Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 33η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 7
 • 27
 • 28
 • 41
 • 2
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
509.871
Ποσό
τζάκποτ
18.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 313.173
Σύνολο
- 509.871
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 14 Αυγούστου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 33

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 313.173
Σύνολο
- 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.314.491,00kr. 1 2.314.491,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.314.491,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.992,00kr. 1 30.992,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.814,00kr. 46 83.444,00kr. 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
838,00kr. 92 77.096,00kr. 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
390,00kr. 121 47.190,00kr. 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
136,00kr. 2.163 294.168,00kr. 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
136,00kr. 2.181 296.616,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 3.825 424.575,00kr. 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,00kr. 10.922 688.086,00kr. 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 32.479 1.851.303,00kr. 313.173
Σύνολο
- 51.831 6.107.961,00kr. 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 3 839,70€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 7 887,60€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 16 904,00€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 190 3.458,00€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 191 3.476,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 397 5.875,60€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 1.012 8.602,00€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 3.111 23.954,70€ 313.173
Σύνολο
- 4.927 47.997,80€ 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.766.065.050,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
53.209.010,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.209.010,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
711.810,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.020,00kr. 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.580,00kr. 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.280,00kr. 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.660,00kr. 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.660,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.160,00kr. 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.240,00kr. 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.120,00kr. 313.173
Σύνολο
- 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 17 4.758,30€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 31 3.930,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 50 2.825,00€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 645 11.739,00€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 654 11.902,80€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 1.250 18.500,00€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 3.379 28.721,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 10.336 79.587,20€ 313.173
Σύνολο
- 16.362 161.964,60€ 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ 3 14.570,40€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 19 5.318,10€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 36 4.564,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 56 3.164,00€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 1.104 20.092,80€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 1.171 21.312,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 2.261 33.462,80€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 6.171 52.453,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 17.587 135.419,90€ 313.173
Σύνολο
- 28.408 290.358,50€ 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 313.173
Σύνολο
- - - 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 313.173
Σύνολο
- 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.873.313,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 0 0,00€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 3 380,40€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 10 565,00€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 114 2.074,80€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 111 2.020,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 188 2.782,40€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 632 5.372,00€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.699 13.082,30€ 313.173
Σύνολο
- 2.757 26.277,10€ 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.317.390,00kr. - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.317.390,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.375,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.555,00kr. 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.155,00kr. 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
515,00kr. 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 313.173
Σύνολο
- 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 313.173
Σύνολο
- 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.638.235,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.346.305,00Ft 1 1.346.305,00Ft 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
77.590,00Ft 12 931.080,00Ft 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.150,00Ft 16 562.400,00Ft 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.660,00Ft 37 579.420,00Ft 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.045,00Ft 562 2.835.290,00Ft 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.045,00Ft 707 3.566.815,00Ft 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.105,00Ft 1.262 5.180.510,00Ft 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.355,00Ft 3.120 7.347.600,00Ft 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.135,00Ft 10.828 23.117.780,00Ft 313.173
Σύνολο
- - - 509.871

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ 0 0,00€ 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 14 3.918,60€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 13 1.648,40€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 27 1.525,50€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 425 7.735,00€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 419 7.625,80€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 737 10.907,60€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 2.277 19.354,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 6.394 49.233,80€ 313.173
Σύνολο
- 10.306 101.949,20€ 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.502.413,00kr. 1 11.502.413,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.438.073,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
198.427,00kr. 1 198.427,00kr. 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
19.972,00kr. 16 319.552,00kr. 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.790,00kr. 16 268.640,00kr. 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.712,00kr. 70 189.840,00kr. 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,00kr. 791 136.052,00kr. 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
172,00kr. 742 127.624,00kr. 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 1.355 189.700,00kr. 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 4.326 346.080,00kr. 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 11.718 843.696,00kr. 313.173
Σύνολο
- 19.036 14.122.024,00kr. 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.809.686,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.809.686,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
131.230,00Kc 0 0,00Kc 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.562,00Kc 5 37.810,00Kc 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.426,00Kc 18 61.668,00Kc 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.526,00Kc 25 38.150,00Kc 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
491,00Kc 351 172.341,00Kc 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
491,00Kc 374 183.634,00Kc 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
399,00Kc 808 322.392,00Kc 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
229,00Kc 1.893 433.497,00Kc 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
208,00Kc 6.102 1.269.216,00Kc 313.173
Σύνολο
- 9.576 2.518.708,00Kc 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
363.052,80€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
363.052,80€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.856,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 26
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
279,90€ 406
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 697
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,50€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 21.543
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 20.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,80€ 36.625
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 115.476
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 313.173
Σύνολο
- 509.871

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
 • 3
 • 6
 • 3
 • 7
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 49
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 479
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.846
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
 • 4
 • 9
 • 9
 • 3
 • 8
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 425
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.054
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.398
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015
 • 6
 • 5
 • 4
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 81

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.