Eurojackpot varovanje zasebnosti

Spletna stran Euro-jackpot.net je odloeena varovati va1o zasebnost.

Ta izjava o varovanju zasebnosti vsebuje informacije o tem, kako se podatki, ki jih dobimo od vas med uporabo te spletne strani uporabljajo in varujejo. Vse informacije, ki nam jih podate, bomo uporabili le v skladu s to izjavo o varovanju zasebnosti.

Ta izjava o zasebnosti, ki je veljavna od februarja 2012, se lahko obeasno tudi spremeni. Veekrat preglejte to stran in preverite, ee se 1e vedno strinjate z zadnjo izjavo o varovanju zasebnosti.

Pi1koti

Na va1em trdem disku so shranjene raeunalni1ke datoteke, ki se jim reee pi1koti, ki so edini vir informacij, ki vam ga lahko vzamemo. Ko se strinjate, da na va1 raeunalnik po1ljemo pi1kot, lahko te informacije uporabimo v svoje statistiene namene. S tem lahko analiziramo informacije, ki smo jih prejeli, ter izbolj1amo na1o spletno stran. Ko te informacije uporabimo, se le-te izbri1ejo iz na1ega sistema in nikakor nimamo dostopa do kakr1nihkoli informacij o vas ali va1em raeunalniku.

Te pi1kote va1 raeunalnik obieajno sprejme avtomatsko, ee 3elite, pa lahko spremenite svoje nastavitve in prepreeite sprejemanje pi1kotov. Vendar pa lahko to pomeni, da ne do3ivite celotne izku1nje, ki vam jo nudi spletna stran Euro-jackpot.net.

Ko enkrat zapustite spletno stran preko katerekoli povezave, ki so na voljo na Euro-jackpot.net, nismo vee odgovorni za za1eito ali zasebnost informacij, ki jih daste katerikoli drugi spletni strani. Zato vam svetujemo, da vedno preberete Izjavo o varovanju informacij vsake zunanje spletne strani, ki jo obi1eete in se preprieate o tem, kaj storijo z informacijami, ki jih dobijo od vas.

Pri Euro-jackpot.net je varovanje va1ih informacij na1a prioriteta. Za varovanje va1ih podatkov uporabljamo zanesljivo fizieno in elektronsko za1eito.