Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 5η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 4
 • 14
 • 26
 • 29
 • 6
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
373.068
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 240.472
Σύνολο
- 373.068
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 5

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 240.472
Σύνολο
- 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.506.307,00kr. 1 2.506.307,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
812.284,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.511,00kr. - - 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.263,00kr. - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
618,00kr. - - 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,00kr. - - 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,00kr. - - 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
132,00kr. - - 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. - - 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. - - 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. - - 240.472
Σύνολο
- - - 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ 1 3.369,70€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 8 1.548,00€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 5 461,50€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 12 734,40€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 235 4.324,00€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 249 4.407,30€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 294 3.880,80€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.198 14.735,40€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 3.114 23.355,00€ 240.472
Σύνολο
- 5.116 56.816,10€ 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.700.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
67.211.480,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.782.440,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
576.080,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.080,00kr. 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.770,00kr. 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.460,00kr. 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.020,00kr. 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.140,00kr. 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.250,00kr. 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.100,00kr. 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.280,00kr. 240.472
Σύνολο
- 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ 1 3.369,70€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 19 3.676,50€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 34 3.138,20€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 67 4.100,40€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 867 15.952,80€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 943 16.691,10€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.080 14.256,00€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 4.710 57.933,00€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 11.753 88.147,50€ 240.472
Σύνολο
- 19.474 207.265,20€ 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ 1 3.369,70€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 18 3.483,00€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 38 3.507,40€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 100 6.120,00€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 1.139 20.957,60€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 1.312 23.222,40€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.803 23.799,60€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 6.644 81.721,20€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 20.262 151.965,00€ 240.472
Σύνολο
- 31.317 318.145,90€ 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 240.472
Σύνολο
- - 1.038.992,99kn 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 240.472
Σύνολο
- 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαρτίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ - - 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ - - 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ - - 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ - - 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ - - 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ - - 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 240.472
Σύνολο
- - - 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.920.055,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
946.355,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.025,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.435,00kr. 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
685,00kr. 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
450,00kr. 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
95,00kr. 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 240.472
Σύνολο
- 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 240.472
Σύνολο
- 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ - - 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ - - 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ - - 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ - - 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ - - 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ - - 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ - - 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ - - 240.472
Σύνολο
- - - 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 240.472
Σύνολο
- - - 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
393.141,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
127.412,50€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.369,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,50€ 386
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,30€ 511
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.091
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,40€ 17.442
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,70€ 15.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 21.412
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 76.471
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 240.472
Σύνολο
- 373.068

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013
 • 3
 • 2
 • 1
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 123

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.