Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 6η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
1 νικητής τζάκποτ
 • 7
 • 16
 • 22
 • 36
 • 44
 • 3
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.766.281
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 42.849.053 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 6

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1 90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 10 13.915.356,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 9 826.373,70€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
571.638.630,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.838.424,00kr. 1 8.838.424,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
585.378,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.205,00kr. 8 169.640,00kr. 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.110,00kr. 135 149.850,00kr. 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
597,00kr. 238 142.086,00kr. 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
402,00kr. 365 146.730,00kr. 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
159,00kr. 5.116 813.444,00kr. 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
111,00kr. 5.793 643.023,00kr. 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 10.178 1.068.690,00kr. 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,00kr. 27.039 2.082.003,00kr. 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
52,00kr. 82.880 4.309.760,00kr. 1.154.494
Σύνολο
- 131.753 18.363.650,00kr. 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 1 3.321,60€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 14 2.373,00€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 12 1.068,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 31 1.810,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 314 6.688,20€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 429 6.392,10€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 796 11.144,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 1.740 17.922,00€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 6.304 44.128,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 9.641 94.847,30€ 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.356.100.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
191.043.920,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.605.870,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
456.020,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
23.270,00kr. 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.210,00kr. 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.010,00kr. 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.920,00kr. 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.040,00kr. 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.920,00kr. 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.410,00kr. 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
960,00kr. 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 3 9.964,80€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 35 5.932,50€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 98 8.722,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 119 6.949,60€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 1.861 39.639,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 2.140 31.886,00€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 3.731 52.234,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 9.687 99.776,10€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 31.838 222.866,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 49.512 477.970,30€ 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 1 1.391.535,60€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 1 91.819,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 2 6.643,20€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 22 3.729,00€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 54 4.806,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 36 2.102,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 751 15.996,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 1.047 15.600,30€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.774 24.836,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 3.837 39.521,10€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 14.981 104.867,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 22.506 1.701.456,20€ 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
670.374.180,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.364.994,85kn 0 0,00kn 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
683.925,42kn 0 0,00kn 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.741,28kn 2 49.482,56kn 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.262,54kn 45 56.814,30kn 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
662,93kn 73 48.393,89kn 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
435,00kn 50 21.750,00kn 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
158,66kn 695 110.268,70kn 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
110,98kn 1.259 139.723,82kn 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,28kn 1.919 200.113,32kn 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,72kn 3.236 248.265,92kn 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
52,14kn 14.886 776.156,04kn 1.154.494
Σύνολο
- 22.165 1.650.968,55kn 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 669.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 0 0,00€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 6 1.017,00€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 10 890,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 5 292,00€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 173 3.684,90€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 202 3.009,80€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 361 5.054,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 742 7.642,60€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 2.743 19.201,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 4.242 40.791,30€ 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
915.057.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.148.155,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
933.550,00kr. 2 1.867.100,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.770,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.720,00kr. 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
900,00kr. 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
590,00kr. 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 915.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 1 1.391.535,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.316.240,00Ft 0 0,00Ft 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
988.175,00Ft 1 988.175,00Ft 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
50.425,00Ft 30 1.512.750,00Ft 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
26.480,00Ft 71 1.880.080,00Ft 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.375,00Ft 54 938.250,00Ft 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.335,00Ft 755 4.782.925,00Ft 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.435,00Ft 1.509 6.692.415,00Ft 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.165,00Ft 2.194 9.138.010,00Ft 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.065,00Ft 4.507 13.813.955,00Ft 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.085,00Ft 20.640 43.034.400,00Ft 1.154.494
Σύνολο
- 29.762 84.172.495,00Ft 1.766.281

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
385.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
476.265,80zł 2 952.531,60zł 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
721,00zł 51 36.771,00zł 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
378,60zł 58 21.958,80zł 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
248,40zł 118 29.311,20zł 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
90,60zł 1.517 137.440,20zł 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
63,40zł 2.247 142.459,80zł 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
59,60zł 3.762 224.215,20zł 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
43,90zł 8.496 372.974,40zł 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
29,80zł 31.170 928.866,00zł 1.154.494
Σύνολο
- 47.421 2.846.528,20zł 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 385.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 1 91.819,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 2 6.643,20€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 24 4.068,00€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 29 2.581,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 58 3.387,20€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 898 19.127,40€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 1.043 15.540,70€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.511 21.154,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 4.438 45.711,40€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 15.137 105.959,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 23.141 315.991,20€ 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 1 91.819,30€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ 2 6.643,20€ 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 32 5.424,00€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 62 5.518,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 78 4.555,20€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 833 17.742,90€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 1.233 18.371,70€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 1.770 24.780,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 4.362 44.928,60€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 15.507 108.549,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 23.880 328.331,90€ 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
954.072.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.751.390,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
973.358,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
84.430,00kr. 6 506.580,00kr. 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.389,00kr. 96 709.344,00kr. 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.589,00kr. 104 581.256,00kr. 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.549,00kr. 153 389.997,00kr. 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
225,00kr. 1.951 438.975,00kr. 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
157,00kr. 2.679 420.603,00kr. 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
148,00kr. 4.413 653.124,00kr. 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
109,00kr. 10.395 1.133.055,00kr. 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
74,00kr. 36.218 2.680.132,00kr. 1.154.494
Σύνολο
- 56.015 7.513.066,00kr. 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 961.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.252.700.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
34.830.136,00Kc 0 0,00Kc 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.298.237,00Kc 0 0,00Kc 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
83.139,00Kc 4 332.556,00Kc 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.242,00Kc 36 152.712,00Kc 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.227,00Kc 68 151.436,00Kc 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.461,00Kc 82 119.802,00Kc 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
533,00Kc 1.350 719.550,00Kc 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
372,00Kc 1.740 647.280,00Kc 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
350,00Kc 2.809 983.150,00Kc 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
257,00Kc 7.067 1.816.219,00Kc 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
175,00Kc 23.150 4.051.250,00Kc 1.154.494
Σύνολο
- 36.306 8.973.955,00Kc 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.269.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.391.535,60€ 1 1.391.535,60€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.819,30€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.321,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 129
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
169,50€ 2.274
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
89,00€ 3.368
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,40€ 4.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,30€ 62.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,90€ 85.751
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,00€ 131.432
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 322.138
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,00€ 1.154.494
Σύνολο
- 1.766.281

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
 • 9
 • 8
 • 1
 • 2
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 134
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.314
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 13.850
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
 • 2
 • 6
 • 5
 • 2
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 160
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.492
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 15.327
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
 • 7
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 44
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 670
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 6.040
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 32.618
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
 • Lontoo
 • 23
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 1.849
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
 • 4
 • 4
 • 1
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 207
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.