€ 206.096
Σύνολο
- 4.701 53.749,30€ 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.555.900.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
57.663.637,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.992.546,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
659.000,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.460,00kr. 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.540,00kr. 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.560,00kr. 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.640,00kr. 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.380,00kr. 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.570,00kr. 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 206.096
Σύνολο
- 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 2 8.471,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 13 3.547,70€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 32 3.814,40€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 62 3.813,00€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 840 19.656,00€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 948 15.168,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.050 16.065,00€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 5.038 50.883,80€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 12.206 100.089,20€ 206.096
Σύνολο
- 20.191 221.508,10€ 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 1 4.235,50€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 30 8.187,00€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 64 7.628,80€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 110 6.765,00€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 1.135 26.559,00€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.169 18.704,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.647 25.199,10€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 6.773 68.407,30€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 17.618 144.467,60€ 206.096
Σύνολο
- 28.547 310.153,30€ 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - 1.018.873,57kn 206.096
Σύνολο
- - - 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 206.096
Σύνολο
- 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ - - 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ - - 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ - - 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ - - 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ - - 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ - - 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ - - 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ - - 206.096
Σύνολο
- - - 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.875,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.050,00kr. 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
895,00kr. 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
460,00kr. 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 206.096
Σύνολο
- 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,40€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 206.096
Σύνολο
- 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 1 4.235,50€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 2 545,80€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 5 596,00€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 10 615,00€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 242 5.662,80€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 298 4.768,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 309 4.727,70€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 1.637 16.533,70€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 3.872 31.750,40€ 206.096
Σύνολο
- 6.376 69.434,90€ 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.391,00kr. 0 0,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.344,00kr. 4 9.376,00kr. 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.024,00kr. 8 8.192,00kr. 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
528,00kr. 27 14.256,00kr. 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
201,00kr. 346 69.546,00kr. 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
137,00kr. 434 59.458,00kr. 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
131,00kr. 443 58.033,00kr. 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
86,00kr. 2.412 207.432,00kr. 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 5.547 388.290,00kr. 206.096
Σύνολο
- 9.221 814.583,00kr. 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,90€ 258
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,20€ 373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,50€ 1.024
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,40€ 12.949
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 15.887
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 17.357
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 87.454
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 206.096
Σύνολο
- 341.419

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 10 Μαΐου 2013
 • 4
 • 2
 • 9
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 74

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.