Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 9η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 16
 • 18
 • 19
 • 24
 • 1
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
895.335
Ποσό
τζάκποτ
29.863.276€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 548.768
Σύνολο
- 895.335
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.438.287 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 9

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 2 911.127,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 4 367.513,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 548.768
Σύνολο
- 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
183.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.904.247,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
585.754,00kr. 1 585.754,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.338,00kr. 5 126.690,00kr. 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.357,00kr. 96 130.272,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
514,00kr. 113 58.082,00kr. 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
351,00kr. 191 67.041,00kr. 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
136,00kr. 2.821 383.656,00kr. 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
116,00kr. 3.315 384.540,00kr. 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
78,00kr. 5.754 448.812,00kr. 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 14.246 997.220,00kr. 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 44.006 2.420.330,00kr. 548.768
Σύνολο
- 70.548 5.602.397,00kr. 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 183.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 1 455.563,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 3 624,90€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 12 912,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 17 858,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 258 4.695,60€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 263 4.076,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 542 5.691,00€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 1.276 11.994,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 3.637 26.913,80€ 548.768
Σύνολο
- 6.009 511.330,30€ 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.046.175.250,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
61.724.310,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.448.590,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
537.890,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.220,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.290,00kr. 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.840,00kr. 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.460,00kr. 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.100,00kr. 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.420,00kr. 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.000,00kr. 548.768
Σύνολο
- 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 1 3.970,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 27 5.624,10€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 46 3.496,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 74 3.737,00€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 1.061 19.310,20€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 1.268 19.654,00€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 2.421 25.420,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 5.363 50.412,20€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 17.004 125.829,60€ 548.768
Σύνολο
- 27.265 257.453,60€ 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 26 5.415,80€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 49 3.724,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 74 3.737,00€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 1.172 21.330,40€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 1.025 15.887,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 2.157 22.648,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 5.093 47.874,20€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 13.780 101.972,00€ 548.768
Σύνολο
- 23.376 222.589,40€ 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
214.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.381.506,01kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
681.983,86kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.468,07kn 2 58.936,14kn 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.546,15kn 20 30.923,00kn 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
564,12kn 54 30.462,48kn 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
374,85kn 53 19.867,05kn 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,09kn 832 112.394,88kn 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
115,05kn 930 106.996,50kn 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
77,94kn 2.039 158.919,66kn 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,77kn 3.687 257.241,99kn 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,93kn 12.119 665.696,67kn 548.768
Σύνολο
- 19.736 1.441.438,37kn 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 214.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 548.768
Σύνολο
- 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 2 7.940,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 2 416,60€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 4 304,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 11 555,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 117 2.129,40€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 101 1.565,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 190 1.995,00€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 606 5.696,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.550 11.470,00€ 548.768
Σύνολο
- 2.583 32.072,40€ 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
283.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.431.175,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
893.680,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.615,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.025,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
735,00kr. 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
490,00kr. 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 548.768
Σύνολο
- 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 283.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 548.768
Σύνολο
- 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.552.830,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.147.330,00Ft 1 1.147.330,00Ft 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
60.200,00Ft 17 1.023.400,00Ft 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
21.965,00Ft 35 768.775,00Ft 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.595,00Ft 63 919.485,00Ft 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.260,00Ft 906 4.765.560,00Ft 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.480,00Ft 1.028 4.605.440,00Ft 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.035,00Ft 2.366 7.180.810,00Ft 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.715,00Ft 4.255 11.552.325,00Ft 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.140,00Ft 13.828 29.591.920,00Ft 548.768
Σύνολο
- 22.499 61.555.045,00Ft 895.335

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
125.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
944.629,60zł 1 944.629,60zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
898,20zł 32 28.742,40zł 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
327,80zł 42 13.767,60zł 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
217,80zł 92 20.037,60zł 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
78,50zł 1.444 113.354,00zł 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
66,90zł 1.461 97.740,90zł 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
45,30zł 2.872 130.101,60zł 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
40,60zł 7.201 292.360,60zł 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,90zł 20.048 639.531,20zł 548.768
Σύνολο
- 33.193 2.280.265,50zł 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 125.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 0 0,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 8 1.666,40€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 32 2.432,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 44 2.222,00€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 697 12.685,40€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 724 11.222,00€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 1.433 15.046,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 3.334 31.339,60€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 9.726 71.972,40€ 548.768
Σύνολο
- 15.998 148.586,30€ 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ 1 3.970,00€ 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 8 1.666,40€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 27 2.052,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 39 1.969,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 469 8.535,80€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 569 8.819,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 1.141 11.980,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 2.385 22.419,00€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 7.476 55.322,40€ 548.768
Σύνολο
- 12.115 116.735,10€ 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
308.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.804.510,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
968.976,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
242.840,00kr. 1 242.840,00kr. 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.331,00kr. 40 453.240,00kr. 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.017,00kr. 78 391.326,00kr. 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.250,00kr. 117 263.250,00kr. 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
191,00kr. 1.654 315.914,00kr. 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
163,00kr. 2.015 328.445,00kr. 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 3.702 407.220,00kr. 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 7.612 753.588,00kr. 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 25.239 1.968.642,00kr. 548.768
Σύνολο
- 40.458 5.124.465,00kr. 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 308.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
751.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.678.372,00Kc 1 11.678.372,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.355.300,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.770,00Kc 0 0,00Kc 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.339,00Kc 19 101.441,00Kc 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.948,00Kc 21 40.908,00Kc 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.294,00Kc 41 53.054,00Kc 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
466,00Kc 761 354.626,00Kc 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
397,00Kc 706 280.282,00Kc 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
269,00Kc 1.418 381.442,00Kc 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
240,00Kc 3.744 898.560,00Kc 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
189,00Kc 10.021 1.893.969,00Kc 548.768
Σύνολο
- 16.732 15.682.654,00Kc 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 751.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.863.275,92€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
455.563,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.878,30€ 1 91.878,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.970,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 54
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
208,30€ 926
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,50€ 2.547
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,20€ 36.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 41.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,50€ 87.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 176.242
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 548.768
Σύνολο
- 895.335

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
 • 2
 • 1
 • 6
 • 1
 • 9
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 102
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 886
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.325
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
 • 6
 • 2
 • 0
 • 5
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 63
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 738
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.120
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
 • 6
 • 1
 • 5
 • 1
 • 7
 • 0
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 40
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 438
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.269
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.225
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
 • Rooma
 • 91
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 1.181
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 128
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
 • Lillehammer
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.