Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 12η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 14
 • 22
 • 33
 • 42
 • 1
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
584.750
Ποσό
τζάκποτ
17.461.479€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 357.287
Σύνολο
- 584.750
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 17.880.450 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 12

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 6 2.551.323,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 4 268.206,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 357.287
Σύνολο
- 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
110.542.191,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.710.811,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
427.483,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.754,00kr. 1 20.754,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.505,00kr. 53 79.765,00kr. 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
460,00kr. 104 47.840,00kr. 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
460,00kr. 158 72.680,00kr. 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
191,00kr. 1.879 358.889,00kr. 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.351 366.756,00kr. 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
92,00kr. 4.357 400.844,00kr. 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. 10.502 966.184,00kr. 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 32.347 2.296.637,00kr. 357.287
Σύνολο
- 51.752 4.610.349,00kr. 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 107.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 6 1.389,00€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 21 1.417,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 15 1.012,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 220 5.610,00€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 294 6.115,20€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 558 6.863,40€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.196 14.710,80€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 3.554 33.763,00€ 357.287
Σύνολο
- 5.864 70.881,40€ 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.125.585.810,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
51.762.100,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.162.190,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
395.730,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.180,00kr. 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.210,00kr. 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.210,00kr. 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.100,00kr. 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.530,00kr. 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.490,00kr. 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.490,00kr. 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 357.287
Σύνολο
- 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 6 19.505,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 23 5.324,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 42 2.835,00€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 63 4.252,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 930 23.715,00€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 1.044 21.715,20€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 2.067 25.424,10€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 4.726 58.129,80€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 15.145 143.877,50€ 357.287
Σύνολο
- 24.046 304.779,00€ 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 16 3.704,00€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 51 3.442,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 28 1.890,00€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 499 12.724,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 673 13.998,40€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 1.533 18.855,90€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 3.051 37.527,30€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 9.424 89.528,00€ 357.287
Σύνολο
- 15.275 181.670,60€ 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
129.859.097,07kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.162.318,83kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
498.655,37kn 1 498.655,37kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.176,59kn 0 0,00kn 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.721,64kn 9 15.494,76kn 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
501,99kn 24 12.047,76kn 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
501,99kn 16 8.031,84kn 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
189,64kn 355 67.322,20kn 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
154,69kn 417 64.505,73kn 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
91,47kn 1.278 116.898,66kn 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
91,47kn 1.817 166.200,99kn 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,65kn 6.369 449.969,85kn 357.287
Σύνολο
- 10.286 1.399.127,16kn 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 126.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 357.287
Σύνολο
- 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 1 231,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 3 202,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 6 405,00€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 67 1.708,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 94 1.955,20€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 181 2.226,30€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 359 4.415,70€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 1.184 11.248,00€ 357.287
Σύνολο
- 1.895 22.392,70€ 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
167.132.540,00kr. 1 167.132.540,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.069.995,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
641.780,00kr. 1 641.780,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.115,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.215,00kr. 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
645,00kr. 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
645,00kr. 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
240,00kr. 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 357.287
Σύνολο
- 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 161.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 1 425.220,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 357.287
Σύνολο
- 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.807.975,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
911.875,00Ft 3 2.735.625,00Ft 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
64.935,00Ft 32 2.077.920,00Ft 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.935,00Ft 114 2.158.590,00Ft 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.935,00Ft 60 1.136.100,00Ft 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.155,00Ft 695 4.972.725,00Ft 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.835,00Ft 910 5.309.850,00Ft 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.450,00Ft 2.937 10.132.650,00Ft 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.450,00Ft 3.516 12.130.200,00Ft 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.665,00Ft 11.540 30.754.100,00Ft 357.287
Σύνολο
- 19.807 71.407.760,00Ft 584.750

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
211.588,90zł 3 634.766,70zł 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
978,40zł 21 20.546,40zł 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
285,30zł 50 14.265,00zł 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
285,30zł 72 20.541,60zł 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
107,80zł 962 103.703,60zł 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
87,90zł 1.031 90.624,90zł 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
52,00zł 2.099 109.148,00zł 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
52,00zł 5.188 269.776,00zł 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,20zł 15.489 622.657,80zł 357.287
Σύνολο
- 24.915 1.886.030,00zł 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 9 2.083,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 24 1.620,00€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 16 1.080,00€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 334 8.517,00€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 378 7.862,40€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 910 11.193,00€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.935 23.800,50€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 5.663 53.798,50€ 357.287
Σύνολο
- 9.269 109.954,90€ 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ 3 9.752,70€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 8 1.852,00€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 39 2.632,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 20 1.350,00€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 343 8.746,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 338 7.030,40€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 916 11.266,80€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.597 19.643,10€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 4.909 46.635,50€ 357.287
Σύνολο
- 8.173 108.909,50€ 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
178.491.236,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.346.604,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
685.401,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
159.913,00kr. 3 479.739,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.356,00kr. 35 432.460,00kr. 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.008,00kr. 43 344.344,00kr. 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.791,00kr. 62 235.042,00kr. 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 961 249.860,00kr. 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
212,00kr. 1.102 233.624,00kr. 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 2.488 311.000,00kr. 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 4.949 618.625,00kr. 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
97,00kr. 15.962 1.548.314,00kr. 357.287
Σύνολο
- 25.605 4.453.008,00kr. 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 193.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
443.608.868,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.802.729,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.703.445,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
82.589,00Kc 2 165.178,00Kc 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.881,00Kc 15 88.215,00Kc 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.714,00Kc 43 73.702,00Kc 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.714,00Kc 31 53.134,00Kc 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
647,00Kc 463 299.561,00Kc 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
528,00Kc 555 293.040,00Kc 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
312,00Kc 1.172 365.664,00Kc 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
312,00Kc 2.394 746.928,00Kc 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
241,00Kc 7.312 1.762.192,00Kc 357.287
Σύνολο
- 11.987 3.847.614,00Kc 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 437.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.461.478,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
425.220,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
67.051,60€ 2 134.103,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.250,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
231,50€ 695
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
67,50€ 1.860
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,50€ 1.581
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,50€ 21.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 25.671
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,30€ 63.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 112.488
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 357.287
Σύνολο
- 584.750

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 • 6
 • 2
 • 9
 • 9
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 78
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 796
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.861
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 • 1
 • 3
 • 6
 • 2
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 58
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 661
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.407
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 • 4
 • 6
 • 4
 • 3
 • 4
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 434
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.241
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.228
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 • Kairo
 • 20
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.131
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 • 3
 • 8
 • 3
 • 6
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 131
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
 • Alstahaug
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.