Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 1η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013
10× μετακύλιση τζάκποτ
  • 6
  • 20
  • 29
  • 40
  • 45
  • 5
  • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
325.721
Ποσό
τζάκποτ
23.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 193.691
Σύνολο
- 325.721
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 1

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 193.691
Σύνολο
- 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.236.461,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.502,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.812,00kr. - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.947,00kr. - - 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
895,00kr. - - 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
456,00kr. - - 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
198,00kr. - - 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
132,00kr. - - 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. - - 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. - - 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. - - 193.691
Σύνολο
- - - 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ - - 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ - - 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ - - 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ - - 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ - - 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ - - 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ - - 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 193.691
Σύνολο
- - - 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ 1 3.103,20€ 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 14 4.211,20€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 12 1.628,40€ 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ 56 3.746,40€ 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ 708 18.691,20€ 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 927 16.407,90€ 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 871 15.416,70€ 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 5.085 53.901,00€ 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 10.611 96.560,10€ 193.691
Σύνολο
- 18.285 213.666,10€ 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ 5 15.516,00€ 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 23 6.918,40€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 36 4.885,20€ 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ 98 6.556,20€ 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ 1.157 30.544,80€ 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 1.482 26.231,40€ 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 1.433 25.364,10€ 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 8.588 91.032,80€ 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 17.948 163.326,80€ 193.691
Σύνολο
- 30.770 370.375,70€ 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,40€ 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 193.691
Σύνολο
- 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ - - 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ - - 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ - - 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ - - 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ - - 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ - - 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ - - 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ - - 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 193.691
Σύνολο
- - - 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
193.950,10€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.427,00€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.103,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 30
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 245
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 343
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,90€ 985
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
26,40€ 12.021
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.343
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 15.485
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,60€ 87.574
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 193.691
Σύνολο
- 325.721

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.