Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 10η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 29
 • 30
 • 31
 • 45
 • 1
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
804.762
Ποσό
τζάκποτ
41.023.359€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 506.675
Σύνολο
- 804.762
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.681.633 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 10

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 1 503.234,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 4 405.970,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 506.675
Σύνολο
- 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
253.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.208.151,00kr. 2 6.416.302,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
647.045,00kr. 1 647.045,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.514,00kr. 7 199.598,00kr. 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.022,00kr. 73 147.606,00kr. 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
802,00kr. 134 107.468,00kr. 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
469,00kr. 223 104.587,00kr. 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 2.915 524.700,00kr. 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 3.153 504.480,00kr. 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 5.461 704.469,00kr. 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 15.008 1.200.640,00kr. 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 45.396 2.996.136,00kr. 506.675
Σύνολο
- 72.373 13.553.031,00kr. 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 253.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 4 1.250,00€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 15 1.818,00€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 22 1.518,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 248 5.976,80€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 262 5.606,80€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 491 8.445,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.387 14.840,90€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 4.142 36.863,80€ 506.675
Σύνολο
- 6.571 76.319,50€ 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.578.766.610,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
68.434.880,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.801.990,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
607.630,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.490,00kr. 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.480,00kr. 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.380,00kr. 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.270,00kr. 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.910,00kr. 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.330,00kr. 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 506.675
Σύνολο
- 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 2 8.936,40€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 20 6.250,00€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 42 5.090,40€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 71 4.899,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 1.048 25.256,80€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 1.171 25.059,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 2.001 34.417,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 5.865 62.755,50€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 17.019 151.469,10€ 506.675
Σύνολο
- 27.239 324.133,80€ 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 1 4.468,20€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 10 3.125,00€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 13 1.575,60€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 41 2.829,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 568 13.688,80€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 626 13.396,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.061 18.249,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 3.636 38.905,20€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 10.033 89.293,70€ 506.675
Σύνολο
- 15.989 185.531,10€ 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
296.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.733.370,42kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
752.948,56kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.148,44kn 0 0,00kn 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.318,36kn 11 25.501,96kn 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
899,15kn 16 14.386,40kn 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
511,89kn 28 14.332,92kn 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
178,79kn 507 90.646,53kn 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
158,76kn 543 86.206,68kn 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,60kn 881 112.415,60kn 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,38kn 3.018 239.568,84kn 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,03kn 8.448 557.821,44kn 506.675
Σύνολο
- 13.452 1.140.880,37kn 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 296.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 506.675
Σύνολο
- 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 2 625,00€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 6 727,20€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 8 552,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 96 2.313,60€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 92 1.968,80€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 202 3.474,40€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 527 5.638,90€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 1.523 13.554,70€ 506.675
Σύνολο
- 2.456 28.854,60€ 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
389.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.968.585,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.002.065,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.115,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.085,00kr. 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.195,00kr. 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
680,00kr. 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 506.675
Σύνολο
- 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 389.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 1 101.492,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 506.675
Σύνολο
- 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.331.390,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.291.310,00Ft 0 0,00Ft 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
90.315,00Ft 11 993.465,00Ft 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.025,00Ft 19 665.475,00Ft 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.940,00Ft 36 717.840,00Ft 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.965,00Ft 647 4.506.355,00Ft 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.185,00Ft 769 4.756.265,00Ft 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.970,00Ft 1.334 6.629.980,00Ft 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.090,00Ft 3.922 12.118.980,00Ft 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.570,00Ft 12.050 30.968.500,00Ft 506.675
Σύνολο
- 18.788 61.356.860,00Ft 804.762

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
175.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
215.220,90zł 3 645.662,70zł 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.344,40zł 23 30.921,20zł 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
521,40zł 64 33.369,60zł 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
296,90zł 76 22.564,40zł 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
103,70zł 1.185 122.884,50zł 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,10zł 1.290 118.809,00zł 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
74,00zł 2.333 172.642,00zł 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,10zł 6.587 303.660,70zł 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,30zł 19.999 765.961,70zł 506.675
Σύνολο
- 31.560 2.216.475,80zł 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 175.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 2 8.936,40€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 17 5.312,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 22 2.666,40€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 27 1.863,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 502 12.098,20€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 578 12.369,20€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.015 17.458,00€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.780 29.746,00€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 8.775 78.097,50€ 506.675
Σύνολο
- 13.718 168.547,20€ 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ 1 4.468,20€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 9 2.812,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 17 2.060,40€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 34 2.346,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 361 8.700,10€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 395 8.453,00€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 683 11.747,60€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.859 19.891,30€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 6.142 54.663,80€ 506.675
Σύνολο
- 9.501 115.142,90€ 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
422.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.357.335,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.080.470,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
71.675,00kr. 8 573.400,00kr. 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.937,00kr. 24 430.488,00kr. 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.639,00kr. 59 391.701,00kr. 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.701,00kr. 65 240.565,00kr. 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
256,00kr. 1.346 344.576,00kr. 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
227,00kr. 1.271 288.517,00kr. 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
183,00kr. 2.397 438.651,00kr. 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
113,00kr. 7.521 849.873,00kr. 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
94,00kr. 21.107 1.984.058,00kr. 506.675
Σύνολο
- 33.798 5.541.829,00kr. 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 422.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.047.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.902.937,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.602.272,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
114.564,00Kc 0 0,00Kc 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.012,00Kc 14 112.168,00Kc 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.107,00Kc 31 96.317,00Kc 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.769,00Kc 57 100.833,00Kc 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
617,00Kc 726 447.942,00Kc 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
548,00Kc 740 405.520,00Kc 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
441,00Kc 1.311 578.151,00Kc 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
274,00Kc 3.844 1.053.256,00Kc 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
228,00Kc 11.392 2.597.376,00Kc 506.675
Σύνολο
- 18.115 5.391.563,00Kc 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.047.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.023.359,18€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
503.234,70€ 1 503.234,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.492,70€ 1 101.492,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.468,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
312,50€ 682
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69,00€ 2.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 30.362
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,40€ 33.174
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 59.055
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 171.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 506.675
Σύνολο
- 804.762

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
 • 9
 • 7
 • 8
 • 1
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 18
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 92
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 943
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.565
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
 • 3
 • 8
 • 8
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 105
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 928
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.567
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
 • 9
 • 3
 • 6
 • 3
 • 4
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 467
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.389
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.915
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
 • Pietari
 • 10
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 18
Πόλη 5,00€ 1.249
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
 • 3
 • 5
 • 3
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 23
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 152
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019
 • Lenvik
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.