Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 13η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 15
 • 17
 • 29
 • 32
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
734.296
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 450.096
Σύνολο
- 734.296
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 16.148.196 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 13

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 3 1.029.447,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 4 484.445,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 450.096
Σύνολο
- 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.187.605,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
772.115,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.114,00kr. 4 64.456,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.165,00kr. 46 53.590,00kr. 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
611,00kr. 87 53.157,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 156 40.560,00kr. 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
108,00kr. 2.043 220.644,00kr. 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
108,00kr. 2.086 225.288,00kr. 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
104,00kr. 3.554 369.616,00kr. 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,00kr. 9.992 569.544,00kr. 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 29.729 1.516.179,00kr. 450.096
Σύνολο
- 47.697 3.113.034,00kr. 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 4 712,40€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 12 1.094,40€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 14 506,80€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 289 4.161,60€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 273 3.931,20€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 432 6.004,80€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 1.303 10.033,10€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 3.806 25.880,80€ 450.096
Σύνολο
- 6.133 52.325,10€ 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.211.300.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
41.565.650,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.670.220,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
305.620,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.570,00kr. 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.040,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.380,00kr. 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.740,00kr. 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.740,00kr. 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.680,00kr. 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
930,00kr. 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
820,00kr. 450.096
Σύνολο
- 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 2 5.046,20€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 20 3.562,00€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 28 2.553,60€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 76 2.751,20€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 1.232 17.740,80€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 959 13.809,60€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 1.573 21.864,70€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 5.485 42.234,50€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 13.512 91.881,60€ 450.096
Σύνολο
- 22.887 201.444,20€ 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 21 3.740,10€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 36 3.283,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 85 3.077,00€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 1.279 18.417,60€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 1.086 15.638,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 1.463 20.335,70€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 5.568 42.873,60€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 14.538 98.858,40€ 450.096
Σύνολο
- 24.076 206.224,00€ 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.551.945,64kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
900.686,35kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.763,90kn 2 37.527,80kn 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.324,50kn 20 26.490,00kn 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
678,24kn 26 17.634,24kn 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
269,21kn 93 25.036,53kn 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
107,09kn 1.240 132.791,60kn 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
107,09kn 975 104.412,75kn 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
103,37kn 1.254 129.625,98kn 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,26kn 5.292 303.019,92kn 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,57kn 12.463 630.253,91kn 450.096
Σύνολο
- 21.365 1.406.792,73kn 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 450.096
Σύνολο
- 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 1 2.523,10€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 6 1.068,60€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 3 273,60€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 8 289,60€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 108 1.555,20€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 132 1.900,80€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 154 2.140,60€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 485 3.734,50€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 1.442 9.805,60€ 450.096
Σύνολο
- 2.339 23.291,60€ 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
95.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.126.875,00kr. 1 11.126.875,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.167.790,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.325,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.715,00kr. 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
875,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
345,00kr. 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 450.096
Σύνολο
- 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 95.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 450.096
Σύνολο
- 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.971.750,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
707.730,00Ft 7 4.954.110,00Ft 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
49.955,00Ft 35 1.748.425,00Ft 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
25.580,00Ft 53 1.355.740,00Ft 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.155,00Ft 92 934.260,00Ft 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.040,00Ft 1.135 4.585.400,00Ft 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.040,00Ft 1.178 4.759.120,00Ft 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.900,00Ft 1.585 6.181.500,00Ft 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.160,00Ft 5.403 11.670.480,00Ft 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.905,00Ft 13.910 26.498.550,00Ft 450.096
Σύνολο
- 23.398 62.687.585,00Ft 734.296

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
114.852,20zł 6 689.113,20zł 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
749,70zł 38 28.488,60zł 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
383,90zł 53 20.346,70zł 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,40zł 141 21.488,40zł 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
60,70zł 1.655 100.458,50zł 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
60,70zł 1.637 99.365,90zł 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
58,50zł 2.462 144.027,00zł 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
32,50zł 7.226 234.845,00zł 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
28,70zł 21.799 625.631,30zł 450.096
Σύνολο
- 35.017 1.963.764,60zł 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 10 1.781,00€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 13 1.185,60€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 25 905,00€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 475 6.840,00€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 506 7.286,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 717 9.966,30€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 2.159 16.624,30€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 7.356 50.020,80€ 450.096
Σύνολο
- 11.261 94.609,40€ 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ 0 0,00€ 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 12 2.137,20€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 7 638,40€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 27 977,40€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 502 7.228,80€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 492 7.084,80€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 695 9.660,50€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 2.356 18.141,20€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 6.929 47.117,20€ 450.096
Σύνολο
- 11.020 92.985,50€ 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
124.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.540.646,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.249.639,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
115.234,00kr. 2 230.468,00kr. 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.847,00kr. 36 390.492,00kr. 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.898,00kr. 49 338.002,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.924,00kr. 115 221.260,00kr. 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
148,00kr. 1.457 215.636,00kr. 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. 1.577 233.396,00kr. 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
143,00kr. 2.422 346.346,00kr. 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. 7.015 554.185,00kr. 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 20.623 1.443.610,00kr. 450.096
Σύνολο
- 33.296 3.973.395,00kr. 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 124.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
254.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.726.281,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.079.862,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.162,00Kc 0 0,00Kc 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.529,00Kc 11 49.819,00Kc 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.319,00Kc 26 60.294,00Kc 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
920,00Kc 39 35.880,00Kc 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
366,00Kc 582 213.012,00Kc 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
366,00Kc 635 232.410,00Kc 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
353,00Kc 990 349.470,00Kc 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
195,00Kc 2.807 547.365,00Kc 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
172,00Kc 8.194 1.409.368,00Kc 450.096
Σύνολο
- 13.284 2.897.618,00Kc 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 254.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
343.149,10€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
121.111,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.523,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 64
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
178,10€ 816
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
91,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,20€ 2.673
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,40€ 34.670
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,40€ 33.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,90€ 49.652
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 161.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 450.096
Σύνολο
- 734.296

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • 3
 • 0
 • 0
 • 2
 • 9
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 74
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 647
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.771
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • 7
 • 6
 • 3
 • 3
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 55
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 644
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.243
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • 7
 • 9
 • 3
 • 7
 • 0
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 396
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.942
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.464
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • San Diego
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.116
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • 0
 • 6
 • 5
 • 2
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 101
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
 • Asker
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.