Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 39η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 12
 • 15
 • 29
 • 44
 • 7
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
567.858
Ποσό
τζάκποτ
15.675.866€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 376.301
Σύνολο
- 567.858
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.766.294 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 39

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 1 446.711,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 1 94.597,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 376.301
Σύνολο
- 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
94.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.847.816,00kr. 1 2.847.816,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
603.090,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.438,00kr. 2 62.876,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.535,00kr. 50 76.750,00kr. 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
617,00kr. 92 56.764,00kr. 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
505,00kr. 128 64.640,00kr. 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
199,00kr. 1.840 366.160,00kr. 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 2.182 281.478,00kr. 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 3.944 390.456,00kr. 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 9.720 962.280,00kr. 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 31.433 1.885.980,00kr. 376.301
Σύνολο
- 49.392 6.995.200,00kr. 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 94.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 1 4.926,90€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 6 1.416,60€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 10 922,00€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 8 596,80€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 159 4.229,40€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 204 3.508,80€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 339 4.508,70€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 811 10.786,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.865 22.920,00€ 376.301
Σύνολο
- 4.403 53.815,50€ 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.959.796.740,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
55.847.880,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.826.600,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
615.960,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
29.510,00kr. 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.520,00kr. 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.320,00kr. 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.320,00kr. 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.150,00kr. 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.660,00kr. 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.660,00kr. 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.000,00kr. 376.301
Σύνολο
- 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 15 3.541,50€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 44 4.056,80€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 59 4.401,40€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 732 19.471,20€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 890 15.308,00€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.644 21.865,20€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 3.834 50.992,20€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 12.982 103.856,00€ 376.301
Σύνολο
- 20.200 223.492,30€ 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 1 4.926,90€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 17 4.013,70€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 50 4.610,00€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 49 3.655,40€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 658 17.502,80€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 997 17.148,40€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.796 23.886,80€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 3.322 44.182,60€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 14.265 114.120,00€ 376.301
Σύνολο
- 21.155 234.046,60€ 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
112.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.349.451,62kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
709.295,26kn 1 709.295,26kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.941,98kn 0 0,00kn 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.770,28kn 14 24.783,92kn 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
691,32kn 21 14.517,72kn 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
559,35kn 17 9.508,95kn 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
199,45kn 332 66.217,40kn 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
128,97kn 598 77.124,06kn 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,72kn 1.170 116.672,40kn 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,72kn 1.485 148.084,20kn 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,98kn 8.076 484.398,48kn 376.301
Σύνολο
- 11.714 1.650.602,39kn 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 112.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 376.301
Σύνολο
- 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 1 4.926,90€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 0 0,00€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 3 276,60€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 5 373,00€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 66 1.755,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 98 1.685,60€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 147 1.955,10€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 354 4.708,20€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 1.289 10.312,00€ 376.301
Σύνολο
- 1.963 25.993,00€ 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
139.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.204.670,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
890.400,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.370,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.220,00kr. 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
865,00kr. 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
700,00kr. 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
250,00kr. 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 376.301
Σύνολο
- 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 139.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 376.301
Σύνολο
- 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.534.655,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.381.995,00Ft 1 1.381.995,00Ft 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
66.225,00Ft 21 1.390.725,00Ft 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
25.860,00Ft 48 1.241.280,00Ft 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.925,00Ft 39 816.075,00Ft 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.460,00Ft 478 3.565.880,00Ft 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.825,00Ft 855 4.125.375,00Ft 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.730,00Ft 1.562 5.826.260,00Ft 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.730,00Ft 2.489 9.283.970,00Ft 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.245,00Ft 11.179 25.096.855,00Ft 376.301
Σύνολο
- 16.672 52.728.415,00Ft 567.858

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.544.958,40zł 1 2.544.958,40zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
408.340,50zł 1 408.340,50zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.267,50zł 1 21.267,50zł 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.019,20zł 40 40.768,00zł 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
398,00zł 68 27.064,00zł 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
322,10zł 88 28.344,80zł 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
114,90zł 1.184 136.041,60zł 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
74,30zł 1.662 123.486,60zł 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
57,50zł 2.952 169.740,00zł 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,50zł 5.999 344.942,50zł 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,60zł 22.107 764.902,20zł 376.301
Σύνολο
- 34.103 4.609.856,10zł 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 64.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 13 3.069,30€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 31 2.858,20€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 21 1.566,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 366 9.735,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 488 8.393,60€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 922 12.262,60€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 1.649 21.931,70€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 6.390 51.120,00€ 376.301
Σύνολο
- 9.880 110.937,60€ 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ 1 4.926,90€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 11 2.597,10€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 14 1.290,80€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 31 2.312,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 347 9.230,20€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 418 7.189,60€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 791 10.520,30€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 1.551 20.628,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 6.111 48.888,00€ 376.301
Σύνολο
- 9.275 107.583,80€ 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
165.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.284.768,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
907.362,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.222,00kr. 4 412.888,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.545,00kr. 25 463.625,00kr. 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.210,00kr. 50 410.500,00kr. 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.104,00kr. 51 260.304,00kr. 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 800 204.000,00kr. 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
164,00kr. 1.088 178.432,00kr. 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 2.000 254.000,00kr. 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 4.246 539.242,00kr. 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 15.984 1.214.784,00kr. 376.301
Σύνολο
- 24.248 3.937.775,00kr. 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 165.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
402.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.603.333,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.457.175,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
127.976,00Kc 3 383.928,00Kc 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.132,00Kc 10 61.320,00Kc 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.394,00Kc 16 38.304,00Kc 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.937,00Kc 24 46.488,00Kc 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
690,00Kc 333 229.770,00Kc 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
446,00Kc 461 205.606,00Kc 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
345,00Kc 865 298.425,00Kc 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
345,00Kc 1.815 626.175,00Kc 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
207,00Kc 6.185 1.280.295,00Kc 376.301
Σύνολο
- 9.712 3.170.311,00Kc 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 402.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.675.865,84€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
446.711,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
94.597,70€ 2 189.195,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.926,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
236,10€ 601
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,20€ 1.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
74,60€ 1.268
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,60€ 18.348
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,20€ 27.358
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 50.929
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,30€ 91.817
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 376.301
Σύνολο
- 567.858

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • 9
 • 7
 • 7
 • 0
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 78
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 668
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.912
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • 5
 • 3
 • 0
 • 1
 • 3
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 50
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 457
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.962
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • 9
 • 2
 • 8
 • 2
 • 5
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 23
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 400
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.871
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.158
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • Reykjavik
 • 57
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 13
Πόλη 5,00€ 1.303
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • 3
 • 6
 • 7
 • 7
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 101
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • Kristiansand
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.