Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 11η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 2
 • 11
 • 19
 • 47
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.113.783
Ποσό
τζάκποτ
53.423.674€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 678.132
Σύνολο
- 1.113.783
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 26.458.658 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 11

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 1 374.830,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 3 238.127,70€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 678.132
Σύνολο
- 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
338.913.943,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.389.576,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
506.051,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.067,00kr. 8 136.536,00kr. 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.443,00kr. 85 122.655,00kr. 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
735,00kr. 140 102.900,00kr. 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
296,00kr. 253 74.888,00kr. 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 3.442 413.040,00kr. 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 3.631 435.720,00kr. 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,00kr. 6.355 718.115,00kr. 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 17.648 1.058.880,00kr. 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 52.689 2.897.895,00kr. 678.132
Σύνολο
- 84.251 5.960.629,00kr. 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 329.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 1 2.672,50€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 8 1.773,60€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 14 1.548,40€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 17 710,60€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 384 6.144,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 367 5.872,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 687 10.373,70€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 1.830 14.823,00€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 5.490 40.626,00€ 678.132
Σύνολο
- 8.798 84.543,80€ 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.089.321.570,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
49.740.060,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.533.180,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
354.640,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
29.410,00kr. 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.670,00kr. 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.540,00kr. 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.000,00kr. 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
980,00kr. 678.132
Σύνολο
- 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 1 79.375,90€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 3 8.017,50€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 27 5.985,90€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 59 6.525,40€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 89 3.720,20€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.255 20.080,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 1.360 21.760,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 2.346 35.424,60€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 6.834 55.355,40€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 20.243 149.798,20€ 678.132
Σύνολο
- 32.217 386.043,10€ 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 2 5.345,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 25 5.542,50€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 47 5.198,20€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 95 3.971,00€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.124 17.984,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 1.315 21.040,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 1.811 27.346,10€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 4.932 39.949,20€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 14.966 110.748,40€ 678.132
Σύνολο
- 24.317 237.124,40€ 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
396.196.432,87kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.779.791,31kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
588.661,28kn 0 0,00kn 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.819,58kn 5 99.097,90kn 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.644,15kn 16 26.306,40kn 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
820,22kn 23 18.865,06kn 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
309,99kn 78 24.179,22kn 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
118,66kn 1.121 133.017,86kn 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
118,66kn 874 103.708,84kn 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,98kn 1.325 148.373,50kn 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,07kn 5.041 302.812,87kn 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,88kn 12.714 697.744,32kn 678.132
Σύνολο
- 21.197 1.554.105,97kn 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 385.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 678.132
Σύνολο
- 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 0 0,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 3 665,10€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 6 663,60€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 8 334,40€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 138 2.208,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 109 1.744,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 197 2.974,70€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 680 5.508,00€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.812 13.408,80€ 678.132
Σύνολο
- 2.953 27.506,60€ 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
517.568.555,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
23.831.805,00kr. 1 23.831.805,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
768.990,00kr. 1 768.990,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.890,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.145,00kr. 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.070,00kr. 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
400,00kr. 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 678.132
Σύνολο
- 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 513.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 678.132
Σύνολο
- 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.939.635,00Ft 0 0,00Ft 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
772.355,00Ft 0 0,00Ft 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
64.070,00Ft 24 1.537.680,00Ft 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
31.965,00Ft 28 895.020,00Ft 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.080,00Ft 87 1.050.960,00Ft 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.625,00Ft 1.309 6.054.125,00Ft 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.625,00Ft 1.095 5.064.375,00Ft 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.365,00Ft 1.585 6.918.525,00Ft 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.340,00Ft 6.113 14.304.420,00Ft 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.140,00Ft 16.157 34.575.980,00Ft 678.132
Σύνολο
- 26.398 70.401.085,00Ft 1.113.783

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
225.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
994.354,20zł 1 994.354,20zł 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.495,80zł 6 68.974,80zł 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
953,70zł 55 52.453,50zł 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
475,80zł 73 34.733,40zł 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
179,80zł 142 25.531,60zł 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
68,90zł 1.874 129.118,60zł 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
68,90zł 1.850 127.465,00zł 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
65,00zł 2.729 177.385,00zł 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
34,90zł 8.945 312.180,50zł 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,90zł 26.039 830.644,10zł 678.132
Σύνολο
- 41.714 2.752.840,70zł 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 225.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 1 79.375,90€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 2 5.345,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 27 5.985,90€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 35 3.871,00€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 81 3.385,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 984 15.744,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 902 14.432,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 1.429 21.577,90€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 4.375 35.437,50€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 11.867 87.815,80€ 678.132
Σύνολο
- 19.703 272.970,80€ 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ 2 5.345,00€ 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 14 3.103,80€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 23 2.543,80€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 41 1.713,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 589 9.424,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 579 9.264,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 887 13.393,70€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 3.234 26.195,40€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 7.900 58.460,00€ 678.132
Σύνολο
- 13.269 129.443,50€ 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
561.942.260,00kr. 1 561.942.260,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.942.696,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
834.923,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
98.715,00kr. 3 296.145,00kr. 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.169,00kr. 30 455.070,00kr. 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.384,00kr. 48 402.432,00kr. 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.161,00kr. 123 265.803,00kr. 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,00kr. 1.695 284.760,00kr. 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
168,00kr. 1.806 303.408,00kr. 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
158,00kr. 2.904 458.832,00kr. 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 8.731 742.135,00kr. 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 24.392 1.878.184,00kr. 678.132
Σύνολο
- 39.733 567.029.029,00kr. 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 554.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.371.385.719,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.621.909,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.037.579,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
68.603,00Kc 3 205.809,00Kc 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.691,00Kc 36 204.876,00Kc 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.839,00Kc 56 158.984,00Kc 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.073,00Kc 116 124.468,00Kc 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
410,00Kc 1.591 652.310,00Kc 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
410,00Kc 1.534 628.940,00Kc 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
387,00Kc 2.390 924.930,00Kc 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
207,00Kc 7.305 1.512.135,00Kc 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
189,00Kc 21.325 4.030.425,00Kc 678.132
Σύνολο
- 34.356 8.442.877,00Kc 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.370.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.423.674,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.830,90€ 4 1.499.323,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.375,90€ 3 238.127,70€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.672,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 99
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
221,70€ 1.074
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,60€ 1.674
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
41,80€ 3.794
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 51.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 48.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 75.019
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,10€ 253.690
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 678.132
Σύνολο
- 1.113.783

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
 • 0
 • 7
 • 4
 • 8
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 129
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.067
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.400
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
 • 9
 • 3
 • 1
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 134
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.375
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 13.797
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
 • 2
 • 8
 • 9
 • 8
 • 2
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 37
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 510
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.862
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.452
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
 • Milano
 • 64
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.388
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
 • 7
 • 7
 • 1
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 22
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 147
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
 • Sandnes
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.