Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 3η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 38
 • 40
 • 41
 • 46
 • 48
 • 2
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
733.794
Ποσό
τζάκποτ
13.778.439€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 450.222
Σύνολο
- 733.794
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.257.192 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 3

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 4 465.143,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 450.222
Σύνολο
- 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
87.139.560,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
741.352,00kr. 1 741.352,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.191,00kr. 4 144.764,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.175,00kr. 59 128.325,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
976,00kr. 98 95.648,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
532,00kr. 153 81.396,00kr. 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
186,00kr. 2.295 426.870,00kr. 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
186,00kr. 2.586 480.996,00kr. 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 4.415 662.250,00kr. 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
78,00kr. 12.458 971.724,00kr. 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 36.746 2.682.458,00kr. 450.222
Σύνολο
- 58.815 6.415.783,00kr. 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 3 1.009,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 7 1.038,80€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 15 1.183,50€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 217 5.403,30€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 260 6.474,00€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 442 8.840,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 1.348 14.019,20€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 3.818 37.416,40€ 450.222
Σύνολο
- 6.110 75.384,70€ 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.156.738.990,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
309.438.100,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.202.230,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
887.900,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
52.670,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
23.220,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.350,00kr. 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.890,00kr. 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.890,00kr. 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.130,00kr. 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.620,00kr. 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.530,00kr. 450.222
Σύνολο
- 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 3 17.017,20€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 22 7.403,00€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 40 5.936,00€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 81 6.390,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 1.175 29.257,50€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 1.236 30.776,40€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 2.132 42.640,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 6.112 63.564,80€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 18.027 176.664,60€ 450.222
Σύνολο
- 28.828 379.650,40€ 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 3 1.009,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 24 3.561,60€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 25 1.972,50€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 510 12.699,00€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 410 10.209,00€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 777 15.540,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 2.952 30.700,80€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 7.467 73.176,60€ 450.222
Σύνολο
- 12.168 148.869,00€ 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
104.162.887,71kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
879.103,61kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.882,48kn 0 0,00kn 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.543,89kn 3 7.631,67kn 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.121,88kn 8 8.975,04kn 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
596,47kn 14 8.350,58kn 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
188,24kn 343 64.566,32kn 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
188,24kn 221 41.601,04kn 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
151,20kn 423 63.957,60kn 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
78,62kn 2.828 222.337,36kn 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
74,09kn 5.647 418.386,23kn 450.222
Σύνολο
- 9.487 835.805,84kn 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 450.222
Σύνολο
- 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.976.861,32€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 1 336,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 5 742,00€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 4 315,60€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 97 2.415,30€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 94 2.340,60€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 184 3.680,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 609 6.333,60€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 1.654 16.209,20€ 450.222
Σύνολο
- 2.648 32.372,80€ 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
142.342.290,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.201.325,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.600,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.475,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.530,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
815,00kr. 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
255,00kr. 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
205,00kr. 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 450.222
Σύνολο
- 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 103.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 450.222
Σύνολο
- 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
37.560.345,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.832.185,00Ft 1 1.832.185,00Ft 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
108.690,00Ft 14 1.521.660,00Ft 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47.935,00Ft 17 814.895,00Ft 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
25.485,00Ft 39 993.915,00Ft 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.045,00Ft 620 4.987.900,00Ft 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.045,00Ft 553 4.448.885,00Ft 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.460,00Ft 956 6.175.760,00Ft 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.360,00Ft 3.980 13.372.800,00Ft 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.165,00Ft 10.401 32.919.165,00Ft 450.222
Σύνολο
- 16.581 67.067.165,00Ft 733.794

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
160.163,30zł 3 480.489,90zł 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.524,70zł 30 45.741,00zł 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
672,40zł 42 28.240,80zł 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
357,50zł 66 23.595,00zł 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,90zł 999 112.787,10zł 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
112,90zł 1.066 120.351,40zł 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
90,70zł 1.950 176.865,00zł 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,20zł 6.091 287.495,20zł 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
44,40zł 16.692 741.124,80zł 450.222
Σύνολο
- 26.939 2.016.690,20zł 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 1 5.672,40€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 7 2.355,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 19 2.819,60€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 28 2.209,20€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 505 12.574,50€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 451 11.229,90€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 914 18.280,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 3.222 33.508,80€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 8.427 82.584,60€ 450.222
Σύνολο
- 13.574 171.234,50€ 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 5 1.682,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 16 2.374,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 21 1.656,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 336 8.366,40€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 337 8.391,30€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 558 11.160,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 2.094 21.777,60€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 5.650 55.370,00€ 450.222
Σύνολο
- 9.017 110.779,10€ 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
139.294.502,00kr. 1 139.294.502,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.175.603,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
125.826,00kr. 5 629.130,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.236,00kr. 45 775.620,00kr. 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.685,00kr. 61 651.785,00kr. 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.644,00kr. 89 413.316,00kr. 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
251,00kr. 1.577 395.827,00kr. 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
251,00kr. 1.597 400.847,00kr. 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
202,00kr. 2.770 559.540,00kr. 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 9.847 1.033.935,00kr. 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
99,00kr. 25.186 2.493.414,00kr. 450.222
Σύνολο
- 41.178 146.647.916,00kr. 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
360.306.169,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.040.876,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
148.333,00Kc 0 0,00Kc 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.799,00Kc 18 158.382,00Kc 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.880,00Kc 31 120.280,00Kc 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.063,00Kc 53 109.339,00Kc 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
651,00Kc 697 453.747,00Kc 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
651,00Kc 719 468.069,00Kc 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
523,00Kc 1.256 656.888,00Kc 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
271,00Kc 3.884 1.052.564,00Kc 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
256,00Kc 11.048 2.828.288,00Kc 450.222
Σύνολο
- 17.706 5.847.557,00Kc 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 283.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.778.438,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
116.285,90€ 1 116.285,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.672,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
336,50€ 622
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
148,40€ 1.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
78,90€ 1.767
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,90€ 28.872
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,90€ 27.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,00€ 49.787
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,40€ 173.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 450.222
Σύνολο
- 733.794

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 • 9
 • 1
 • 5
 • 7
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 125
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.205
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.389
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 • 0
 • 1
 • 0
 • 8
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 920
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.667
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 • 6
 • 8
 • 9
 • 2
 • 3
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 465
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.184
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.557
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 • Varsova
 • 68
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 1.056
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 • 4
 • 4
 • 8
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 26
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 186
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
 • Time
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.