Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 24η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 6
 • 21
 • 23
 • 26
 • 43
 • 3
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
887.367
Ποσό
τζάκποτ
65.670.058€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 549.653
Σύνολο
- 887.367
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 24.353.534 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 24

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 2 1.327.785,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 5 656.192,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 549.653
Σύνολο
- 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
411.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.232.345,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
836.674,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.630,00kr. 2 55.260,00kr. 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.975,00kr. 68 134.300,00kr. 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
749,00kr. 173 129.577,00kr. 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
749,00kr. 124 92.876,00kr. 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
133,00kr. 2.283 303.639,00kr. 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,00kr. 3.008 400.064,00kr. 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 6.390 824.310,00kr. 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. 11.759 776.094,00kr. 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 42.370 2.796.420,00kr. 549.653
Σύνολο
- 66.177 5.512.540,00kr. 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 411.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 2 610,20€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 15 1.693,50€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 16 1.806,40€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 186 3.310,80€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 201 3.577,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 481 8.321,30€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 921 8.196,90€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 3.129 27.848,10€ 549.653
Σύνολο
- 4.951 55.365,00€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
9.827.524.200,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
99.351.520,00kr. 1 99.351.520,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.639.820,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
647.900,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
45.650,00kr. 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.890,00kr. 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.890,00kr. 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.660,00kr. 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.660,00kr. 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.580,00kr. 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.330,00kr. 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.330,00kr. 549.653
Σύνολο
- 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 9.700.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 1 4.329,50€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 28 8.542,80€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 65 7.338,50€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 59 6.661,10€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 1.032 18.369,60€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 1.231 21.911,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 2.562 44.322,60€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 5.390 47.971,00€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 17.776 158.206,40€ 549.653
Σύνολο
- 28.144 317.653,30€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 1 4.329,50€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 6 1.830,60€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 35 3.951,50€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 26 2.935,40€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 563 10.021,40€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 555 9.879,00€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.166 20.171,80€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 2.888 25.703,20€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 8.269 73.594,10€ 549.653
Σύνολο
- 13.509 152.416,50€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 1 4.329,50€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 7 2.135,70€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 35 3.951,50€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 23 2.596,70€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 677 12.050,60€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 539 9.594,20€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.097 18.978,10€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 2.986 26.575,40€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 8.391 74.679,90€ 549.653
Σύνολο
- 13.756 154.891,60€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 549.653
Σύνολο
- 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 3 915,30€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 7 790,30€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 4 451,60€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 79 1.406,20€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 88 1.566,40€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 223 3.857,90€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 349 3.106,10€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 1.346 11.979,40€ 549.653
Σύνολο
- 2.099 24.073,20€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
735.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.196.175,00kr. 1 11.196.175,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.483.845,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
48.950,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.445,00kr. 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.275,00kr. 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.275,00kr. 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
195,00kr. 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 549.653
Σύνολο
- 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 735.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 1 131.238,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 549.653
Σύνολο
- 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.736.580,00Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.508.830,00Ft 4 6.035.320,00Ft 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
106.325,00Ft 19 2.020.175,00Ft 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39.345,00Ft 53 2.085.285,00Ft 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.345,00Ft 31 1.219.695,00Ft 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.205,00Ft 1.119 6.943.395,00Ft 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.205,00Ft 861 5.342.505,00Ft 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.030,00Ft 1.508 9.093.240,00Ft 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.100,00Ft 6.283 19.477.300,00Ft 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.100,00Ft 12.972 40.213.200,00Ft 549.653
Σύνολο
- 22.850 92.430.115,00Ft 887.367

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
300.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
102.099,90zł 4 408.399,60zł 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.428,40zł 46 65.706,40zł 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
528,60zł 102 53.917,20zł 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
528,60zł 83 43.873,80zł 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
83,40zł 1.457 121.513,80zł 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
83,40zł 1.614 134.607,60zł 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
81,00zł 3.320 268.920,00zł 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
41,70zł 7.217 300.948,90zł 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,70zł 23.728 989.457,60zł 549.653
Σύνολο
- 37.571 2.387.344,90zł 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 300.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 1 663.892,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 13 3.966,30€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 40 4.516,00€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 27 3.048,30€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 610 10.858,00€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 613 10.911,40€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.247 21.573,10€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 3.022 26.895,80€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 9.118 81.150,20€ 549.653
Σύνολο
- 14.691 826.811,70€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 7 2.135,70€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 23 2.596,70€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 20 2.258,00€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 329 5.856,20€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 397 7.066,60€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 770 13.321,00€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 1.740 15.486,00€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 5.512 49.056,80€ 549.653
Σύνολο
- 8.798 97.777,00€ 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
724.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.440.775,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.615.211,00kr. 2 3.230.422,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
90.158,00kr. 5 450.790,00kr. 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.021,00kr. 44 528.924,00kr. 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.807,00kr. 134 510.138,00kr. 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.368,00kr. 99 333.432,00kr. 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
199,00kr. 2.131 424.069,00kr. 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
199,00kr. 2.342 466.058,00kr. 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
193,00kr. 4.646 896.678,00kr. 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
99,00kr. 10.928 1.081.872,00kr. 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
99,00kr. 34.277 3.393.423,00kr. 549.653
Σύνολο
- 54.608 11.315.806,00kr. 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 724.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.550.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.720.976,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.107.725,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
102.522,00Kc 1 102.522,00Kc 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.224,00Kc 17 122.808,00Kc 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.673,00Kc 48 128.304,00Kc 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.673,00Kc 25 66.825,00Kc 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
421,00Kc 655 275.755,00Kc 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
421,00Kc 692 291.332,00Kc 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
409,00Kc 1.451 593.459,00Kc 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
210,00Kc 3.428 719.880,00Kc 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
210,00Kc 10.261 2.154.810,00Kc 549.653
Σύνολο
- 16.578 4.455.695,00Kc 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.550.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.670.058,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
663.892,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
131.238,40€ 1 131.238,40€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.329,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,10€ 798
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,90€ 2.395
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,90€ 1.702
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 35.457
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 38.076
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 75.946
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 183.281
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 549.653
Σύνολο
- 887.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • 7
 • 3
 • 6
 • 4
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 106
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.010
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.903
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • 3
 • 6
 • 0
 • 6
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 70
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 741
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.243
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • 4
 • 8
 • 6
 • 5
 • 8
 • 0
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 18
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 350
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.345
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 17.893
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • Hampuri
 • 51
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 2
Πόλη 5,00€ 808
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 23
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 216
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • Ås
 • Bergen
 • Drammen
 • Færder
 • Kristiansund
 • Midt-Telemark
 • Narvik
 • Oslo
 • Oslo
 • Seljord
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
 • 1
 • 7
 • 8
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 37.912,85€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 34
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 384
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 683

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.