Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 37η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 10
 • 18
 • 31
 • 43
 • 1
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
396.921
Ποσό
τζάκποτ
15.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 235.178
Σύνολο
- 396.921
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 37

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 2 800.600,80€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 235.178
Σύνολο
- 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.551.945,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.531,00kr. - - 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.243,00kr. - - 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
642,00kr. - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
354,00kr. - - 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. - - 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. - - 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,00kr. - - 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. - - 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. - - 235.178
Σύνολο
- - - 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 4 761,20€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 5 480,50€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 23 1.170,70€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 193 3.879,30€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 222 3.263,40€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 250 3.550,00€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 1.237 11.875,20€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.846 22.768,00€ 235.178
Σύνολο
- 4.780 47.748,30€ 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.456.318.720,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.636.500,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.288.280,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
443.280,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
30.720,00kr. 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.510,00kr. 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.210,00kr. 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.370,00kr. 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.240,00kr. 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.290,00kr. 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.550,00kr. 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 235.178
Σύνολο
- 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ 2 5.490,60€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 9 1.712,70€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 14 1.345,40€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 58 2.952,20€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 640 12.864,00€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 788 11.583,60€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 881 12.510,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 4.262 40.915,20€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 9.863 78.904,00€ 235.178
Σύνολο
- 16.517 168.277,90€ 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 22 4.186,60€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 19 1.825,90€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 84 4.275,60€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 1.284 25.808,40€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 1.474 21.667,80€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 1.451 20.604,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 8.086 77.625,60€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 17.430 139.440,00€ 235.178
Σύνολο
- 29.850 295.434,10€ 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 235.178
Σύνολο
- - 1.238.627,98kn 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 235.178
Σύνολο
- 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ - - 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ - - 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ - - 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ - - 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ - - 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ - - 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ - - 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ - - 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ - - 235.178
Σύνολο
- - - 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.150.160,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.600,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.495,00kr. 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
755,00kr. 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
400,00kr. 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 235.178
Σύνολο
- 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 235.178
Σύνολο
- 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ 1 2.745,30€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 7 1.332,10€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 13 1.249,30€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 23 1.170,70€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 357 7.175,70€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 397 5.835,90€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 444 6.304,80€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 1.749 16.790,40€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 4.511 36.088,00€ 235.178
Σύνολο
- 7.502 78.692,20€ 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.481.852,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.878,00kr. 0 0,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.655,00kr. 3 4.965,00kr. 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
835,00kr. 14 11.690,00kr. 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
442,00kr. 32 14.144,00kr. 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
174,00kr. 357 62.118,00kr. 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 407 51.689,00kr. 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 476 58.548,00kr. 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 2.196 182.268,00kr. 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 5.055 348.795,00kr. 235.178
Σύνολο
- 8.540 734.217,00kr. 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.300,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.745,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
190,30€ 411
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,10€ 514
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,90€ 1.373
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 16.771
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 19.304
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 20.875
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 102.457
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 235.178
Σύνολο
- 396.921

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013
 • 1
 • 8
 • 3
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 69

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.