Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 32η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 9
 • 15
 • 22
 • 49
 • 4
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
531.718
Ποσό
τζάκποτ
14.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 304.651
Σύνολο
- 531.718
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Αυγούστου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 32

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 304.651
Σύνολο
- 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.171.172,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
766.315,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.567,00kr. 3 67.701,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 46 64.400,00kr. 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
732,00kr. 79 57.828,00kr. 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
275,00kr. 160 44.000,00kr. 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
113,00kr. 2.043 230.859,00kr. 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
113,00kr. 1.981 223.853,00kr. 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 3.341 370.851,00kr. 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00kr. 10.110 545.940,00kr. 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 27.966 1.510.164,00kr. 304.651
Σύνολο
- 45.729 3.115.596,00kr. 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 304.651
Σύνολο
- 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 304.651
Σύνολο
- 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 304.651
Σύνολο
- 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 304.651
Σύνολο
- 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.319.885,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
979.985,00Ft 1 979.985,00Ft 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
59.600,00Ft 17 1.013.200,00Ft 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.545,00Ft 27 824.715,00Ft 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.670,00Ft 81 864.270,00Ft 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.185,00Ft 1.090 4.561.650,00Ft 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.185,00Ft 615 2.573.775,00Ft 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.130,00Ft 1.024 4.229.120,00Ft 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 5.936 11.842.320,00Ft 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 9.293 18.539.535,00Ft 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 304.651
Σύνολο
- - - 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
340.571,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
120.201,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.535,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,00€ 503
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
110,20€ 763
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,50€ 1.872
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,10€ 26.759
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,10€ 21.654
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,90€ 34.486
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 140.990
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 304.651
Σύνολο
- 531.718

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015
 • 9
 • 1
 • 7
 • 0
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 38
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 509
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.686
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015
 • 3
 • 6
 • 5
 • 6
 • 7
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 441
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.146
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.609
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015
 • 5
 • 0
 • 9
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 88

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.