Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 6
 • 30
 • 32
 • 49
 • 1
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
734.612
Ποσό
τζάκποτ
13.129.482€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 475.581
Σύνολο
- 734.612
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.799.279 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 1 617.646,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 2 217.992,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 475.581
Σύνολο
- 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.937.524,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
694.881,00kr. 1 694.881,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.663,00kr. 4 142.652,00kr. 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.890,00kr. 54 102.060,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
815,00kr. 87 70.905,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
530,00kr. 157 83.210,00kr. 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
197,00kr. 2.257 444.629,00kr. 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
153,00kr. 2.550 390.150,00kr. 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
122,00kr. 4.417 538.874,00kr. 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 11.731 1.055.790,00kr. 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 37.118 2.412.670,00kr. 475.581
Σύνολο
- 58.376 5.935.821,00kr. 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 1 5.589,50€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 6 1.751,40€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 13 1.601,60€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 15 1.177,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 202 5.312,60€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 239 4.875,60€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 424 6.911,20€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 1.220 14.640,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 3.648 31.737,60€ 475.581
Σύνολο
- 5.768 73.597,00€ 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.799.920.670,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
84.673.110,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.942.300,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
766.260,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.010,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.880,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.760,00kr. 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.600,00kr. 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.790,00kr. 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.230,00kr. 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.640,00kr. 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.190,00kr. 475.581
Σύνολο
- 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 1 5.589,50€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 29 8.465,10€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 31 3.819,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 75 5.887,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 992 26.089,60€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 1.183 24.133,20€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 2.005 32.681,50€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 5.342 64.104,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 16.598 144.402,60€ 475.581
Σύνολο
- 26.256 315.172,20€ 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 1 108.996,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 10 2.919,00€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 30 3.696,00€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 31 2.433,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 527 13.860,10€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 582 11.872,80€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 1.193 19.445,90€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 3.014 36.168,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 9.673 84.155,10€ 475.581
Σύνολο
- 15.061 283.546,70€ 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.605.210,21kn 1 4.605.210,21kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
812.683,50kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.675,68kn 1 41.675,68kn 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.176,43kn 8 17.411,44kn 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
918,59kn 22 20.208,98kn 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
585,30kn 15 8.779,50kn 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
196,09kn 317 62.160,53kn 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,10kn 456 69.357,60kn 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
121,53kn 922 112.050,66kn 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
89,47kn 2.242 200.591,74kn 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,87kn 7.738 501.964,06kn 475.581
Σύνολο
- 11.722 5.639.410,40kn 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 475.581
Σύνολο
- 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 2 583,80€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 3 369,60€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 5 392,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 90 2.367,00€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 103 2.101,20€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 222 3.618,60€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 523 6.276,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 1.705 14.833,50€ 475.581
Σύνολο
- 2.653 30.542,20€ 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.192.395,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.092.775,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
56.035,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.925,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.235,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
785,00kr. 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 475.581
Σύνολο
- 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 475.581
Σύνολο
- 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
32.426.400,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.662.875,00Ft 0 0,00Ft 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
86.840,00Ft 18 1.563.120,00Ft 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.650,00Ft 31 1.136.150,00Ft 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.355,00Ft 42 980.910,00Ft 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.825,00Ft 521 4.076.825,00Ft 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.070,00Ft 712 4.321.840,00Ft 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.850,00Ft 1.489 7.221.650,00Ft 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.570,00Ft 3.049 10.884.930,00Ft 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.590,00Ft 11.849 30.688.910,00Ft 475.581
Σύνολο
- 17.711 60.874.335,00Ft 734.612

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.061.915,60zł 1 1.061.915,60zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.242,30zł 21 26.088,30zł 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
524,30zł 61 31.982,30zł 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
334,10zł 57 19.043,70zł 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,00zł 966 108.192,00zł 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
86,90zł 1.158 100.630,20zł 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
69,40zł 2.122 147.266,80zł 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
51,10zł 5.296 270.625,60zł 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,10zł 18.017 668.430,70zł 475.581
Σύνολο
- 27.699 2.434.175,20zł 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 10 2.919,00€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 24 2.956,80€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 34 2.669,00€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 493 12.965,90€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 593 12.097,20€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 1.055 17.196,50€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 2.875 34.500,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 8.929 77.682,30€ 475.581
Σύνολο
- 14.013 162.986,70€ 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 9 2.627,10€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 16 1.971,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 16 1.256,00€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 309 8.126,70€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 354 7.221,60€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 731 11.915,30€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 1.817 21.804,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 6.077 52.869,90€ 475.581
Σύνολο
- 9.329 107.791,80€ 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
106.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.497.638,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.146.641,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
113.208,00kr. 4 452.832,00kr. 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.725,00kr. 27 478.575,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.427,00kr. 39 406.653,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.546,00kr. 80 283.680,00kr. 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
276,00kr. 1.300 358.800,00kr. 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.469 314.366,00kr. 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
171,00kr. 2.700 461.700,00kr. 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
126,00kr. 6.769 852.894,00kr. 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
91,00kr. 22.645 2.060.695,00kr. 475.581
Σύνολο
- 35.033 5.670.195,00kr. 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 106.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
267.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.333.066,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.705.833,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
138.759,00Kc 0 0,00Kc 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.246,00Kc 22 159.412,00Kc 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.058,00Kc 32 97.856,00Kc 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.948,00Kc 40 77.920,00Kc 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
652,00Kc 633 412.716,00Kc 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
506,00Kc 709 358.754,00Kc 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
404,00Kc 1.307 528.028,00Kc 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
297,00Kc 3.432 1.019.304,00Kc 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
215,00Kc 11.310 2.431.650,00Kc 475.581
Σύνολο
- 17.485 5.085.640,00Kc 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 267.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.129.481,94€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
617.646,20€ 1 617.646,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.996,30€ 1 108.996,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.589,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
291,90€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,50€ 1.665
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,30€ 25.608
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 31.980
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,30€ 57.261
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,00€ 140.559
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 475.581
Σύνολο
- 734.612

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 • 1
 • 7
 • 7
 • 9
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 101
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.050
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.756
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 • 7
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 83
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 941
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.997
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 • 7
 • 8
 • 9
 • 4
 • 6
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 38
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 516
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.130
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.535
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 • Wien
 • 68
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 13
Πόλη 5,00€ 1.159
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 • 8
 • 6
 • 2
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 147
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
 • Alta
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.