Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 5η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 7
 • 12
 • 23
 • 39
 • 3
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.577.924
Ποσό
τζάκποτ
85.962.215€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 36.410.095 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 5

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 3 2.321.143,50€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 9 655.380,90€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
527.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.932.459,00kr. 1 4.932.459,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
464.258,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.174,00kr. 6 181.044,00kr. 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.246,00kr. 106 132.076,00kr. 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
664,00kr. 217 144.088,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
375,00kr. 335 125.625,00kr. 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 4.690 717.570,00kr. 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
104,00kr. 5.481 570.024,00kr. 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 9.537 944.163,00kr. 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,00kr. 24.616 1.895.432,00kr. 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,00kr. 78.075 3.825.675,00kr. 1.043.610
Σύνολο
- 123.064 13.468.156,00kr. 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 527.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 0 0,00€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 11 2.098,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 13 1.293,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 21 1.138,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 290 5.945,00€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 419 5.824,10€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 580 7.714,00€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 1.480 15.244,00€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 5.484 36.194,40€ 1.043.610
Σύνολο
- 8.298 75.452,00€ 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.698.597.830,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
105.294.800,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.910.080,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
643.500,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
25.960,00kr. 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.540,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.370,00kr. 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.780,00kr. 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.890,00kr. 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.800,00kr. 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
890,00kr. 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 2 9.457,00€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 41 7.822,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 75 7.462,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 97 5.257,40€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 1.780 36.490,00€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 2.209 30.705,10€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 3.742 49.768,60€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 9.044 93.153,20€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 29.989 197.927,40€ 1.043.610
Σύνολο
- 46.979 438.044,00€ 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 2 9.457,00€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 29 5.533,20€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 42 4.179,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 51 2.764,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 698 14.309,00€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 1.224 17.013,60€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.879 24.990,70€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 3.373 34.741,90€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 15.742 103.897,20€ 1.043.610
Σύνολο
- 23.040 216.885,80€ 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
624.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.754.817,27kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
541.629,20kn 1 541.629,20kn 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.170,15kn 2 70.340,30kn 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.419,15kn 31 43.993,65kn 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
740,07kn 43 31.823,01kn 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
403,13kn 67 27.009,71kn 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,48kn 747 113.902,56kn 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
103,39kn 1.233 127.479,87kn 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
98,92kn 1.867 184.683,64kn 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,61kn 3.570 273.497,70kn 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,09kn 15.872 779.156,48kn 1.043.610
Σύνολο
- 23.433 2.193.516,12kn 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 624.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 0 0,00€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 1 190,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 0 0,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 8 433,60€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 107 2.193,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 190 2.641,00€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 262 3.484,60€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 643 6.622,90€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 2.239 14.777,40€ 1.043.610
Σύνολο
- 3.450 30.343,80€ 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
835.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.883.605,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
741.985,00kr. 1 741.985,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
48.180,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.940,00kr. 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.010,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
550,00kr. 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
205,00kr. 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 835.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.663.980,00Ft 1 21.663.980,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.406.730,00Ft 1 1.406.730,00Ft 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
56.765,00Ft 45 2.554.425,00Ft 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.600,00Ft 43 1.272.800,00Ft 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.125,00Ft 90 1.451.250,00Ft 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.100,00Ft 898 5.477.800,00Ft 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.135,00Ft 1.780 7.360.300,00Ft 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.955,00Ft 2.307 9.124.185,00Ft 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.065,00Ft 4.194 12.854.610,00Ft 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.965,00Ft 22.321 43.860.765,00Ft 1.043.610
Σύνολο
- 31.680 107.026.845,00Ft 1.577.924

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
350.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.174.993,90zł 1 1.174.993,90zł 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
816,90zł 52 42.478,80zł 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
426,00zł 80 34.080,00zł 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
232,10zł 114 26.459,40zł 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
87,80zł 1.590 139.602,00zł 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
59,60zł 2.336 139.225,60zł 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
57,00zł 3.781 215.517,00zł 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
44,10zł 8.513 375.423,30zł 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
28,30zł 32.843 929.456,90zł 1.043.610
Σύνολο
- 49.310 3.077.236,90zł 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 350.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 1 72.820,10€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 1 4.728,50€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 22 4.197,60€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 35 3.482,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 66 3.577,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 845 17.322,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 1.179 16.388,10€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.642 21.838,60€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 4.002 41.220,60€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 14.505 95.733,00€ 1.043.610
Σύνολο
- 22.298 281.308,70€ 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ 1 4.728,50€ 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 18 3.434,40€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 31 3.084,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 47 2.547,40€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 606 12.423,00€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 925 12.857,50€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.352 17.981,60€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 3.150 32.445,00€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 11.985 79.101,00€ 1.043.610
Σύνολο
- 18.115 168.602,90€ 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
887.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.261.646,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
777.565,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
312.549,00kr. 1 312.549,00kr. 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.700,00kr. 55 588.500,00kr. 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.394,00kr. 99 534.006,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.314,00kr. 151 349.414,00kr. 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
218,00kr. 1.822 397.196,00kr. 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. 2.588 383.024,00kr. 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
142,00kr. 4.191 595.122,00kr. 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
109,00kr. 9.440 1.028.960,00kr. 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 34.814 2.436.980,00kr. 1.043.610
Σύνολο
- 53.161 6.625.751,00kr. 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 887.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.168.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.505.342,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.835.794,00Kc 1 1.835.794,00Kc 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
119.205,00Kc 4 476.820,00Kc 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.810,00Kc 47 226.070,00Kc 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.508,00Kc 55 137.940,00Kc 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.366,00Kc 91 124.306,00Kc 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
516,00Kc 1.353 698.148,00Kc 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
350,00Kc 1.719 601.650,00Kc 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
335,00Kc 2.711 908.185,00Kc 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
259,00Kc 6.474 1.676.766,00Kc 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
166,00Kc 23.489 3.899.174,00Kc 1.043.610
Σύνολο
- 35.944 10.584.853,00Kc 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.168.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
85.962.215,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
773.714,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.820,10€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.728,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 77
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,80€ 1.717
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,50€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,20€ 4.024
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,50€ 54.862
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,90€ 78.469
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 117.462
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 275.123
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 1.043.610
Σύνολο
- 1.577.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 84.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
 • 0
 • 1
 • 0
 • 4
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 118
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.136
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.455
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
 • 0
 • 5
 • 3
 • 7
 • 4
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 118
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.319
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 13.857
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
 • 8
 • 1
 • 2
 • 9
 • 2
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 39
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 616
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.424
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 29.038
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
 • Firenze
 • 60
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.578
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
 • 8
 • 6
 • 7
 • 0
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 22
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 192
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
 • Ullensaker
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.