Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 40η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 9
 • 28
 • 39
 • 47
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
611.499
Ποσό
τζάκποτ
24.434.455€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 359.405
Σύνολο
- 611.499
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.624.943 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 40

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 1 289.530,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 359.405
Σύνολο
- 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.845.783,00kr. 1 1.845.783,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
325.751,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.733,00kr. 2 33.466,00kr. 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.139,00kr. 56 63.784,00kr. 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
559,00kr. 111 62.049,00kr. 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
247,00kr. 171 42.237,00kr. 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 2.505 275.550,00kr. 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 2.610 287.100,00kr. 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 4.746 469.854,00kr. 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00kr. 12.860 694.440,00kr. 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 37.462 2.022.948,00kr. 359.405
Σύνολο
- 60.524 5.797.211,00kr. 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ 0 0,00€ 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 5 870,50€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 6 498,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 22 750,20€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 269 3.954,30€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 247 3.630,90€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 345 4.554,00€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 1.291 9.295,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 3.383 24.357,60€ 359.405
Σύνολο
- 5.568 47.910,70€ 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.468.959.630,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
41.104.570,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.253.740,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
371.970,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
24.710,00kr. 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.780,00kr. 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.840,00kr. 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.080,00kr. 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.080,00kr. 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.870,00kr. 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 359.405
Σύνολο
- 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ 1 2.620,10€ 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 20 3.482,00€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 24 1.992,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 55 1.875,50€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 778 11.436,60€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 713 10.481,10€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.204 15.892,80€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 3.652 26.294,40€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 10.531 75.823,20€ 359.405
Σύνολο
- 16.978 149.897,70€ 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 1 289.530,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ 1 2.620,10€ 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 37 6.441,70€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 81 6.723,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 134 4.569,40€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 1.830 26.901,00€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 1.455 21.388,50€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 2.639 34.834,80€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 8.854 63.748,80€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 22.145 159.444,00€ 359.405
Σύνολο
- 37.177 616.201,30€ 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 359.405
Σύνολο
- - - 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 359.405
Σύνολο
- 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ 0 0,00€ 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 3 522,30€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 3 249,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 8 272,80€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 140 2.058,00€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 141 2.072,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 306 4.039,20€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 705 5.076,00€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 2.128 15.321,60€ 359.405
Σύνολο
- 3.434 29.611,60€ 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.725.200,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
480.915,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.660,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.635,00kr. 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
780,00kr. 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 359.405
Σύνολο
- 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 359.405
Σύνολο
- 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.163.120,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
726.290,00Ft 5 3.631.450,00Ft 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
48.260,00Ft 38 1.833.880,00Ft 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
23.010,00Ft 57 1.311.570,00Ft 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.455,00Ft 139 1.314.245,00Ft 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.075,00Ft 1.440 5.868.000,00Ft 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.075,00Ft 1.067 4.348.025,00Ft 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.660,00Ft 1.863 6.818.580,00Ft 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 6.248 12.464.760,00Ft 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 12.070 24.079.650,00Ft 359.405
Σύνολο
- 22.927 61.670.160,00Ft 611.499

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ 1 2.620,10€ 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 23 4.004,30€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 39 3.237,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 68 2.318,80€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 719 10.569,30€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 641 9.422,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 1.074 14.176,80€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 3.306 23.803,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 7.636 54.979,20€ 359.405
Σύνολο
- 13.507 125.131,40€ 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.721.263,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
480.222,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
106.149,00kr. 2 212.298,00kr. 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.111,00kr. 22 332.442,00kr. 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.896,00kr. 24 285.504,00kr. 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.718,00kr. 68 184.824,00kr. 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
138,00kr. 980 135.240,00kr. 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,00kr. 846 116.748,00kr. 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
124,00kr. 1.458 180.792,00kr. 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
67,00kr. 4.685 313.895,00kr. 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,00kr. 12.628 846.076,00kr. 359.405
Σύνολο
- 20.713 2.607.819,00kr. 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.863.634,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.387.699,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
71.161,00Kc 14 996.254,00Kc 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.728,00Kc 18 85.104,00Kc 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.254,00Kc 21 47.334,00Kc 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
926,00Kc 53 49.078,00Kc 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
399,00Kc 539 215.061,00Kc 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
399,00Kc 519 207.081,00Kc 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
358,00Kc 885 316.830,00Kc 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
195,00Kc 2.629 512.655,00Kc 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
195,00Kc 6.728 1.311.960,00Kc 359.405
Σύνολο
- 11.406 3.741.357,00Kc 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
24.434.455,38€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
289.530,00€ 1 289.530,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.093,50€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.620,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 52
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174,10€ 704
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,00€ 1.148
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.393
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 30.555
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 25.730
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,20€ 44.341
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 147.159
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 359.405
Σύνολο
- 611.499

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 24.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015
 • 8
 • 5
 • 3
 • 7
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 46
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 579
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.057
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 6
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 24
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 559
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.708
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.385
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015
 • 6
 • 7
 • 0
 • 9
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 95

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.