Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 7
 • 14
 • 46
 • 48
 • 6
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
576.601
Ποσό
τζάκποτ
40.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 376.728
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 376.728
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 376.728
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.977.512,00kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
461.613,00kn 2 923.226,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.955,00kn 2 53.910,00kn 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.061,00kn 59 121.599,00kn 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
794,00kn 116 92.104,00kn 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
533,00kn 170 90.610,00kn 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
202,00kn 2.216 447.632,00kn 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kn 2.551 382.650,00kn 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,00kn 4.717 500.002,00kn 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
96,00kn 11.824 1.135.104,00kn 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kn 37.945 2.390.535,00kn 376.728
Σύνολο
- 59.602 6.137.372,00kn -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 376.728
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 376.728
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 376.728
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ 1 1.260.783,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
20.070.750,00Ft 1 20.070.750,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.170.780,00Ft 2 2.341.560,00Ft 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
88.345,00Ft 10 883.450,00Ft 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.235,00Ft 27 897.345,00Ft 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.900,00Ft 42 919.800,00Ft 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.485,00Ft 690 5.164.650,00Ft 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.545,00Ft 768 4.258.560,00Ft 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.935,00Ft 1.518 5.973.330,00Ft 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.575,00Ft 3.617 12.930.775,00Ft 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.355,00Ft 12.738 29.997.990,00Ft 376.728
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 376.728
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.260.783,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.405,30€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.223,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
318,70€ 477
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,90€ 986
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79,00€ 1.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 19.341
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,00€ 25.232
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 51.033
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,90€ 101.472
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 376.728
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015
 • 2
 • 6
 • 1
 • 8
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015
 • 6
 • 7
 • 3
 • 1
 • 2
 • 7
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 39.506,40€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 810,10€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 54,80€ 528
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,10€ 5.082
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 27.510
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015
 • 6
 • 7
 • 0
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 102

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.