Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 29η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
1 νικητής τζάκποτ
 • 13
 • 33
 • 40
 • 42
 • 43
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
764.473
Ποσό
τζάκποτ
22.736.890€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 495.097
Σύνολο
- 764.473
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.559.825 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 29

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 1 308.397,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 495.097
Σύνολο
- 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
144.020.037,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.713.647,00kr. 1 3.713.647,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.966.062,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.839,00kr. 2 93.678,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.785,00kr. 44 78.540,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
864,00kr. 96 82.944,00kr. 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
428,00kr. 171 73.188,00kr. 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
174,00kr. 2.104 366.096,00kr. 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
130,00kr. 2.655 345.150,00kr. 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 4.491 511.974,00kr. 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 11.707 959.974,00kr. 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 36.504 2.153.736,00kr. 495.097
Σύνολο
- 57.775 8.378.927,00kr. 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 139.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 4 1.101,20€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 6 785,40€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 14 875,00€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 204 4.753,20€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 237 4.123,80€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 400 6.080,00€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 949 10.439,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 3.474 27.444,60€ 495.097
Σύνολο
- 5.288 55.602,20€ 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.824.376.450,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
72.361.660,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
38.309.110,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
912.110,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.190,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.260,00kr. 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.760,00kr. 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.890,00kr. 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.160,00kr. 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.880,00kr. 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
980,00kr. 495.097
Σύνολο
- 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 22 6.056,60€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 45 5.890,50€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 72 4.500,00€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 1.195 27.843,50€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 1.314 22.863,60€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 2.217 33.698,40€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 6.239 68.629,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 19.288 152.375,20€ 495.097
Σύνολο
- 30.392 321.856,80€ 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 1 7.342,70€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 16 4.404,80€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 27 3.534,30€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 49 3.062,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 648 15.098,40€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 754 13.119,60€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 1.306 19.851,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 3.498 38.478,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 11.131 87.934,90€ 495.097
Σύνολο
- 17.430 192.826,40€ 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
167.896.947,56kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.301.587,61kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.277.310,83kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
54.221,00kn 0 0,00kn 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.032,91kn 8 16.263,28kn 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
966,61kn 9 8.699,49kn 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
461,52kn 31 14.307,12kn 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,06kn 456 78.459,36kn 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
128,49kn 493 63.345,57kn 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,24kn 711 79.802,64kn 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,23kn 2.567 208.517,41kn 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,34kn 8.454 493.206,36kn 495.097
Σύνολο
- 12.729 962.601,23kn 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 170.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 495.097
Σύνολο
- 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 1 275,30€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 0 0,00€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 5 312,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 82 1.910,60€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 106 1.844,40€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 158 2.401,60€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 436 4.796,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.430 11.297,00€ 495.097
Σύνολο
- 2.218 22.837,40€ 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
218.058.140,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.586.735,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.957.680,00kr. 1 2.957.680,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
70.420,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.640,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.255,00kr. 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
595,00kr. 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
220,00kr. 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 495.097
Σύνολο
- 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 218.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 495.097
Σύνολο
- 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
89.126.820,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.122.040,00Ft 3 6.366.120,00Ft 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
79.560,00Ft 24 1.909.440,00Ft 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
37.830,00Ft 23 870.090,00Ft 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.065,00Ft 66 1.192.290,00Ft 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.735,00Ft 1.004 6.761.940,00Ft 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.030,00Ft 1.343 6.755.290,00Ft 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.395,00Ft 1.803 7.924.185,00Ft 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.180,00Ft 4.639 14.752.020,00Ft 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.285,00Ft 17.798 40.668.430,00Ft 495.097
Σύνολο
- 26.703 87.199.805,00Ft 764.473

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
589.070,40zł 1 589.070,40zł 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.188,10zł 29 34.454,90zł 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
564,90zł 30 16.947,00zł 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
269,80zł 83 22.393,40zł 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,60zł 1.204 121.122,40zł 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
75,10zł 1.342 100.784,20zł 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
65,60zł 2.112 138.547,20zł 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,50zł 6.755 320.862,50zł 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
34,10zł 19.446 663.108,60zł 495.097
Σύνολο
- 31.002 2.007.290,60zł 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 14 3.854,20€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 15 1.963,50€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 24 1.500,00€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 436 10.158,80€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 565 9.831,00€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 856 13.011,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 2.476 27.236,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 8.114 64.100,60€ 495.097
Σύνολο
- 12.500 131.655,30€ 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 7 1.927,10€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 15 1.963,50€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 21 1.312,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 331 7.712,30€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 477 8.299,80€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 706 10.731,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.820 20.020,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 6.352 50.180,80€ 495.097
Σύνολο
- 9.729 102.147,20€ 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
257.985.846,00kr. 1 257.985.846,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.059.401,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.207.917,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
76.378,00kr. 0 0,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.074,00kr. 33 431.442,00kr. 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.413,00kr. 43 361.759,00kr. 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.375,00kr. 68 229.500,00kr. 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
242,00kr. 1.047 253.374,00kr. 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 1.235 222.300,00kr. 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
158,00kr. 2.000 316.000,00kr. 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
114,00kr. 5.657 644.898,00kr. 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
82,00kr. 18.465 1.514.130,00kr. 495.097
Σύνολο
- 28.549 261.959.249,00kr. 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 260.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
588.317.023,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.072.919,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.979.780,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
189.992,00Kc 1 189.992,00Kc 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.123,00Kc 12 85.476,00Kc 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.387,00Kc 23 77.901,00Kc 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.617,00Kc 27 43.659,00Kc 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
602,00Kc 502 302.204,00Kc 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
450,00Kc 713 320.850,00Kc 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
393,00Kc 1.063 417.759,00Kc 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
284,00Kc 2.750 781.000,00Kc 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
204,00Kc 9.070 1.850.280,00Kc 495.097
Σύνολο
- 14.161 4.069.121,00Kc 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 594.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
22.736.889,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
582.528,30€ 2 1.165.056,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
308.397,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.342,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
275,30€ 672
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,90€ 1.099
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,50€ 1.972
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,30€ 27.242
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,40€ 35.361
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 58.022
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 144.974
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 495.097
Σύνολο
- 764.473

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 • 6
 • 3
 • 5
 • 3
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 111
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 998
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.656
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 6
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 673
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.902
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 • 0
 • 5
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 43
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 483
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.317
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.125
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 • Dublin
 • 53
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.270
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 • 3
 • 7
 • 2
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 103
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
 • Hjartdal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.