Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 34η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 13
 • 20
 • 39
 • 40
 • 42
 • 3
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
472.345
Ποσό
τζάκποτ
24.525.085€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 289.320
Σύνολο
- 472.345
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 21 Αυγούστου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.068.564 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 34

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 1 555.413,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 1 196.028,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 289.320
Σύνολο
- 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.540.793,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.249.711,00kr. 1 1.249.711,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.252,00kr. 5 181.260,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.718,00kr. 59 101.362,00kr. 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
801,00kr. 113 90.513,00kr. 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
394,00kr. 132 52.008,00kr. 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.009 301.350,00kr. 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,00kr. 2.204 328.396,00kr. 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
121,00kr. 4.063 491.623,00kr. 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,00kr. 10.530 747.630,00kr. 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,00kr. 32.528 2.081.792,00kr. 289.320
Σύνολο
- 51.644 5.625.645,00kr. 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 1 555.413,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ 1 5.681,90€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 5 1.324,50€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 4 484,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 16 915,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 196 3.939,60€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 181 3.601,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 342 5.540,40€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 1.025 9.737,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 2.699 23.211,40€ 289.320
Σύνολο
- 4.470 609.850,30€ 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.594.396.470,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
81.401.460,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
28.729.920,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
832.730,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
38.820,00kr. 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.730,00kr. 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.380,00kr. 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.910,00kr. 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.940,00kr. 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.370,00kr. 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.390,00kr. 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.260,00kr. 289.320
Σύνολο
- 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ 1 5.681,90€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 17 4.503,30€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 26 3.146,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 27 1.544,40€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 582 11.698,20€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 596 11.860,40€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 1.069 17.317,80€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 3.092 29.374,00€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 9.512 81.803,20€ 289.320
Σύνολο
- 14.922 166.929,20€ 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ 1 5.681,90€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 20 5.298,00€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 29 3.509,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 61 3.489,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 988 19.858,80€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 951 18.924,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 1.769 28.657,80€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 5.398 51.281,00€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 14.415 123.969,00€ 289.320
Σύνολο
- 23.632 260.669,60€ 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 289.320
Σύνολο
- - - 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 289.320
Σύνολο
- 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 4 1.059,60€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 2 242,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 11 629,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 119 2.391,90€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 121 2.407,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 214 3.466,80€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 592 5.624,00€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 1.756 15.101,60€ 289.320
Σύνολο
- 2.819 30.923,00€ 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.151.185,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.818.065,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.695,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00kr. 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.120,00kr. 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
530,00kr. 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 289.320
Σύνολο
- 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 289.320
Σύνολο
- 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.339.070,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.575.025,00Ft 0 0,00Ft 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.430,00Ft 26 1.909.180,00Ft 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.540,00Ft 22 737.880,00Ft 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.855,00Ft 130 2.061.150,00Ft 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.570,00Ft 1.421 7.914.970,00Ft 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.515,00Ft 757 4.174.855,00Ft 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.490,00Ft 1.088 4.885.120,00Ft 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.635,00Ft 6.868 18.097.180,00Ft 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.385,00Ft 10.940 26.091.900,00Ft 289.320
Σύνολο
- 21.252 65.872.235,00Ft 472.345

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 10 2.649,00€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 21 2.541,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 55 3.146,00€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 634 12.743,40€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 518 10.308,20€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 821 13.300,20€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 3.307 31.416,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 7.025 60.415,00€ 289.320
Σύνολο
- 12.391 136.519,30€ 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.312.867,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.875.129,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
205.216,00kr. 1 205.216,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.470,00kr. 11 302.170,00kr. 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.433,00kr. 24 274.392,00kr. 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.749,00kr. 29 166.721,00kr. 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
192,00kr. 552 105.984,00kr. 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 601 114.190,00kr. 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,00kr. 1.154 177.716,00kr. 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 3.277 294.930,00kr. 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
82,00kr. 9.360 767.520,00kr. 289.320
Σύνολο
- 15.009 2.408.839,00kr. 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.007.838,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.296.883,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
153.530,00Kc 0 0,00Kc 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.157,00Kc 8 57.256,00Kc 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.269,00Kc 14 45.766,00Kc 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.545,00Kc 51 78.795,00Kc 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
543,00Kc 529 287.247,00Kc 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
537,00Kc 463 248.631,00Kc 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
437,00Kc 720 314.640,00Kc 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
256,00Kc 2.780 711.680,00Kc 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
232,00Kc 6.575 1.525.400,00Kc 289.320
Σύνολο
- 11.140 3.269.415,00Kc 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.525.085,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
555.413,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
196.028,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.681,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,90€ 444
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,00€ 756
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
57,20€ 1.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 20.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 19.613
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 34.497
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 106.243
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 289.320
Σύνολο
- 472.345

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015
 • 7
 • 3
 • 2
 • 0
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 42
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 569
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.267
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015
 • 9
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 24
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 421
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.095
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.965
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015
 • 6
 • 3
 • 8
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 100

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.