Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 16
 • 30
 • 33
 • 36
 • 43
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
876.951
Ποσό
τζάκποτ
11.125.844€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 519.953
Σύνολο
- 876.951
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.019.317 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 2 1.123.858,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 1 138.115,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 519.953
Σύνολο
- 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
70.331.495,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.582.327,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
880.518,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.803,00kr. 4 115.212,00kr. 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.484,00kr. 52 77.168,00kr. 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
802,00kr. 117 93.834,00kr. 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
360,00kr. 161 57.960,00kr. 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
141,00kr. 2.351 331.491,00kr. 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
141,00kr. 2.657 374.637,00kr. 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 4.727 595.602,00kr. 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. 13.571 841.402,00kr. 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 38.566 2.391.092,00kr. 519.953
Σύνολο
- 62.206 4.878.398,00kr. 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 4 912,40€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 11 1.333,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 16 828,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 239 4.493,20€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 267 5.019,60€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 499 8.383,20€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.395 11.578,50€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 3.997 33.175,10€ 519.953
Σύνολο
- 6.428 65.724,00€ 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.731.626.320,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
87.458.620,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.496.350,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
702.480,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
35.500,00kr. 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.860,00kr. 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.060,00kr. 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.920,00kr. 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.920,00kr. 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.610,00kr. 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 519.953
Σύνολο
- 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 1 4.513,50€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 31 7.071,10€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 41 4.969,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 76 3.936,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 1.155 21.714,00€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 1.112 20.905,60€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 2.021 33.952,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 6.570 54.531,00€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 17.493 145.191,90€ 519.953
Σύνολο
- 28.500 296.785,90€ 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 2 9.027,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 14 3.193,40€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 32 3.878,40€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 47 2.434,60€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 717 13.479,60€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 611 11.486,80€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.048 17.606,40€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 4.203 34.884,90€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 8.998 74.683,40€ 519.953
Σύνολο
- 15.672 170.674,50€ 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
84.077.701,20kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.246.482,28kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.043.738,13kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.108,40kn 0 0,00kn 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.723,75kn 8 13.790,00kn 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
915,91kn 16 14.654,56kn 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
391,45kn 40 15.658,00kn 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
142,07kn 748 106.268,36kn 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
142,07kn 566 80.411,62kn 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,96kn 931 118.199,76kn 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,72kn 4.479 280.922,88kn 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,72kn 9.402 589.693,44kn 519.953
Σύνολο
- 16.190 1.219.598,62kn 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 519.953
Σύνολο
- 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 8 1.824,80€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 5 606,00€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 6 310,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 110 2.068,00€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 159 2.989,20€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 211 3.544,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 625 5.187,50€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 2.157 17.903,10€ 519.953
Σύνολο
- 3.281 34.434,20€ 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
115.074.600,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.812.030,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.428.530,00kr. 1 1.428.530,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.680,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.355,00kr. 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.250,00kr. 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
535,00kr. 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
170,00kr. 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 519.953
Σύνολο
- 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 103.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 519.953
Σύνολο
- 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,00€ 1 11.125.843,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 4 2.247.716,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
44.611.435,00Ft 1 44.611.435,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.457.860,00Ft 2 2.915.720,00Ft 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.675,00Ft 14 1.031.450,00Ft 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.150,00Ft 24 939.600,00Ft 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.730,00Ft 65 1.087.450,00Ft 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.070,00Ft 1.009 6.124.630,00Ft 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.070,00Ft 805 4.886.350,00Ft 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.425,00Ft 1.287 6.981.975,00Ft 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.680,00Ft 5.658 15.163.440,00Ft 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.680,00Ft 11.915 31.932.200,00Ft 519.953
Σύνολο
- 20.785 129.047.809,00Ft 876.951

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
213.288,70zł 2 426.577,40zł 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.037,40zł 41 42.533,40zł 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
551,20zł 54 29.764,80zł 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
235,60zł 90 21.204,00zł 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
85,50zł 1.354 115.767,00zł 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
85,50zł 1.249 106.789,50zł 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
76,40zł 2.049 156.543,60zł 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
37,80zł 7.216 272.764,80zł 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,80zł 18.718 707.540,40zł 519.953
Σύνολο
- 30.773 1.879.484,90zł 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 20 4.562,00€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 28 3.393,60€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 39 2.020,20€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 616 11.580,80€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 637 11.975,60€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.153 19.370,40€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 3.636 30.178,80€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 9.620 79.846,00€ 519.953
Σύνολο
- 15.749 162.927,40€ 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 1 138.115,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ 1 4.513,50€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 8 1.824,80€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 14 1.696,80€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 39 2.020,20€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 465 8.742,00€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 423 7.952,40€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 733 12.314,40€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 2.443 20.276,90€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 6.496 53.916,80€ 519.953
Σύνολο
- 10.623 251.373,70€ 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
112.941.778,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.704.309,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.830.647,00kr. 1 3.830.647,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.817,00kr. 0 0,00kr. 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.574,00kr. 42 738.108,00kr. 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.104,00kr. 65 656.760,00kr. 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.990,00kr. 143 427.570,00kr. 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 2.210 419.900,00kr. 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 1.897 360.430,00kr. 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
170,00kr. 3.356 570.520,00kr. 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 12.036 1.011.024,00kr. 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
84,00kr. 30.023 2.521.932,00kr. 519.953
Σύνολο
- 49.773 10.536.891,00kr. 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
289.494.455,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.621.392,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.593.775,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
117.441,00Kc 0 0,00Kc 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.935,00Kc 21 124.635,00Kc 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.153,00Kc 40 126.120,00Kc 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.347,00Kc 57 76.779,00Kc 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
489,00Kc 794 388.266,00Kc 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
489,00Kc 775 378.975,00Kc 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
437,00Kc 1.298 567.226,00Kc 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
215,00Kc 4.358 936.970,00Kc 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
215,00Kc 11.597 2.493.355,00Kc 519.953
Σύνολο
- 18.940 5.092.326,00Kc 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 262.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.125.843,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
561.929,00€ 1 561.929,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.115,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.513,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
228,10€ 908
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,20€ 1.329
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
51,80€ 2.662
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,80€ 39.684
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,80€ 34.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 58.690
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 218.928
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 519.953
Σύνολο
- 876.951

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • 4
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.199
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.637
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • 6
 • 8
 • 3
 • 4
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 76
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 898
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.844
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • 2
 • 8
 • 8
 • 3
 • 8
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 519
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.313
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.245
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • Pietari
 • 33
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.161
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • 7
 • 7
 • 9
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 191
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
 • Lund
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.