Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 20
 • 32
 • 40
 • 42
 • 4
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
394.408
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 246.895
Σύνολο
- 394.408
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 12.235.422 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 1 122.354,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 246.895
Σύνολο
- 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
780.038,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.030,00kr. 3 117.090,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.891,00kr. 44 83.204,00kr. 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
885,00kr. 76 67.260,00kr. 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
543,00kr. 115 62.445,00kr. 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
189,00kr. 1.615 305.235,00kr. 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
171,00kr. 1.731 296.001,00kr. 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
133,00kr. 3.021 401.793,00kr. 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 8.263 685.829,00kr. 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 25.474 1.783.180,00kr. 246.895
Σύνολο
- 40.342 3.802.037,00kr. 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 6 1.752,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 13 1.744,60€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 9 724,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 169 4.275,70€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 192 4.396,80€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 339 6.034,20€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 898 9.967,80€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 2.574 24.195,60€ 246.895
Σύνολο
- 4.200 53.091,20€ 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.413.100.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
146.776.730,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.267.840,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
863.390,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.200,00kr. 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.930,00kr. 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.360,00kr. 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.230,00kr. 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.570,00kr. 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.510,00kr. 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.560,00kr. 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.320,00kr. 246.895
Σύνολο
- 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 2 12.235,40€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 23 6.716,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 18 2.415,60€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 38 3.059,00€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 516 13.054,80€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 534 12.228,60€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 1.034 18.405,20€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 2.923 32.445,30€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 9.021 84.797,40€ 246.895
Σύνολο
- 14.109 185.357,30€ 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 3 18.353,10€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 10 2.920,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 32 4.294,40€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 40 3.220,00€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 665 16.824,50€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 774 17.724,60€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 1.705 30.349,00€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 4.114 45.665,40€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 12.937 121.607,80€ 246.895
Σύνολο
- 20.280 260.958,80€ 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 246.895
Σύνολο
- - - 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 246.895
Σύνολο
- 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 4 1.168,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 5 671,00€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 5 402,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 74 1.872,20€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 72 1.648,80€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 155 2.759,00€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 410 4.551,00€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 1.257 11.815,80€ 246.895
Σύνολο
- 1.982 24.888,30€ 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.160.465,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.020,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.765,00kr. 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.270,00kr. 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
760,00kr. 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 246.895
Σύνολο
- 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 246.895
Σύνολο
- 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
34.320.355,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.716.015,00Ft 1 1.716.015,00Ft 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
81.905,00Ft 13 1.064.765,00Ft 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
37.645,00Ft 31 1.166.995,00Ft 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
22.580,00Ft 34 767.720,00Ft 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.095,00Ft 565 4.008.675,00Ft 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.425,00Ft 543 3.488.775,00Ft 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.995,00Ft 990 4.945.050,00Ft 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.115,00Ft 3.147 9.802.905,00Ft 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.635,00Ft 8.868 23.367.180,00Ft 246.895
Σύνολο
- 14.192 50.328.080,00Ft 394.408

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 0 0,00€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 3 876,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 15 2.013,00€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 21 1.690,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 289 7.311,70€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 245 5.610,50€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 452 8.045,60€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 1.727 19.169,70€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 4.282 40.250,80€ 246.895
Σύνολο
- 7.034 84.967,80€ 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ 1 6.117,70€ 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 8 2.336,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 25 3.355,00€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 18 1.449,00€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 332 8.399,60€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 351 8.037,90€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 614 10.929,20€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 1.959 21.744,90€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 5.264 49.481,60€ 246.895
Σύνολο
- 8.572 111.850,90€ 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.138.579,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
231.435,00kr. 1 231.435,00kr. 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.381,00kr. 17 363.477,00kr. 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.231,00kr. 26 318.006,00kr. 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.766,00kr. 29 196.214,00kr. 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 613 144.055,00kr. 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
213,00kr. 629 133.977,00kr. 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 1.235 203.775,00kr. 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
103,00kr. 3.194 328.982,00kr. 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
87,00kr. 9.690 843.030,00kr. 246.895
Σύνολο
- 15.434 2.762.951,00kr. 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.306.622,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
165.330,00Kc 1 165.330,00Kc 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.891,00Kc 10 78.910,00Kc 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.626,00Kc 12 43.512,00Kc 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.175,00Kc 22 47.850,00Kc 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
683,00Kc 446 304.618,00Kc 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
618,00Kc 448 276.864,00Kc 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
481,00Kc 797 383.357,00Kc 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
299,00Kc 2.416 722.384,00Kc 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
254,00Kc 7.080 1.798.320,00Kc 246.895
Σύνολο
- 11.232 3.821.145,00Kc 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
122.354,20€ 2 244.708,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.117,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 20
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
292,00€ 377
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
134,20€ 638
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,50€ 911
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,30€ 14.934
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,90€ 15.997
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 29.393
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 85.240
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 246.895
Σύνολο
- 394.408

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 • 1
 • 0
 • 5
 • 2
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 69
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 664
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.678
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 • 9
 • 1
 • 9
 • 2
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 57
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 615
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.231
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 • 1
 • 9
 • 2
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 461
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.119
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.347
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 89

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.