Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 3η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
1 νικητής τζάκποτ
 • 3
 • 19
 • 26
 • 29
 • 36
 • 4
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
509.958
Ποσό
τζάκποτ
19.379.323€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 326.478
Σύνολο
- 509.958
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.342.067 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 3

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 1 400.262,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 326.478
Σύνολο
- 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
122.918.911,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.193.228,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.551.700,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.052,00kr. 3 102.156,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.723,00kr. 48 82.704,00kr. 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
719,00kr. 93 66.867,00kr. 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
411,00kr. 138 56.718,00kr. 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
162,00kr. 1.781 288.522,00kr. 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,00kr. 2.153 282.043,00kr. 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,00kr. 3.862 393.924,00kr. 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 9.899 791.920,00kr. 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00kr. 30.367 1.761.286,00kr. 326.478
Σύνολο
- 48.344 3.826.140,00kr. 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 2 531,20€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 8 865,60€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 8 478,40€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 172 3.715,20€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 230 4.025,00€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 348 4.767,60€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 921 9.854,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 2.831 22.081,80€ 326.478
Σύνολο
- 4.520 46.319,50€ 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.735.003.890,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
160.052.100,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
56.488.970,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
753.180,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
37.480,00kr. 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.270,00kr. 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.430,00kr. 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.460,00kr. 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.040,00kr. 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.930,00kr. 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.510,00kr. 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.100,00kr. 326.478
Σύνολο
- 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 21 5.577,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 30 3.246,00€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 35 2.093,00€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 595 12.852,00€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 732 12.810,00€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.370 18.769,00€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 3.125 33.437,50€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 10.275 80.145,00€ 326.478
Σύνολο
- 16.183 168.930,10€ 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 1 5.336,80€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 28 7.436,80€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 48 5.193,60€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 65 3.887,00€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 932 20.131,20€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 1.392 24.360,00€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 2.641 36.181,70€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 4.746 50.782,20€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 18.783 146.507,40€ 326.478
Σύνολο
- 28.636 299.816,70€ 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 326.478
Σύνολο
- - - 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 326.478
Σύνολο
- 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 1 265,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 2 216,40€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 8 478,40€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 89 1.922,40€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 113 1.977,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 197 2.698,90€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 441 4.718,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 1.551 12.097,80€ 326.478
Σύνολο
- 2.402 24.375,70€ 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
183.493.120,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
37.928.950,00kr. 1 37.928.950,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.789.880,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
50.530,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.510,00kr. 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.020,00kr. 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
565,00kr. 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 326.478
Σύνολο
- 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 326.478
Σύνολο
- 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.273.490,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.496.970,00Ft 1 1.496.970,00Ft 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.500,00Ft 17 1.266.500,00Ft 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.350,00Ft 28 849.800,00Ft 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.775,00Ft 61 1.023.275,00Ft 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.060,00Ft 702 4.254.120,00Ft 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.910,00Ft 856 4.202.960,00Ft 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.845,00Ft 1.286 4.944.670,00Ft 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.000,00Ft 3.507 10.521.000,00Ft 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00Ft 11.740 25.710.600,00Ft 326.478
Σύνολο
- 18.198 54.269.895,00Ft 509.958

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 1 5.336,80€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 14 3.718,40€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 26 2.813,20€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 31 1.853,80€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 399 8.618,40€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 584 10.220,00€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 930 12.741,00€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.953 20.897,10€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 6.688 52.166,40€ 326.478
Σύνολο
- 10.626 118.365,10€ 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 12 3.187,20€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 22 2.380,40€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 39 2.332,20€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 431 9.309,60€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 509 8.907,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 847 11.603,90€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 2.106 22.534,20€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 6.771 52.813,80€ 326.478
Σύνολο
- 10.737 113.068,80€ 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
180.613.355,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.569.472,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.730.401,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
225.643,00kr. 1 225.643,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.453,00kr. 8 339.624,00kr. 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.583,00kr. 38 326.154,00kr. 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.441,00kr. 61 209.901,00kr. 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
201,00kr. 726 145.926,00kr. 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
163,00kr. 941 153.383,00kr. 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 1.721 218.567,00kr. 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 3.398 336.402,00kr. 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 12.451 896.472,00kr. 326.478
Σύνολο
- 19.345 2.852.072,00kr. 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
523.726.212,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
30.648.395,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.817.080,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
144.227,00Kc 0 0,00Kc 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.177,00Kc 15 107.655,00Kc 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.924,00Kc 23 67.252,00Kc 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.616,00Kc 28 45.248,00Kc 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
583,00Kc 501 292.083,00Kc 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
472,00Kc 517 244.024,00Kc 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
370,00Kc 843 311.910,00Kc 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
289,00Kc 2.325 671.925,00Kc 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
210,00Kc 7.151 1.501.710,00Kc 326.478
Σύνολο
- 11.403 3.241.807,00Kc 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.379.323,30€ 1 19.379.323,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.134.075,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
400.262,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.336,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
265,60€ 452
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
108,20€ 863
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
59,80€ 1.338
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,60€ 19.075
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 22.853
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 41.616
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 97.255
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 326.478
Σύνολο
- 509.958

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
 • 2
 • 6
 • 2
 • 3
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 716
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.887
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
 • 9
 • 3
 • 8
 • 3
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 65
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 535
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.500
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
 • 3
 • 2
 • 8
 • 8
 • 9
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 40
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 418
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.339
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.594
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
 • 4
 • 2
 • 2
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 114

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.