Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 6η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 12
 • 14
 • 17
 • 27
 • 43
 • 1
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
390.739
Ποσό
τζάκποτ
11.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 239.661
Σύνολο
- 390.739
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 6

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ 1 377.815,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 239.661
Σύνολο
- 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.408.605,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.144,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.545,00kr. - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.243,00kr. - - 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
612,00kr. - - 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
353,00kr. - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,00kr. - - 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
103,00kr. - - 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,00kr. - - 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. - - 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. - - 239.661
Σύνολο
- - - 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 4 761,60€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 9 822,60€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 17 863,60€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 262 4.663,60€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 276 3.808,80€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 347 4.233,40€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 1.420 14.200,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 3.613 26.013,60€ 239.661
Σύνολο
- 5.948 55.367,20€ 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.870.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.723.620,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.414.060,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
443.810,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.610,00kr. 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.650,00kr. 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.700,00kr. 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.360,00kr. 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.040,00kr. 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.080,00kr. 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.710,00kr. 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.230,00kr. 239.661
Σύνολο
- 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ 1 2.590,70€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 16 3.046,40€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 28 2.559,20€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 59 2.997,20€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 779 13.866,20€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 888 12.254,40€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 920 11.224,00€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 4.564 45.640,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 11.554 83.188,80€ 239.661
Σύνολο
- 18.809 177.366,90€ 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ 2 5.181,40€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 52 9.900,80€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 49 4.478,60€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 113 5.740,40€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 1.512 26.913,60€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 1.622 22.383,60€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 2.042 24.912,40€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 7.602 76.020,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 21.676 156.067,20€ 239.661
Σύνολο
- 34.670 331.598,00€ 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 239.661
Σύνολο
- - 1.117.879,06kn 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 239.661
Σύνολο
- 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ - - 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ - - 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ - - 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ - - 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ - - 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ - - 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 239.661
Σύνολο
- - - 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.792.435,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.015,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.145,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.405,00kr. 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
675,00kr. 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
375,00kr. 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
130,00kr. 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,00kr. 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,00kr. 239.661
Σύνολο
- 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 239.661
Σύνολο
- 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ - - 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ - - 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ - - 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ - - 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ - - 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ - - 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 239.661
Σύνολο
- - - 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 239.661
Σύνολο
- - - 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
377.815,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.116,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.590,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,40€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,40€ 496
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,80€ 1.264
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 17.316
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 18.823
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 22.161
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 90.603
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 239.661
Σύνολο
- 390.739

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013
 • 9
 • 5
 • 8
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 98

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.