Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 36η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 7
 • 28
 • 36
 • 43
 • 1
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
679.780
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 424.482
Σύνολο
- 679.780
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.458.535 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 36

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 1 522.991,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 7 387.629,20€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 424.482
Σύνολο
- 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.334.102,00kr. 1 3.334.102,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
353.049,00kr. 1 353.049,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.046,00kr. 3 84.138,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.450,00kr. 62 89.900,00kr. 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
562,00kr. 117 65.754,00kr. 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,00kr. 179 75.180,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
171,00kr. 2.187 373.977,00kr. 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
136,00kr. 2.397 325.992,00kr. 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
94,00kr. 4.411 414.634,00kr. 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 11.486 930.366,00kr. 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 34.622 2.146.564,00kr. 424.482
Σύνολο
- 55.466 8.193.656,00kr. 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 2 445,80€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 6 501,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 16 979,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 203 4.628,40€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 262 4.768,40€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 458 5.770,80€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 1.064 11.491,20€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 3.227 26.784,10€ 424.482
Σύνολο
- 5.238 55.369,50€ 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.291.600.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
67.549.620,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.152.310,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
567.630,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.780,00kr. 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.790,00kr. 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.900,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.940,00kr. 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.350,00kr. 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.620,00kr. 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.390,00kr. 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 424.482
Σύνολο
- 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 1 55.375,60€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 3 13.184,40€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 21 4.680,90€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 43 3.594,80€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 62 3.794,40€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 926 21.112,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 1.053 19.164,60€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 1.912 24.091,20€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 4.809 51.937,20€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 15.327 127.214,10€ 424.482
Σύνολο
- 24.157 324.150,00€ 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 2 8.789,60€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 17 3.789,30€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 34 2.842,40€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 49 2.998,80€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 651 14.842,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 745 13.559,00€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 1.514 19.076,40€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 3.561 38.458,80€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 10.888 90.370,40€ 424.482
Σύνολο
- 17.461 194.727,50€ 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.882.135,71kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
411.049,65kn 0 0,00kn 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.622,33kn 0 0,00kn 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.654,57kn 13 21.509,41kn 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
620,56kn 40 24.822,40kn 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
454,28kn 34 15.445,52kn 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
169,24kn 471 79.712,04kn 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,10kn 637 86.058,70kn 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
93,53kn 1.499 140.201,47kn 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,17kn 2.259 181.104,03kn 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,61kn 8.804 542.414,44kn 424.482
Σύνολο
- 13.757 1.091.268,01kn 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 424.482
Σύνολο
- 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 3 668,70€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 6 501,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 8 489,60€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 82 1.869,60€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 81 1.474,20€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 203 2.557,80€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 408 4.406,40€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 1.203 9.984,90€ 424.482
Σύνολο
- 1.994 21.952,80€ 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
97.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.111.980,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
541.265,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.955,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.175,00kr. 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
815,00kr. 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
595,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
220,00kr. 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 424.482
Σύνολο
- 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 97.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 424.482
Σύνολο
- 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.003.550,00Ft 0 0,00Ft 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.270.095,00Ft 1 1.270.095,00Ft 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
64.420,00Ft 25 1.610.500,00Ft 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
24.160,00Ft 56 1.352.960,00Ft 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.685,00Ft 37 654.345,00Ft 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.590,00Ft 586 3.861.740,00Ft 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.260,00Ft 789 4.150.140,00Ft 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.640,00Ft 2.101 7.647.640,00Ft 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.120,00Ft 3.032 9.459.840,00Ft 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.400,00Ft 10.401 24.962.400,00Ft 424.482
Σύνολο
- 17.028 54.969.660,00Ft 679.780

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
708.234,60zł 1 708.234,60zł 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.993,50zł 1 18.993,50zł 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
963,40zł 24 23.121,60zł 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
361,30zł 47 16.981,10zł 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
264,50zł 65 17.192,50zł 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
98,60zł 970 95.642,00zł 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
78,70zł 1.093 86.019,10zł 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
54,50zł 2.173 118.428,50zł 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,70zł 4.931 230.277,70zł 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,90zł 16.033 575.584,70zł 424.482
Σύνολο
- 25.338 1.890.475,30zł 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 1 4.394,80€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 14 3.120,60€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 20 1.672,00€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 27 1.652,40€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 479 10.921,20€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 523 9.518,60€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 1.145 14.427,00€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 2.612 28.209,60€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 8.116 67.362,80€ 424.482
Σύνολο
- 12.937 141.279,00€ 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 1 522.991,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 14 3.120,60€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 20 1.672,00€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 19 1.162,80€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 353 8.048,40€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 343 6.242,60€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 838 10.558,80€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 1.839 19.861,20€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 5.593 46.421,90€ 424.482
Σύνολο
- 9.020 620.080,10€ 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
107.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.546.328,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
587.258,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
227.865,00kr. 1 227.865,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.518,00kr. 36 414.648,00kr. 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.521,00kr. 64 353.344,00kr. 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.640,00kr. 91 240.240,00kr. 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
241,00kr. 1.289 310.649,00kr. 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
193,00kr. 1.429 275.797,00kr. 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
133,00kr. 2.632 350.056,00kr. 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
114,00kr. 6.866 782.724,00kr. 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
88,00kr. 21.154 1.861.552,00kr. 424.482
Σύνολο
- 33.562 4.816.875,00kr. 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 107.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.438.274,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.422.876,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
112.924,00Kc 1 112.924,00Kc 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.727,00Kc 20 114.540,00Kc 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.148,00Kc 17 36.516,00Kc 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.572,00Kc 37 58.164,00Kc 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
585,00Kc 399 233.415,00Kc 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
467,00Kc 529 247.043,00Kc 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
323,00Kc 991 320.093,00Kc 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
277,00Kc 2.370 656.490,00Kc 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
213,00Kc 6.800 1.448.400,00Kc 424.482
Σύνολο
- 11.164 3.227.585,00Kc 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 257.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
522.991,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.375,60€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.394,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,90€ 745
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
83,60€ 1.545
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.809
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,80€ 25.008
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,20€ 30.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,60€ 62.653
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 133.214
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 424.482
Σύνολο
- 679.780

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
 • 0
 • 2
 • 5
 • 9
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 86
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 913
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.630
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
 • 7
 • 4
 • 9
 • 2
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 54
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 546
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.719
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
 • 5
 • 1
 • 6
 • 8
 • 6
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 39
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 488
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.254
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.903
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
 • Sao Paulo
 • 85
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 1.120
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
 • 1
 • 1
 • 5
 • 0
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 118
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
 • Tvedestrand
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.