Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 16η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 6
 • 11
 • 14
 • 49
 • 1
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
925.410
Ποσό
τζάκποτ
22.759.799€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 594.831
Σύνολο
- 925.410
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.973.384 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 16

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 2 679.245,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 5 513.715,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 594.831
Σύνολο
- 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
139.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.165.125,00kr. 2 4.330.250,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
655.016,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.816,00kr. 3 83.448,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.589,00kr. 60 95.340,00kr. 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
686,00kr. 135 92.610,00kr. 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
413,00kr. 205 84.665,00kr. 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
162,00kr. 2.810 455.220,00kr. 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
128,00kr. 3.041 389.248,00kr. 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
101,00kr. 5.269 532.169,00kr. 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 14.477 1.158.160,00kr. 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 44.262 2.522.934,00kr. 594.831
Σύνολο
- 70.264 9.744.044,00kr. 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 139.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 2 8.717,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 18 4.402,80€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 16 1.648,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 13 782,60€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 264 5.728,80€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 405 6.925,50€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 558 7.533,00€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.379 14.755,30€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.745 36.062,00€ 594.831
Σύνολο
- 7.400 86.555,40€ 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.429.901.730,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
51.181.170,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
15.483.370,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
656.850,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.860,00kr. 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.520,00kr. 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.070,00kr. 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.270,00kr. 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.570,00kr. 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.030,00kr. 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.610,00kr. 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.140,00kr. 594.831
Σύνολο
- 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 2 8.717,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 27 6.604,20€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 39 4.017,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 80 4.816,00€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 1.068 23.175,60€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 1.250 21.375,00€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 2.275 30.712,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 5.472 58.550,40€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 18.019 136.944,40€ 594.831
Σύνολο
- 28.232 294.912,50€ 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 25 6.115,00€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 24 2.472,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 47 2.829,40€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 711 15.428,70€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 892 15.253,20€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 1.705 23.017,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 3.482 37.257,40€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 12.598 95.744,80€ 594.831
Σύνολο
- 19.484 198.118,00€ 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
166.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.571.719,35kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
777.998,66kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.005,29kn 3 99.015,87kn 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.852,18kn 12 22.226,16kn 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
779,94kn 28 21.838,32kn 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
455,85kn 49 22.336,65kn 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
164,32kn 646 106.150,72kn 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,49kn 807 104.498,43kn 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,23kn 1.348 137.806,04kn 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,02kn 3.095 250.756,90kn 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,55kn 11.825 680.528,75kn 594.831
Σύνολο
- 17.813 1.445.157,84kn 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 166.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 594.831
Σύνολο
- 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 1 339.622,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 2 8.717,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 4 978,40€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 3 309,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 7 421,40€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 118 2.560,60€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 110 1.881,00€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 263 3.550,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 594 6.355,80€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 2.022 15.367,20€ 594.831
Σύνολο
- 3.124 379.764,20€ 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
220.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.410.830,00kr. 1 3.410.830,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.031.845,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.770,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00kr. 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.030,00kr. 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
600,00kr. 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 594.831
Σύνολο
- 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 220.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 594.831
Σύνολο
- 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.185.990,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.407.860,00Ft 1 1.407.860,00Ft 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
79.005,00Ft 22 1.738.110,00Ft 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.270,00Ft 37 1.230.990,00Ft 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.445,00Ft 48 933.360,00Ft 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.010,00Ft 751 5.264.510,00Ft 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.525,00Ft 955 5.276.375,00Ft 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.360,00Ft 1.864 8.127.040,00Ft 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.455,00Ft 3.932 13.585.060,00Ft 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 14.721 36.140.055,00Ft 594.831
Σύνολο
- 22.331 73.703.360,00Ft 925.410

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
119.506,60zł 4 478.026,40zł 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.114,50zł 25 27.862,50zł 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
469,30zł 63 29.565,90zł 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
274,30zł 88 24.138,40zł 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
98,90zł 1.204 119.075,60zł 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
78,00zł 1.503 117.234,00zł 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
61,50zł 2.768 170.232,00zł 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
48,80zł 6.256 305.292,80zł 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,70zł 21.635 750.734,50zł 594.831
Σύνολο
- 33.546 2.022.162,10zł 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 20 4.892,00€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 32 3.296,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 51 3.070,20€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 672 14.582,40€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 820 14.022,00€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 1.438 19.413,00€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 3.396 36.337,20€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 12.396 94.209,60€ 594.831
Σύνολο
- 18.825 189.822,40€ 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ 1 4.358,70€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 7 1.712,20€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 12 1.236,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 33 1.986,60€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 417 9.048,90€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 540 9.234,00€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 920 12.420,00€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.076 22.213,20€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 7.323 55.654,80€ 594.831
Σύνολο
- 11.329 117.864,40€ 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
223.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.447.953,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.674.769,00kr. 1 1.674.769,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
116.431,00kr. 5 582.155,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.419,00kr. 60 805.140,00kr. 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.328,00kr. 94 688.832,00kr. 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.895,00kr. 158 457.410,00kr. 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
220,00kr. 2.166 476.520,00kr. 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
173,00kr. 2.592 448.416,00kr. 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
137,00kr. 4.689 642.393,00kr. 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
108,00kr. 10.576 1.142.208,00kr. 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 36.352 2.799.104,00kr. 594.831
Σύνολο
- 56.693 9.716.947,00kr. 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 223.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
573.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.777.553,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.655.392,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
112.650,00Kc 4 450.600,00Kc 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.321,00Kc 24 151.704,00Kc 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.662,00Kc 48 127.776,00Kc 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.555,00Kc 66 102.630,00Kc 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
560,00Kc 1.093 612.080,00Kc 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
441,00Kc 1.306 575.946,00Kc 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
348,00Kc 2.388 831.024,00Kc 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
276,00Kc 5.628 1.553.328,00Kc 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
196,00Kc 18.685 3.662.260,00Kc 594.831
Σύνολο
- 29.242 8.067.348,00Kc 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 573.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.759.799,14€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
339.622,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
102.743,00€ 1 102.743,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.358,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,60€ 882
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,00€ 1.628
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,20€ 2.388
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 34.217
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 41.960
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 76.248
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 173.188
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 594.831
Σύνολο
- 925.410

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 22.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
 • 3
 • 7
 • 6
 • 5
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 123
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.230
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.254
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
 • 0
 • 9
 • 4
 • 9
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 150
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.251
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 12.718
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
 • 0
 • 0
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 401
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.077
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.255
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
 • Marrakech
 • 57
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.040
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
 • 5
 • 1
 • 1
 • 4
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 183
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
 • Hamar
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.