Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013
1 νικητής τζάκποτ
  • 4
  • 13
  • 28
  • 37
  • 38
  • 7
  • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
582.994
Ποσό
τζάκποτ
29.540.642€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 374.901
Σύνολο
- 582.994
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ 2 586.955,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 374.901
Σύνολο
- 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
187.382.522,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.870.949,00kr. - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.662,00kr. - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.232,00kr. - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
679,00kr. - - 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
415,00kr. - - 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
137,00kr. - - 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
126,00kr. - - 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,00kr. - - 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. - - 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,00kr. - - 374.901
Σύνολο
- - - 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ 1 3.707,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 15 2.829,00€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 15 1.528,50€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 37 2.234,80€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 589 10.778,70€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 600 10.080,00€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 669 9.299,10€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 3.002 33.922,60€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 7.912 56.175,20€ 374.901
Σύνολο
- 12.840 130.554,90€ 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ 1 3.707,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 22 4.149,20€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 26 2.649,40€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 84 5.073,60€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 1.073 19.635,90€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 1.164 19.555,20€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 1.360 18.904,00€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 6.533 73.822,90€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 15.827 112.371,70€ 374.901
Σύνολο
- 26.090 259.868,90€ 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 31 5.846,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 32 3.260,80€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 90 5.436,00€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 1.351 24.723,30€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 1.334 22.411,20€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 1.649 22.921,10€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 7.649 86.433,70€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 20.762 147.410,20€ 374.901
Σύνολο
- 32.898 318.442,90€ 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,80€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,30€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 374.901
Σύνολο
- 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ - - 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ - - 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ - - 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ - - 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ - - 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ - - 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ - - 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ - - 374.901
Σύνολο
- - - 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
29.540.641,50€ 1 29.540.641,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
293.477,60€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.707,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 591
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,90€ 691
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,40€ 1.652
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,30€ 26.275
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,80€ 24.079
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 30.329
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 124.435
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 374.901
Σύνολο
- 582.994

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 29.000.000€.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.