Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 17η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 23
 • 27
 • 34
 • 40
 • 43
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.043.298
Ποσό
τζάκποτ
35.066.604€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 640.919
Σύνολο
- 1.043.298
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.974.680 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 17

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 5 1.379.904,50€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 7 606.075,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 640.919
Σύνολο
- 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
214.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.759.408,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
551.991,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.685,00kr. 5 118.425,00kr. 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.506,00kr. 71 106.926,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
763,00kr. 156 119.028,00kr. 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
330,00kr. 251 82.830,00kr. 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
133,00kr. 3.239 430.787,00kr. 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 3.462 446.598,00kr. 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. 6.204 719.664,00kr. 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,00kr. 17.044 1.090.816,00kr. 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 50.528 2.880.096,00kr. 640.919
Σύνολο
- 80.960 5.995.170,00kr. 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 214.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 0 0,00€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 7 1.621,20€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 11 1.265,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 18 847,80€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 295 5.251,00€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 315 5.418,00€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 511 7.920,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 1.727 14.852,20€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 4.535 34.919,50€ 640.919
Σύνολο
- 7.419 72.095,20€ 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.242.457.280,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
41.259.140,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.944.030,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
554.730,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.620,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.190,00kr. 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.040,00kr. 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.660,00kr. 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.570,00kr. 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.310,00kr. 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.280,00kr. 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 640.919
Σύνολο
- 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 1 3.710,60€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 25 5.790,00€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 36 4.140,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 102 4.804,20€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 1.359 24.190,20€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 1.328 22.841,60€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 2.121 32.875,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 6.952 59.787,20€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 17.867 137.575,90€ 640.919
Σύνολο
- 29.791 295.715,20€ 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 1 3.710,60€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 24 5.558,40€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 28 3.220,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 58 2.731,80€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 787 14.008,60€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 796 13.691,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.159 17.964,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 4.422 38.029,20€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 10.770 82.929,00€ 640.919
Σύνολο
- 18.045 181.843,30€ 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.084.566,26kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
653.981,25kn 0 0,00kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.027,28kn 0 0,00kn 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.749,35kn 8 13.994,80kn 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
868,63kn 18 15.635,34kn 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
355,77kn 47 16.721,19kn 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
134,45kn 983 132.164,35kn 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,92kn 653 84.837,76kn 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,08kn 877 102.679,16kn 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,96kn 5.079 329.931,84kn 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,17kn 10.380 603.804,60kn 640.919
Σύνολο
- 18.045 1.299.769,04kn 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 257.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 640.919
Σύνολο
- 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 0 0,00€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 6 1.389,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 2 230,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 12 565,20€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 140 2.492,00€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 168 2.889,60€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 262 4.061,00€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 771 6.630,60€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 2.158 16.616,60€ 640.919
Σύνολο
- 3.519 34.874,60€ 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
341.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.746.920,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
861.775,00kr. 1 861.775,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.930,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.305,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.140,00kr. 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
465,00kr. 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 640.919
Σύνολο
- 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 341.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 640.919
Σύνολο
- 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.966.050,00Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.198.525,00Ft 1 1.198.525,00Ft 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.805,00Ft 32 2.393.760,00Ft 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
37.145,00Ft 43 1.597.235,00Ft 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.215,00Ft 80 1.217.200,00Ft 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.750,00Ft 1.107 6.365.250,00Ft 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.555,00Ft 1.152 6.399.360,00Ft 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.005,00Ft 1.806 9.039.030,00Ft 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.780,00Ft 5.762 16.018.360,00Ft 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.485,00Ft 15.306 38.035.410,00Ft 640.919
Σύνολο
- 25.289 82.264.130,00Ft 1.043.298

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
155.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
221.973,00zł 2 443.946,00zł 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.060,40zł 33 34.993,20zł 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
526,50zł 60 31.590,00zł 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
215,70zł 100 21.570,00zł 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
81,50zł 1.467 119.560,50zł 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
78,80zł 1.515 119.382,00zł 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
71,00zł 2.520 178.920,00zł 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
39,40zł 8.202 323.158,80zł 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,30zł 22.202 783.730,60zł 640.919
Σύνολο
- 36.101 2.056.851,10zł 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 155.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 0 0,00€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 19 4.400,40€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 33 3.795,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 33 1.554,30€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 668 11.890,40€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 713 12.263,60€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.126 17.453,00€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 3.862 33.213,20€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 11.191 86.170,70€ 640.919
Σύνολο
- 17.645 170.740,60€ 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ 0 0,00€ 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 15 3.474,00€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 17 1.955,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 49 2.307,90€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 456 8.116,80€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 536 9.219,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 793 12.291,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 2.723 23.417,80€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 7.682 59.151,40€ 640.919
Σύνολο
- 12.271 119.933,60€ 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
345.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.246.337,00kr. 2 10.492.674,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.211.324,00kr. 1 1.211.324,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
98.292,00kr. 6 589.752,00kr. 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.362,00kr. 60 801.720,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.040,00kr. 67 672.680,00kr. 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.763,00kr. 159 439.317,00kr. 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
181,00kr. 2.176 393.856,00kr. 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 2.209 386.575,00kr. 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
157,00kr. 3.666 575.562,00kr. 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
87,00kr. 12.021 1.045.827,00kr. 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 33.348 2.601.144,00kr. 640.919
Σύνολο
- 53.715 19.210.431,00kr. 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 345.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
906.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.143.765,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.241.180,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
96.048,00Kc 1 96.048,00Kc 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.994,00Kc 20 119.880,00Kc 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.976,00Kc 40 119.040,00Kc 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.219,00Kc 61 74.359,00Kc 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
460,00Kc 858 394.680,00Kc 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
445,00Kc 961 427.645,00Kc 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
401,00Kc 1.596 639.996,00Kc 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
222,00Kc 4.530 1.005.660,00Kc 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
199,00Kc 13.176 2.622.024,00Kc 640.919
Σύνολο
- 21.243 5.499.332,00Kc 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 906.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
35.066.603,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
275.980,90€ 1 275.980,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.582,20€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.710,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 70
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,00€ 1.580
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47,10€ 3.303
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 45.186
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 45.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 71.999
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 233.926
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 640.919
Σύνολο
- 1.043.298

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
 • 5
 • 3
 • 0
 • 1
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 101
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.180
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.872
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
 • 5
 • 1
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 102
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 978
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.882
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
 • 2
 • 3
 • 0
 • 8
 • 9
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 34
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 512
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.309
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.701
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
 • Kuala Lumpur
 • 94
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 13
Πόλη 5,00€ 1.134
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
 • 3
 • 4
 • 6
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 28
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 237
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021
 • Oslo
 • Stavanger
 • Vestby
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 3

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.