Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 9
 • 26
 • 32
 • 40
 • 3
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
381.403
Ποσό
τζάκποτ
13.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 211.971
Σύνολο
- 381.403
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ 1 377.593,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 211.971
Σύνολο
- 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.407.185,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
312.959,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.426,00kr. - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.477,00kr. - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
775,00kr. - - 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
347,00kr. - - 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
162,00kr. - - 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. - - 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. - - 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 211.971
Σύνολο
- - - 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 5 1.135,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 5 585,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 21 1.045,80€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 244 5.294,80€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 354 4.956,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 271 3.794,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 1.639 13.112,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 3.350 26.800,00€ 211.971
Σύνολο
- 5.889 56.722,60€ 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.227.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.942.220,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.442.470,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
577.250,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
39.040,00kr. 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.120,00kr. 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.560,00kr. 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.400,00kr. 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.730,00kr. 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.400,00kr. 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.370,00kr. 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.370,00kr. 211.971
Σύνολο
- 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 19 4.313,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 26 3.042,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 59 2.938,20€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 781 16.947,70€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 1.019 14.266,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.183 16.562,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 5.475 43.800,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 11.473 91.784,00€ 211.971
Σύνολο
- 20.035 193.652,90€ 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ 2 6.712,60€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 35 7.945,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 28 3.276,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 105 5.229,00€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 1.140 24.738,00€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 1.785 24.990,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.321 18.494,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 11.155 89.240,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 17.617 140.936,00€ 211.971
Σύνολο
- 33.188 321.560,60€ 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 211.971
Σύνολο
- - - 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 211.971
Σύνολο
- 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ - - 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ - - 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ - - 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ - - 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 211.971
Σύνολο
- - - 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.792.110,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
362.970,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.815,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.675,00kr. 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
865,00kr. 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
365,00kr. 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 211.971
Σύνολο
- 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,00€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 211.971
Σύνολο
- 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ - - 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ - - 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ - - 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ - - 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ - - 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ - - 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 211.971
Σύνολο
- - - 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 211.971
Σύνολο
- - - 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.593,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.087,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.356,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,00€ 316
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
117,00€ 387
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
49,80€ 1.288
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 14.247
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 20.682
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 17.136
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,00€ 115.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 211.971
Σύνολο
- 381.403

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013
 • 5
 • 7
 • 4
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 102

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.