Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 25η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 12
 • 36
 • 37
 • 44
 • 1
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
447.387
Ποσό
τζάκποτ
73.860.868€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 289.664
Σύνολο
- 447.387
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 16.463.366 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 25

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 1 73.860.867,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 2 798.473,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 289.664
Σύνολο
- 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
467.673.749,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.545.163,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.617,00kr. 1 64.617,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.336,00kr. 42 98.112,00kr. 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.437,00kr. 71 102.027,00kr. 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
707,00kr. 76 53.732,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
246,00kr. 1.134 278.964,00kr. 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
178,00kr. 1.574 280.172,00kr. 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
121,00kr. 3.662 443.102,00kr. 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
121,00kr. 5.678 687.038,00kr. 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
86,00kr. 22.360 1.922.960,00kr. 289.664
Σύνολο
- 34.598 3.930.724,00kr. 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 456.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 2 723,60€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 7 1.545,60€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 9 956,70€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 90 3.060,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 141 3.355,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 411 6.658,20€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 489 7.921,80€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 2.036 23.414,00€ 289.664
Σύνολο
- 3.185 47.635,70€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.921.067.890,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
209.347.500,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.031.120,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.498.010,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
53.490,00kr. 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32.640,00kr. 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.710,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.020,00kr. 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.510,00kr. 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.390,00kr. 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.390,00kr. 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.700,00kr. 289.664
Σύνολο
- 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 16 5.788,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 34 7.507,20€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 44 4.677,20€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 571 19.414,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 801 19.063,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 2.069 33.517,80€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 2.969 48.097,80€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 12.342 141.933,00€ 289.664
Σύνολο
- 18.846 279.999,60€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 1 10.131,30€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 11 3.979,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 9 1.987,20€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 25 2.657,50€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 269 9.146,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 334 7.949,20€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 1.074 17.398,80€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 1.178 19.083,60€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 4.999 57.488,50€ 289.664
Σύνολο
- 7.900 129.821,90€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 9 3.256,20€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 8 1.766,40€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 29 3.082,70€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 154 5.236,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 258 6.140,40€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 987 15.989,40€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 806 13.057,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 4.095 47.092,50€ 289.664
Σύνολο
- 6.346 95.620,80€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 289.664
Σύνολο
- 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.415.849,48€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 4 1.447,20€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 3 662,40€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 7 744,10€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 53 1.802,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 71 1.689,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 207 3.353,40€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 284 4.600,80€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 1.167 13.420,50€ 289.664
Σύνολο
- 1.796 27.720,20€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
836.400.465,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.520.955,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
114.725,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.095,00kr. 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.200,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
385,00kr. 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
265,00kr. 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
130,00kr. 289.664
Σύνολο
- 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 825.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 289.664
Σύνολο
- 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
139.133.955,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.530.760,00Ft 0 0,00Ft 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
126.085,00Ft 10 1.260.850,00Ft 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76.950,00Ft 16 1.231.200,00Ft 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
37.045,00Ft 45 1.667.025,00Ft 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11.850,00Ft 225 2.666.250,00Ft 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.295,00Ft 381 3.160.395,00Ft 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.645,00Ft 1.374 7.756.230,00Ft 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.645,00Ft 1.248 7.044.960,00Ft 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.010,00Ft 5.931 23.783.310,00Ft 289.664
Σύνολο
- 9.230 48.570.220,00Ft 447.387

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
340.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
172.245,40zł 2 344.490,80zł 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.695,30zł 21 35.601,30zł 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.034,60zł 51 52.764,60zł 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
498,10zł 64 31.878,40zł 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
159,40zł 566 90.220,40zł 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
111,60zł 1.011 112.827,60zł 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
75,90zł 2.997 227.472,30zł 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,90zł 3.344 253.809,60zł 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,90zł 13.956 752.228,40zł 289.664
Σύνολο
- 22.012 1.901.293,40zł 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 340.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 1 10.131,30€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 13 4.703,40€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 6 1.324,80€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 17 1.807,10€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 232 7.888,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 396 9.424,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 1.170 18.954,00€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 1.301 21.076,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 6.118 70.357,00€ 289.664
Σύνολο
- 9.254 145.666,60€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 6 2.170,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 12 2.649,60€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 13 1.381,90€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 148 5.032,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 236 5.616,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 725 11.745,00€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 684 11.080,80€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 3.402 39.123,00€ 289.664
Σύνολο
- 5.226 78.799,90€ 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
827.093.996,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.470.651,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
228.960,00kr. 1 228.960,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.578,00kr. 38 363.964,00kr. 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.581,00kr. 46 302.726,00kr. 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.216,00kr. 57 183.312,00kr. 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
380,00kr. 647 245.860,00kr. 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
266,00kr. 1.014 269.724,00kr. 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
181,00kr. 2.639 477.659,00kr. 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
181,00kr. 3.227 584.087,00kr. 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
128,00kr. 14.222 1.820.416,00kr. 289.664
Σύνολο
- 21.891 4.476.708,00kr. 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 818.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.729.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.447.934,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
239.757,00Kc 0 0,00Kc 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.561,00Kc 11 94.171,00Kc 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.225,00Kc 15 78.375,00Kc 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.515,00Kc 28 70.420,00Kc 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
804,00Kc 304 244.416,00Kc 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
563,00Kc 411 231.393,00Kc 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
383,00Kc 1.196 458.068,00Kc 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
383,00Kc 1.705 653.015,00Kc 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
272,00Kc 6.830 1.857.760,00Kc 289.664
Σύνολο
- 10.500 3.687.618,00Kc 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.729.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.860.867,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.236,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.131,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
361,80€ 455
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,80€ 820
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,30€ 1.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
34,00€ 12.333
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 19.664
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,20€ 57.446
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 65.751
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,50€ 289.664
Σύνολο
- 447.387

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • 5
 • 8
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 81
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 790
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.016
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • 4
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 59
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 623
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.223
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • 4
 • 8
 • 1
 • 5
 • 8
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 18
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 210
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.796
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 10.296
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • Lontoo
 • 77
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 551
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • 1
 • 4
 • 9
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 21
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 161
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • Asker
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
 • 8
 • 8
 • 1
 • 6
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 54.029,45€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 24
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 347
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 377

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.