Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 30η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 22
 • 40
 • 43
 • 50
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
675.312
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.133
Σύνολο
- 675.312
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.305.040 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 30

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 1 91.525,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.133
Σύνολο
- 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.852.946,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
583.503,00kr. 2 1.167.006,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.444,00kr. 3 97.332,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.038,00kr. 56 114.128,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.023,00kr. 65 66.495,00kr. 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,00kr. 122 51.240,00kr. 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
151,00kr. 2.016 304.416,00kr. 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
151,00kr. 2.121 320.271,00kr. 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 3.781 529.340,00kr. 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,00kr. 11.130 701.190,00kr. 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 31.322 1.973.286,00kr. 393.133
Σύνολο
- 50.618 5.324.704,00kr. 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 5 1.575,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 4 623,20€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 15 918,00€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 226 4.565,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 183 3.696,60€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 344 6.432,80€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 1.429 12.146,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 2.912 24.752,00€ 393.133
Σύνολο
- 5.118 54.709,30€ 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.224.200.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
190.476.750,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.204.510,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
622.460,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
38.560,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.070,00kr. 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.490,00kr. 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.470,00kr. 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.470,00kr. 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.280,00kr. 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.040,00kr. 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.040,00kr. 393.133
Σύνολο
- 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 1 5.084,70€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 37 11.655,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 43 6.699,40€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 54 3.304,80€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 994 20.078,80€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 1.107 22.361,40€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 1.885 35.249,50€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 5.639 47.931,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 16.284 138.414,00€ 393.133
Σύνολο
- 26.044 290.779,10€ 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 1 5.084,70€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 5 1.575,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 20 3.116,00€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 50 3.060,00€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 842 17.008,40€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 557 11.251,40€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 1.041 19.466,70€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 5.318 45.203,00€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 9.934 84.439,00€ 393.133
Σύνολο
- 17.768 190.204,20€ 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.504.621,72kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
676.742,45kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.596,56kn 0 0,00kn 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.329,13kn 1 2.329,13kn 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.151,99kn 7 8.063,93kn 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
452,52kn 21 9.502,92kn 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
149,36kn 502 74.978,72kn 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,36kn 310 46.301,60kn 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,27kn 499 68.996,73kn 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,85kn 3.447 216.643,95kn 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,85kn 6.043 379.802,55kn 393.133
Σύνολο
- 10.830 806.619,53kn 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.133
Σύνολο
- 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 26 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 0 0,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 3 467,40€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 2 122,40€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 86 1.737,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 91 1.838,20€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 139 2.599,30€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 435 3.697,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 1.182 10.047,00€ 393.133
Σύνολο
- 1.938 20.509,00€ 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
96.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.837.020,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
872.765,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
48.485,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.485,00kr. 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
580,00kr. 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 393.133
Σύνολο
- 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.133
Σύνολο
- 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.450.785,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.469.480,00Ft 1 1.469.480,00Ft 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
91.035,00Ft 13 1.183.455,00Ft 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
45.025,00Ft 30 1.350.750,00Ft 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.685,00Ft 69 1.220.265,00Ft 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.840,00Ft 1.000 5.840.000,00Ft 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.840,00Ft 707 4.128.880,00Ft 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.405,00Ft 1.200 6.486.000,00Ft 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 5.940 14.582.700,00Ft 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.455,00Ft 11.059 27.149.845,00Ft 393.133
Σύνολο
- 20.019 63.411.375,00Ft 675.312

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
880.352,30zł 1 880.352,30zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.827,10zł 2 43.654,20zł 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.352,20zł 17 22.987,40zł 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
668,80zł 39 26.083,20zł 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
262,80zł 62 16.293,60zł 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
86,80zł 994 86.279,20zł 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
86,80zł 966 83.848,80zł 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
80,30zł 1.731 138.999,30zł 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
36,50zł 5.884 214.766,00zł 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
36,50zł 14.805 540.382,50zł 393.133
Σύνολο
- 24.501 2.053.646,50zł 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 0 0,00€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 9 2.835,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 14 2.181,20€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 39 2.386,80€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 586 11.837,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 494 9.978,80€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 746 13.950,20€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 4.136 35.156,00€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 6.609 56.176,50€ 393.133
Σύνολο
- 12.633 134.501,70€ 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ 1 5.084,70€ 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 2 630,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 11 1.713,80€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 29 1.774,80€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 464 9.372,80€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 279 5.635,80€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 537 10.041,90€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 2.694 22.899,00€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 4.826 41.021,00€ 393.133
Σύνολο
- 8.843 98.173,80€ 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
104.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.027.329,00kr. 1 19.027.329,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.189.680,00kr. 1 2.189.680,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
181.046,00kr. 3 543.138,00kr. 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.285,00kr. 26 449.410,00kr. 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.818,00kr. 40 392.720,00kr. 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.627,00kr. 67 243.009,00kr. 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
207,00kr. 1.168 241.776,00kr. 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
207,00kr. 1.243 257.301,00kr. 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
192,00kr. 1.861 357.312,00kr. 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
87,00kr. 7.310 635.970,00kr. 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
87,00kr. 17.927 1.559.649,00kr. 393.133
Σύνολο
- 29.647 25.897.294,00kr. 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 104.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
259.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
39.862.885,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.344.875,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
130.270,00Kc 0 0,00Kc 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.070,00Kc 13 104.910,00Kc 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.991,00Kc 17 67.847,00Kc 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.567,00Kc 25 39.175,00Kc 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
517,00Kc 517 267.289,00Kc 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
517,00Kc 472 244.024,00Kc 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
479,00Kc 882 422.478,00Kc 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
217,00Kc 3.269 709.373,00Kc 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
217,00Kc 7.291 1.582.147,00Kc 393.133
Σύνολο
- 12.486 3.437.243,00Kc 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 259.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.555.928,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.525,20€ 1 91.525,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.084,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 36
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,00€ 523
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
155,80€ 822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,20€ 1.793
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,20€ 29.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 25.294
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,70€ 42.025
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,50€ 181.840
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.133
Σύνολο
- 675.312

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
 • 4
 • 0
 • 6
 • 2
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 87
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 852
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.637
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 684
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.909
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
 • 6
 • 8
 • 1
 • 0
 • 0
 • 3
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 412
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.927
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.555
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
 • Milano
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 1.149
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
 • 2
 • 3
 • 9
 • 0
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 110
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
 • Narvik
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.