Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 8η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 13
 • 41
 • 46
 • 49
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
366.228
Ποσό
τζάκποτ
15.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 217.775
Σύνολο
- 366.228
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 8

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 217.775
Σύνολο
- 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.427.779,00kr. 1 2.427.779,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
315.637,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.696,00kr. - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.867,00kr. - - 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
859,00kr. - - 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
393,00kr. - - 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. - - 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
117,00kr. - - 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,00kr. - - 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. - - 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 217.775
Σύνολο
- - - 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ 1 4.810,40€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 4 1.152,80€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 2 260,20€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 28 1.596,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 177 4.017,90€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 274 4.301,80€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 252 3.956,40€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 1.497 13.772,40€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 3.116 24.928,00€ 217.775
Σύνολο
- 5.351 58.795,90€ 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.579.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
63.565.230,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.263.210,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
802.900,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
48.100,00kr. 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
21.710,00kr. 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.510,00kr. 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.620,00kr. 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.780,00kr. 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.620,00kr. 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.530,00kr. 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.330,00kr. 217.775
Σύνολο
- 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ 1 4.810,40€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 17 4.899,40€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 34 4.423,40€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 58 3.306,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 776 17.615,20€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 974 15.291,80€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.062 16.673,40€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 5.378 49.477,60€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 11.667 93.336,00€ 217.775
Σύνολο
- 19.967 209.833,20€ 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 11 3.170,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 28 3.642,80€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 107 6.099,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 1.195 27.126,50€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.575 24.727,50€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.337 20.990,90€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 8.616 79.267,20€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 18.619 148.952,00€ 217.775
Σύνολο
- 31.488 313.976,10€ 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 217.775
Σύνολο
- - 1.316.382,84kn 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.158.233,22kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 217.775
Σύνολο
- 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ - - 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ - - 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ - - 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ - - 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ - - 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 217.775
Σύνολο
- - - 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.843.605,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
369.665,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.915,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.150,00kr. 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
970,00kr. 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
425,00kr. 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 217.775
Σύνολο
- 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,70€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 217.775
Σύνολο
- 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ - - 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ - - 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ - - 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ - - 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ - - 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ - - 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 217.775
Σύνολο
- - - 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 217.775
Σύνολο
- - - 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 22 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
380.823,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.507,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.810,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,20€ 251
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 351
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,00€ 1.135
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,70€ 13.731
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 18.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 15.599
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,20€ 98.821
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 217.775
Σύνολο
- 366.228

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 104

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.