Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 35η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
2 νικητής τζάκποτ
 • 3
 • 6
 • 9
 • 18
 • 24
 • 2
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
2
Σύνολο
νικητών
1.235.343
Ποσό
τζάκποτ
61.841.617€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 740.989
Σύνολο
- 1.235.343
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 26.151.226 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 35

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 2 61.841.616,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 13 1.256.395,40€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 20 490.334,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 740.989
Σύνολο
- 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
195.958.488,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
616.146,00kr. 1 616.146,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
156.323,00kr. 0 0,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.722,00kr. 6 58.332,00kr. 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
755,00kr. 95 71.725,00kr. 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
332,00kr. 191 63.412,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 240 56.400,00kr. 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
108,00kr. 3.510 379.080,00kr. 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
93,00kr. 3.965 368.745,00kr. 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
79,00kr. 6.992 552.368,00kr. 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
58,00kr. 18.030 1.045.740,00kr. 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,00kr. 54.007 2.700.350,00kr. 740.989
Σύνολο
- 87.037 5.912.298,00kr. 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 380.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 1 1.520,40€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 13 1.479,40€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 12 568,80€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 25 805,00€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 307 4.420,80€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 377 4.674,80€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 543 5.755,80€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 1.629 12.706,20€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 4.587 30.732,90€ 740.989
Σύνολο
- 7.494 62.664,10€ 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.850.259.040,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.034.330,00kr. 0 0,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.052.810,00kr. 0 0,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
189.320,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.170,00kr. 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.900,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.000,00kr. 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.790,00kr. 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.540,00kr. 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.310,00kr. 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
970,00kr. 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
830,00kr. 740.989
Σύνολο
- 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 2 193.291,60€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 4 6.081,60€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 55 6.259,00€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 94 4.455,60€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 131 4.218,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 1.419 20.433,60€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 1.716 21.278,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 2.927 31.026,20€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 7.213 56.261,40€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 22.438 150.334,60€ 740.989
Σύνολο
- 35.999 493.640,20€ 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 1 96.645,80€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 4 6.081,60€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 30 3.414,00€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 88 4.171,20€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 99 3.187,80€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 1.039 14.961,60€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 1.318 16.343,20€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 2.346 24.867,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 4.905 38.259,00€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 15.202 101.853,40€ 740.989
Σύνολο
- 25.032 309.785,20€ 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
229.665.262,19kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
717.839,68kn 1 717.839,68kn 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.098,55kn 2 364.197,10kn 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.292,82kn 4 45.171,28kn 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
845,25kn 62 52.405,50kn 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
352,06kn 103 36.262,18kn 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
239,17kn 136 32.527,12kn 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
106,96kn 1.299 138.941,04kn 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,10kn 1.407 129.584,70kn 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
78,73kn 2.131 167.773,63kn 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,93kn 5.620 325.566,60kn 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,76kn 14.498 721.420,48kn 740.989
Σύνολο
- 25.263 2.731.689,31kn 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 452.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 740.989
Σύνολο
- 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 2 3.040,80€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 2 227,60€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 7 331,80€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 6 193,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 128 1.843,20€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 142 1.760,80€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 223 2.363,80€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 626 4.882,80€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 1.688 11.309,60€ 740.989
Σύνολο
- 2.824 25.953,60€ 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
300.389.465,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
938.890,00kr. 0 0,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
238.170,00kr. 0 0,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.770,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.105,00kr. 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
460,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 740.989
Σύνολο
- 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 591.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 1 24.516,70€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 740.989
Σύνολο
- 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 1 96.645,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.085.325,00Ft 2 14.170.650,00Ft 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
439.395,00Ft 5 2.196.975,00Ft 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.890,00Ft 57 1.874.730,00Ft 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.700,00Ft 99 1.356.300,00Ft 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.305,00Ft 110 1.023.550,00Ft 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.160,00Ft 1.279 5.320.640,00Ft 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.585,00Ft 1.417 5.079.945,00Ft 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.065,00Ft 2.429 7.444.885,00Ft 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.255,00Ft 5.830 13.146.650,00Ft 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.935,00Ft 17.161 33.206.535,00Ft 740.989
Σύνολο
- 28.390 84.917.505,00Ft 1.235.343

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
266.000.000,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
745.015,50zł 2 1.490.031,00zł 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.218,40zł 1 105.218,40zł 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.525,10zł 6 39.150,60zł 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
488,40zł 64 31.257,60zł 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
203,50zł 138 28.083,00zł 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
138,20zł 138 19.071,60zł 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
61,80zł 1.812 111.981,60zł 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
53,30zł 2.086 111.183,80zł 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
45,50zł 3.611 164.300,50zł 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
33,50zł 8.824 295.604,00zł 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
28,80zł 25.943 747.158,40zł 740.989
Σύνολο
- 42.625 3.143.040,50zł 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 266.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 1 96.645,80€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 2 49.033,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 7 10.642,80€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 34 3.869,20€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 78 3.697,20€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 76 2.447,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 892 12.844,80€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 956 11.854,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 1.681 17.818,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 3.947 30.786,60€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 10.500 70.350,00€ 740.989
Σύνολο
- 18.174 309.990,00€ 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ 1 1.520,40€ 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 22 2.503,60€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 33 1.564,20€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 67 2.157,40€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 686 9.878,40€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 779 9.659,60€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 1.282 13.589,20€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 3.313 25.841,40€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 8.824 59.120,80€ 740.989
Σύνολο
- 15.007 125.835,00€ 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
329.683.842,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.030.456,00kr. 0 0,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
261.401,00kr. 0 0,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.358,00kr. 7 331.506,00kr. 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.107,00kr. 81 494.667,00kr. 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.249,00kr. 130 422.370,00kr. 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.554,00kr. 180 279.720,00kr. 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 2.213 338.589,00kr. 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
132,00kr. 2.576 340.032,00kr. 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,00kr. 4.184 472.792,00kr. 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 10.348 858.884,00kr. 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 29.969 2.127.799,00kr. 740.989
Σύνολο
- 49.688 5.666.359,00kr. 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 646.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
795.747.001,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.487.179,00Kc 0 0,00Kc 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
630.937,00Kc 0 0,00Kc 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.127,00Kc 2 78.254,00Kc 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.928,00Kc 35 102.480,00Kc 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.219,00Kc 61 74.359,00Kc 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
828,00Kc 79 65.412,00Kc 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
370,00Kc 910 336.700,00Kc 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
319,00Kc 1.096 349.624,00Kc 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
272,00Kc 1.599 434.928,00Kc 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
200,00Kc 4.042 808.400,00Kc 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
172,00Kc 12.324 2.119.728,00Kc 740.989
Σύνολο
- 20.148 4.369.885,00Kc 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.595.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.920.808,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.645,80€ 1 96.645,80€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.516,70€ 4 98.066,80€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.520,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 172
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
113,80€ 2.068
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47,40€ 3.855
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,20€ 4.858
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 55.961
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,40€ 63.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
10,60€ 105.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,80€ 258.765
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 740.989
Σύνολο
- 1.235.343

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 61.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
 • 3
 • 0
 • 7
 • 9
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 965
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.656
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 84
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 755
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.130
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
 • 5
 • 0
 • 8
 • 8
 • 7
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 36
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 550
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.134
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 27.392
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
 • Sao Paulo
 • 63
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 1.433
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
 • 6
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 140
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018
 • Ulstein
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.