Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 2η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013
11× μετακύλιση τζάκποτ
  • 6
  • 31
  • 37
  • 41
  • 49
  • 2
  • 3
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
346.367
Ποσό
τζάκποτ
25.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 219.825
Σύνολο
- 346.367
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 2

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 219.825
Σύνολο
- 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
229.459,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.908,00kr. - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.116,00kr. - - 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
939,00kr. - - 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
507,00kr. - - 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
191,00kr. - - 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
154,00kr. - - 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
144,00kr. - - 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. - - 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,00kr. - - 219.825
Σύνολο
- - - 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ 0 0,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 4 1.309,20€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 4 570,80€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 14 1.048,60€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 186 4.743,00€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 217 4.470,20€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 223 4.303,90€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 1.225 14.822,50€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 3.009 25.877,40€ 219.825
Σύνολο
- 4.882 57.145,60€ 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
25.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ 1 35.989,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ 2 9.060,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 4 1.309,20€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 41 5.850,70€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 44 3.295,60€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 626 15.963,00€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 777 16.006,20€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 950 18.335,00€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 4.034 48.811,40€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 10.108 86.928,80€ 219.825
Σύνολο
- 16.587 241.548,90€ 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ 3 13.590,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 17 5.564,10€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 23 3.282,10€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 88 6.591,20€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 1.071 27.310,50€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 1.208 24.884,80€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 1.263 24.375,90€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 7.092 85.813,20€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 18.083 155.513,80€ 219.825
Σύνολο
- 28.848 346.925,60€ 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 219.825
Σύνολο
- 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
25.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ - - 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ - - 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ - - 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ - - 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ - - 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ - - 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ - - 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ - - 219.825
Σύνολο
- - - 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.989,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.530,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
327,30€ 241
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
142,70€ 349
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,90€ 942
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,50€ 13.312
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 13.886
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,30€ 15.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,10€ 82.355
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 219.825
Σύνολο
- 346.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 25.000.000€.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.