Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 39η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 5
 • 13
 • 16
 • 30
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
581.619
Ποσό
τζάκποτ
18.838.978€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.262
Σύνολο
- 581.619
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 12.476.620 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 39

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.262
Σύνολο
- 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.724.470,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.386.183,00kr. 1 2.386.183,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
15.036,00kr. 1 15.036,00kr. 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.201,00kr. 67 80.467,00kr. 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
669,00kr. 96 64.224,00kr. 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 169 43.940,00kr. 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
103,00kr. 2.289 235.767,00kr. 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
103,00kr. 2.546 262.238,00kr. 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
103,00kr. 4.309 443.827,00kr. 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00kr. 11.640 628.560,00kr. 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 34.805 1.775.055,00kr. 349.262
Σύνολο
- 55.923 5.935.297,00kr. 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 12 2.204,40€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 9 902,70€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 14 505,40€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 227 3.132,60€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 277 3.822,60€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 391 5.395,80€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 1.094 7.876,80€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 3.156 21.460,80€ 349.262
Σύνολο
- 5.180 45.301,10€ 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.690.582.900,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
151.462.420,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.457.320,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
336.190,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
26.230,00kr. 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.320,00kr. 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.150,00kr. 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.970,00kr. 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.970,00kr. 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.970,00kr. 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
970,00kr. 349.262
Σύνολο
- 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 13 2.388,10€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 24 2.407,20€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 72 2.599,20€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 739 10.198,20€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 903 12.461,40€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 1.373 18.947,40€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 3.537 25.466,40€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 11.296 76.812,80€ 349.262
Σύνολο
- 17.957 151.280,70€ 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 1 1.060.512,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ 2 4.708,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 35 6.429,50€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 41 4.112,30€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 113 4.079,30€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 1.772 24.453,60€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 1.749 24.136,20€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 2.434 33.589,20€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 8.166 58.795,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 22.172 150.769,60€ 349.262
Σύνολο
- 36.485 1.371.585,60€ 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 349.262
Σύνολο
- - - 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.262
Σύνολο
- 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 2 367,40€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 7 702,10€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 14 505,40€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 139 1.918,20€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 140 1.932,00€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 223 3.077,40€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 751 5.407,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 2.106 14.320,80€ 349.262
Σύνολο
- 3.382 28.230,50€ 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.088.655,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.560.700,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.390,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.745,00kr. 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
950,00kr. 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
340,00kr. 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
130,00kr. 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 349.262
Σύνολο
- 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.262
Σύνολο
- 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.755.570,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
652.530,00Ft 1 652.530,00Ft 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
50.920,00Ft 21 1.069.320,00Ft 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.805,00Ft 34 945.370,00Ft 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.005,00Ft 63 630.315,00Ft 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.825,00Ft 992 3.794.400,00Ft 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.825,00Ft 977 3.737.025,00Ft 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.825,00Ft 1.436 5.492.700,00Ft 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 4.207 8.392.965,00Ft 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.885,00Ft 13.213 24.906.505,00Ft 349.262
Σύνολο
- 20.944 49.621.130,00Ft 581.619

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ 0 0,00€ 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 9 1.653,30€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 23 2.306,90€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 35 1.263,50€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 522 7.203,60€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 572 7.893,60€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 804 11.095,20€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 2.526 18.187,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 6.972 47.409,60€ 349.262
Σύνολο
- 11.463 97.012,90€ 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.978.470,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.521.812,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.674,00kr. 2 207.348,00kr. 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.708,00kr. 27 343.116,00kr. 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.785,00kr. 39 303.615,00kr. 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.235,00kr. 86 192.210,00kr. 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
129,00kr. 1.220 157.380,00kr. 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 1.145 147.705,00kr. 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 1.507 194.403,00kr. 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
67,00kr. 5.602 375.334,00kr. 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 14.638 922.194,00kr. 349.262
Σύνολο
- 24.266 2.843.305,00kr. 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
28.835.340,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.177.178,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.005,00Kc 3 192.015,00Kc 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.994,00Kc 11 54.934,00Kc 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.727,00Kc 20 54.540,00Kc 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
981,00Kc 28 27.468,00Kc 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
375,00Kc 424 159.000,00Kc 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
375,00Kc 545 204.375,00Kc 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
375,00Kc 839 314.625,00Kc 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
195,00Kc 2.083 406.185,00Kc 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
184,00Kc 6.690 1.230.960,00Kc 349.262
Σύνολο
- 10.643 2.644.102,00Kc 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.838.978,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.060.512,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
374.298,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.354,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 53
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
183,70€ 611
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,30€ 870
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,10€ 2.069
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 28.534
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 26.539
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 38.628
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 135.051
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.262
Σύνολο
- 581.619

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
 • 8
 • 7
 • 6
 • 8
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 53
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 483
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.946
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
 • 1
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 471
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.377
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.902
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015
 • 4
 • 9
 • 8
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 75

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.