Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 38η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 17
 • 32
 • 36
 • 47
 • 2
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
587.934
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 360.034
Σύνολο
- 587.934
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.081.613 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 38

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 1 1.281.937,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 2 301.632,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 360.034
Σύνολο
- 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.107.762,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
961.482,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.736,00kr. 2 53.472,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.720,00kr. 46 79.120,00kr. 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
763,00kr. 77 58.751,00kr. 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
350,00kr. 125 43.750,00kr. 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
139,00kr. 1.812 251.868,00kr. 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
139,00kr. 1.863 258.957,00kr. 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 3.311 397.320,00kr. 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 9.809 637.585,00kr. 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 28.293 1.697.580,00kr. 360.034
Σύνολο
- 45.338 3.478.403,00kr. 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 1 4.189,30€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 2 530,20€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 4 460,40€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 16 804,80€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 200 3.720,00€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 202 3.757,20€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 354 5.699,40€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 1.075 9.352,50€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 2.972 23.776,00€ 360.034
Σύνολο
- 4.826 52.289,80€ 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.278.600.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
163.908.470,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.283.340,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
535.640,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.890,00kr. 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.710,00kr. 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.430,00kr. 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.370,00kr. 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.370,00kr. 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.050,00kr. 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.110,00kr. 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 360.034
Σύνολο
- 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 2 8.378,60€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 9 2.385,90€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 42 4.834,20€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 64 3.219,20€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 785 14.601,00€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 816 15.177,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.420 22.862,00€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 4.397 38.253,90€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 12.258 98.064,00€ 360.034
Σύνολο
- 19.793 207.776,40€ 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 9 2.385,90€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 28 3.222,80€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 66 3.319,80€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 1.010 18.786,00€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 935 17.391,00€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.482 23.860,20€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 5.041 43.856,70€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 13.884 111.072,00€ 360.034
Σύνολο
- 22.455 223.894,40€ 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.586.798,67kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.127.858,45kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.329,13kn 1 31.329,13kn 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.982,52kn 17 33.702,84kn 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
860,76kn 15 12.911,40kn 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
376,16kn 34 12.789,44kn 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
139,10kn 593 82.486,30kn 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
139,10kn 575 79.982,50kn 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,40kn 790 95.116,00kn 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,06kn 3.382 220.032,92kn 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,83kn 8.623 515.914,09kn 360.034
Σύνολο
- 14.030 1.084.264,62kn 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 360.034
Σύνολο
- 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 2 8.378,60€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 3 795,30€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 5 575,50€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 10 503,00€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 82 1.525,20€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 107 1.990,20€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 137 2.205,70€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 475 4.132,50€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 1.263 10.104,00€ 360.034
Σύνολο
- 2.084 30.210,00€ 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
93.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.946.755,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.405.500,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.040,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.470,00kr. 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.070,00kr. 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
465,00kr. 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
170,00kr. 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 360.034
Σύνολο
- 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 93.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 360.034
Σύνολο
- 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.303.915,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.175.100,00Ft 1 1.175.100,00Ft 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.360,00Ft 17 1.264.120,00Ft 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.285,00Ft 27 871.695,00Ft 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.110,00Ft 51 719.610,00Ft 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.215,00Ft 675 3.520.125,00Ft 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.215,00Ft 726 3.786.090,00Ft 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.515,00Ft 1.258 5.679.870,00Ft 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.440,00Ft 3.917 9.557.480,00Ft 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.245,00Ft 11.152 25.036.240,00Ft 360.034
Σύνολο
- 17.824 51.610.330,00Ft 587.934

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.211.397,40zł 1 1.211.397,40zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.956,60zł 1 17.956,60zł 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.136,30zł 25 28.407,50zł 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
493,40zł 53 26.150,20zł 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
215,60zł 86 18.541,60zł 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
79,80zł 1.106 88.258,80zł 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
79,80zł 1.212 96.717,60zł 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
69,00zł 2.143 147.867,00zł 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
37,30zł 6.115 228.089,50zł 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,30zł 18.042 618.840,60zł 360.034
Σύνολο
- 28.784 2.482.226,80zł 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 1 4.189,30€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 7 1.855,70€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 12 1.381,20€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 39 1.961,70€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 514 9.560,40€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 371 6.900,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 673 10.835,30€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 2.616 22.759,20€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 5.974 47.792,00€ 360.034
Σύνολο
- 10.207 107.235,40€ 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ 1 4.189,30€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 12 3.181,20€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 14 1.611,40€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 29 1.458,70€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 423 7.867,80€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 378 7.030,80€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 641 10.320,10€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 2.266 19.714,20€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 5.581 44.648,00€ 360.034
Σύνολο
- 9.345 100.021,50€ 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
117.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.248.524,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.441.002,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
93.717,00kr. 4 374.868,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.548,00kr. 30 466.440,00kr. 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.677,00kr. 63 420.651,00kr. 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.814,00kr. 92 258.888,00kr. 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
177,00kr. 1.124 198.948,00kr. 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
177,00kr. 1.070 189.390,00kr. 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
153,00kr. 1.846 282.438,00kr. 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 5.734 475.922,00kr. 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 15.506 1.178.456,00kr. 360.034
Σύνολο
- 25.469 3.846.001,00kr. 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 117.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
261.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
33.388.051,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.928.005,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
109.110,00Kc 0 0,00Kc 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.904,00Kc 9 62.136,00Kc 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.997,00Kc 24 71.928,00Kc 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.310,00Kc 34 44.540,00Kc 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
484,00Kc 464 224.576,00Kc 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
484,00Kc 490 237.160,00Kc 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
419,00Kc 851 356.569,00Kc 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
226,00Kc 2.453 554.378,00Kc 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
208,00Kc 7.031 1.462.448,00Kc 360.034
Σύνολο
- 11.356 3.013.735,00Kc 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 261.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.281.937,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
150.816,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.189,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,10€ 512
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,10€ 917
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
50,30€ 1.796
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,60€ 25.119
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 24.200
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 40.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 135.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,00€ 360.034
Σύνολο
- 587.934

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • 7
 • 2
 • 2
 • 7
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 74
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 700
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.119
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • 4
 • 6
 • 4
 • 9
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 55
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 517
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.042
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • 9
 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 5
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 37
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 410
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.928
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.924
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • Istanbul
 • 15
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 5
Πόλη 5,00€ 1.162
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • 5
 • 0
 • 7
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 8
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 110
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ringerike
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.