Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 12η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 15
 • 20
 • 24
 • 44
 • 49
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
670.058
Ποσό
τζάκποτ
10.029.078€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 435.329
Σύνολο
- 670.058
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.875.262 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 12

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 5 404.469,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 435.329
Σύνολο
- 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
515.728,00kr. 1 515.728,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.679,00kr. 3 86.037,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.100,00kr. 58 121.800,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
939,00kr. 99 92.961,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
488,00kr. 138 67.344,00kr. 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
181,00kr. 2.024 366.344,00kr. 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.169 338.364,00kr. 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 4.010 529.320,00kr. 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 10.826 876.906,00kr. 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. 33.564 2.047.404,00kr. 435.329
Σύνολο
- 52.892 5.042.208,00kr. 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 6 1.948,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 11 1.568,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 19 1.366,10€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 224 5.420,80€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 279 5.803,20€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 526 9.257,60€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.242 13.537,80€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 4.055 33.251,00€ 435.329
Σύνολο
- 6.362 72.153,90€ 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.352.822.260,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
216.417.140,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.911.770,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
606.200,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.810,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.230,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.690,00kr. 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.260,00kr. 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.800,00kr. 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.370,00kr. 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.470,00kr. 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.100,00kr. 435.329
Σύνολο
- 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 26 8.444,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 39 5.561,40€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 66 4.745,40€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 958 23.183,60€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 1.062 22.089,60€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 1.798 31.644,80€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 5.331 58.107,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 15.781 129.404,20€ 435.329
Σύνολο
- 25.061 283.181,70€ 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 2 8.988,20€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 11 3.572,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 20 2.852,00€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 30 2.157,00€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 484 11.712,80€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 587 12.209,60€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 1.122 19.747,20€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 3.045 33.190,50€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 10.465 85.813,00€ 435.329
Σύνολο
- 15.766 180.243,10€ 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
599.517,80kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.306,50kn 0 0,00kn 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.407,15kn 8 19.257,20kn 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.056,83kn 12 12.681,96kn 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
532,86kn 34 18.117,24kn 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
179,35kn 440 78.914,00kn 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
154,15kn 504 77.691,60kn 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,44kn 753 98.221,32kn 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,78kn 2.660 214.874,80kn 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,77kn 8.828 536.477,56kn 435.329
Σύνολο
- 13.239 1.056.235,68kn 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 435.329
Σύνολο
- 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 1 4.494,10€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 1 324,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 1 142,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 10 719,00€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 68 1.645,60€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 102 2.121,60€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 174 3.062,40€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 370 4.033,00€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 1.535 12.587,00€ 435.329
Σύνολο
- 2.262 29.130,10€ 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
97.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
780.000,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.330,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.130,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.370,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
690,00kr. 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 435.329
Σύνολο
- 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 97.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 435.329
Σύνολο
- 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
23.378.335,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.298.795,00Ft 2 2.597.590,00Ft 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
93.865,00Ft 13 1.220.245,00Ft 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.210,00Ft 15 618.150,00Ft 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.780,00Ft 43 893.540,00Ft 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.995,00Ft 801 5.602.995,00Ft 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.010,00Ft 837 5.030.370,00Ft 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.085,00Ft 1.284 6.529.140,00Ft 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.150,00Ft 4.583 14.436.450,00Ft 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.370,00Ft 14.984 35.512.080,00Ft 435.329
Σύνολο
- 22.562 72.440.560,00Ft 670.058

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
22.106,60zł 23 508.451,80zł 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
611,40zł 43 26.290,20zł 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
308,30zł 58 17.881,40zł 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
103,80zł 898 93.212,40zł 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,20zł 1.047 93.392,40zł 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
75,50zł 1.716 129.558,00zł 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,80zł 5.377 251.643,60zł 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,20zł 16.036 564.467,20zł 435.329
Σύνολο
- 25.198 1.684.897,00zł 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 2 8.988,20€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 10 3.248,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 13 1.853,80€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 31 2.228,90€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 414 10.018,80€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 509 10.587,20€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 835 14.696,00€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.337 25.473,30€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 7.776 63.763,20€ 435.329
Σύνολο
- 11.927 140.857,40€ 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 5 1.624,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 12 1.711,20€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 16 1.150,40€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 324 7.840,80€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 392 8.153,60€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 645 11.352,00€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.781 19.412,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 6.130 50.266,00€ 435.329
Σύνολο
- 9.305 101.510,90€ 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
105.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
847.687,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
253.742,00kr. 1 253.742,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.454,00kr. 34 491.436,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.179,00kr. 44 403.876,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.128,00kr. 87 272.136,00kr. 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
253,00kr. 1.246 315.238,00kr. 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
217,00kr. 1.381 299.677,00kr. 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
184,00kr. 2.370 436.080,00kr. 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
114,00kr. 6.713 765.282,00kr. 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 21.310 1.811.350,00kr. 435.329
Σύνολο
- 33.186 5.048.817,00kr. 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 105.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.080.995,00Kc 1 2.080.995,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
115.610,00Kc 1 115.610,00Kc 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.355,00Kc 10 83.550,00Kc 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.668,00Kc 19 69.692,00Kc 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.849,00Kc 33 61.017,00Kc 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
622,00Kc 527 327.794,00Kc 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
535,00Kc 561 300.135,00Kc 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
452,00Kc 1.060 479.120,00Kc 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
280,00Kc 2.940 823.200,00Kc 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
210,00Kc 9.112 1.913.520,00Kc 435.329
Σύνολο
- 14.264 6.254.633,00Kc 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 257.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.029.077,52€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
80.893,90€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.494,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
324,80€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
71,90€ 1.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,20€ 24.083
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 27.159
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 46.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 134.382
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 435.329
Σύνολο
- 670.058

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 95
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 965
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.525
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 • 8
 • 6
 • 3
 • 0
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 72
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 760
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.364
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 • 3
 • 7
 • 1
 • 7
 • 3
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 475
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.029
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.847
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 • Santiago
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.041
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 • 3
 • 0
 • 1
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 119
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019
 • Ålesund
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.