Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 41η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 13
 • 14
 • 23
 • 26
 • 31
 • 3
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
627.371
Ποσό
τζάκποτ
31.579.233€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 391.180
Σύνολο
- 627.371
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.242.585 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 41

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 1 114.319,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 391.180
Σύνολο
- 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
200.241.262,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.215.444,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
728.815,00kr. 1 728.815,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.609,00kr. 2 57.218,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.667,00kr. 51 85.017,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
766,00kr. 100 76.600,00kr. 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
364,00kr. 164 59.696,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
132,00kr. 2.357 311.124,00kr. 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
127,00kr. 2.609 331.343,00kr. 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,00kr. 4.630 490.780,00kr. 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. 11.952 788.832,00kr. 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 36.688 2.017.840,00kr. 391.180
Σύνολο
- 58.554 4.947.265,00kr. 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 1 4.483,10€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 9 2.311,20€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 4 462,00€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 16 838,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 224 3.942,40€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 273 4.641,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 404 5.736,80€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 1.130 10.057,00€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 3.415 25.271,00€ 391.180
Σύνολο
- 5.476 57.742,90€ 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.469.093.060,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
183.356.090,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.178.460,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
634.440,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.340,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.340,00kr. 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.410,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.400,00kr. 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.490,00kr. 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.000,00kr. 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.250,00kr. 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.040,00kr. 391.180
Σύνολο
- 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 1 31.579.233,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 17 4.365,60€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 34 3.927,00€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 50 2.620,00€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 780 13.728,00€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 929 15.793,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 1.717 24.381,40€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 4.073 36.249,70€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 13.533 100.144,20€ 391.180
Σύνολο
- 21.134 31.780.442,00€ 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 2 8.966,20€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 32 8.217,60€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 56 6.468,00€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 79 4.139,60€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 1.343 23.636,80€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 1.278 21.726,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 2.289 32.503,80€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 6.491 57.769,90€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 20.101 148.747,40€ 391.180
Σύνολο
- 31.671 312.175,30€ 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 391.180
Σύνολο
- - - 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 391.180
Σύνολο
- 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 3 770,40€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 3 346,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 7 366,80€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 128 2.252,80€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 126 2.142,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 236 3.351,20€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 672 5.980,80€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 1.898 14.045,20€ 391.180
Σύνολο
- 3.073 29.255,70€ 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
290.197.360,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.906.095,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.050.535,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.195,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.355,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.060,00kr. 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
480,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
160,00kr. 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 391.180
Σύνολο
- 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 391.180
Σύνολο
- 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
31.689.310,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.242.715,00Ft 2 2.485.430,00Ft 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
71.185,00Ft 9 640.665,00Ft 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.015,00Ft 17 544.255,00Ft 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.525,00Ft 100 1.452.500,00Ft 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.880,00Ft 1.529 7.461.520,00Ft 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.710,00Ft 861 4.055.310,00Ft 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.935,00Ft 1.222 4.808.570,00Ft 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.465,00Ft 8.024 19.779.160,00Ft 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.050,00Ft 12.629 25.889.450,00Ft 391.180
Σύνολο
- 24.393 67.116.860,00Ft 627.371

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 2 8.966,20€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 16 4.108,80€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 15 1.732,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 32 1.676,80€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 425 7.480,00€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 454 7.718,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 728 10.337,60€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 2.270 20.203,00€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 6.943 51.378,20€ 391.180
Σύνολο
- 10.885 113.601,10€ 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ 1 4.483,10€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 5 1.284,00€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 19 2.194,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 36 1.886,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 655 11.528,00€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 489 8.313,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 785 11.147,00€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 3.328 29.619,20€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 7.318 54.153,20€ 391.180
Σύνολο
- 12.636 124.608,40€ 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
294.413.190,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.079.062,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.065.798,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
133.848,00kr. 2 267.696,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.341,00kr. 24 392.184,00kr. 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.923,00kr. 44 348.612,00kr. 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.245,00kr. 49 208.005,00kr. 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
164,00kr. 825 135.300,00kr. 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
158,00kr. 967 152.786,00kr. 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 1.721 227.172,00kr. 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 4.226 346.532,00kr. 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 13.405 911.540,00kr. 391.180
Σύνολο
- 21.263 2.989.827,00kr. 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
856.113.009,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
35.124.250,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.099.196,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
121.536,00Kc 0 0,00Kc 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.961,00Kc 15 104.415,00Kc 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.131,00Kc 25 78.275,00Kc 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.420,00Kc 52 73.840,00Kc 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
477,00Kc 669 319.113,00Kc 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
460,00Kc 567 260.820,00Kc 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
384,00Kc 814 312.576,00Kc 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
241,00Kc 3.099 746.859,00Kc 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
200,00Kc 7.655 1.531.000,00Kc 391.180
Σύνολο
- 12.896 3.426.898,00Kc 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
31.579.233,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.295.619,70€ 1 1.295.619,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
114.319,30€ 1 114.319,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.483,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
256,80€ 534
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,50€ 923
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,40€ 1.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 26.828
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 26.850
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 46.078
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 133.195
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 391.180
Σύνολο
- 627.371

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015
 • 6
 • 2
 • 1
 • 4
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 81
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 860
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.541
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015
 • 9
 • 5
 • 6
 • 5
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 72
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 597
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.825
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015
 • 9
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 34
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 514
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.944
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.188
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015
 • 4
 • 0
 • 1
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 92

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.