Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 18η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 3 Μαΐου 2013
1 νικητής τζάκποτ
 • 14
 • 16
 • 28
 • 44
 • 48
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
431.310
Ποσό
τζάκποτ
13.486.561€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 227.622
Σύνολο
- 431.310
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 3 Μαΐου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 18

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 3 256.977,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 227.622
Σύνολο
- 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.441.507,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
546.108,00kr. 1 546.108,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
546.108,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.367,00kr. - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.403,00kr. - - 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
689,00kr. - - 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
265,00kr. - - 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,00kr. - - 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
91,00kr. - - 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,00kr. - - 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. - - 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. - - 227.622
Σύνολο
- - - 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 3 646,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 3 310,50€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 19 701,10€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 169 3.363,10€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 256 3.123,20€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 262 3.196,40€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 1.563 11.566,20€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 2.793 20.668,20€ 227.622
Σύνολο
- 5.068 43.575,20€ 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.045.236.990,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.990.230,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.990.230,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
341.060,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.680,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.690,00kr. 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.590,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.850,00kr. 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.010,00kr. 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.850,00kr. 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.120,00kr. 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.120,00kr. 227.622
Σύνολο
- 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ 4 8.996,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 15 3.232,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 16 1.656,00€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 68 2.509,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 830 16.517,00€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 997 12.163,40€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 926 11.297,20€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 5.405 39.997,00€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 11.074 81.947,60€ 227.622
Σύνολο
- 19.335 178.315,90€ 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ 4 8.996,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 18 3.879,00€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 34 3.519,00€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 176 6.494,40€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 1.222 24.317,80€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 1.864 22.740,80€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 1.438 17.543,60€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 10.884 80.541,60€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 17.853 132.112,20€ 227.622
Σύνολο
- 33.493 300.144,40€ 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 227.622
Σύνολο
- - 1.003.106,50kn 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 227.622
Σύνολο
- 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ - - 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ - - 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ - - 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ - - 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ - - 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ - - 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ - - 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ - - 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ - - 227.622
Σύνολο
- - - 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
102.599.010,00kr. 1 102.599.010,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
651.650,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
651.650,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.105,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.635,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
785,00kr. 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
280,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,00kr. 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 227.622
Σύνολο
- 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,90€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 227.622
Σύνολο
- 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ 1 85.659,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 3 646,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 6 621,00€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 47 1.734,30€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 315 6.268,50€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 530 6.466,00€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 365 4.453,00€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 2.925 21.645,00€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 4.352 32.204,80€ 227.622
Σύνολο
- 8.544 159.698,40€ 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
115.482.725,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
733.483,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
733.483,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
470.844,00kr. 1 470.844,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.845,00kr. 10 18.450,00kr. 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
886,00kr. 10 8.860,00kr. 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
315,00kr. 43 13.545,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 364 61.880,00kr. 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
104,00kr. 705 73.320,00kr. 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,00kr. 453 47.112,00kr. 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,00kr. 3.437 216.531,00kr. 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 5.576 351.288,00kr. 227.622
Σύνολο
- 10.599 1.261.830,00kr. 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.486.561,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
85.659,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
85.659,30€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.249,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
215,50€ 347
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,50€ 456
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,90€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 16.216
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,20€ 25.915
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,20€ 19.234
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 139.661
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 227.622
Σύνολο
- 431.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Μαΐου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 3 Μαΐου 2013
 • 6
 • 9
 • 5
 • 9
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 62

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.