Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 8η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 16
 • 18
 • 29
 • 44
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
740.437
Ποσό
τζάκποτ
49.670.283€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 437.055
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 8

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 437.055
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
315.009.958,00kr. 1 315.009.958,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.963.517,00kr. 2 3.927.034,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.732.518,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.600,00kr. 3 70.800,00kr. 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.739,00kr. 73 126.947,00kr. 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
883,00kr. 127 112.141,00kr. 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
334,00kr. 194 64.796,00kr. 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 3.007 390.910,00kr. 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
130,00kr. 3.071 399.230,00kr. 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 5.210 640.830,00kr. 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,00kr. 15.566 887.262,00kr. 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 44.336 2.527.152,00kr. 437.055
Σύνολο
- 71.590 324.157.060,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 437.055
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 437.055
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Απριλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 437.055
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 437.055
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.332.675,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.024.920,00Ft 2 2.049.840,00Ft 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.315,00Ft 17 1.263.355,00Ft 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
37.115,00Ft 24 890.760,00Ft 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.220,00Ft 78 1.031.160,00Ft 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.825,00Ft 1.055 5.090.375,00Ft 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.825,00Ft 994 4.796.050,00Ft 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.575,00Ft 1.302 5.956.650,00Ft 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.135,00Ft 5.307 11.330.445,00Ft 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.135,00Ft 13.421 28.653.835,00Ft 437.055
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 437.055
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.670.283,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
307.998,00€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
271.762,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.697,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 49
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
268,10€ 608
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
133,90€ 947
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,70€ 2.277
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,40€ 34.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 29.096
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,50€ 46.965
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 189.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 437.055
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 49.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 3
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
 • 4
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 0,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 661,90€ 47
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 53,30€ 595
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,30€ 5.482
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 29.509
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
 • 2
 • 4
 • 9
 • 1
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 117

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.